Prepodavame.bg

ЗАПОЧВАНЕ НА СОБСТВЕНА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА

ЦелВъзрастова групаВреме за предварителна подготовкаВреме в час
Учениците търсят решения на социални/граждански проблеми, организирайки подходящи инициативи.12-18 годиниОколо 1 астрономически часВ зависимост от конкретната дейност, между 1 и 15 учебни часа.

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА
(Идеята е по- ефективно приложима ако е съвместно използвана от преподавателите по информационни технологии и свят и личност.)

Учениците подбират определена сфера на живота в общността (в училище или отвъд него) за която са готови да се обединят и да реализират проект, който цели да адресира определен проблем. Пример: почистване и пребоядисване на градинка в квартала, изграждане на велоалея от няколко точки в града до училището; подобряване на грижата за бездомните животни в квартала на училището; изграждане на мултифункционален кабинет в училище и др. под.

Учителят подпомага учениците при генериране на идеи и избор на една идея, около която да бъде реализиран проект. Включването на различни институции, в чиито компетенции попада темата на проекта е част от планирането и след това, от реализирането на проекта. Учениците самостоятелно (със съответната помощ и насоки на учителя) проучват какви са възможностите за решаване на проблема, избират стратегия за действие, правят бюджет (ако е необходимо), пишат писма и реализират срещи с представители на различни институции, като посочват своите искания и представят крайната цел (желан резултат) от реализиране на проекта.

Целият процес на избор на идея, планиране и реализация се заснема от учениците (с техника, предоставена от училище или с личните телефони на учениците), като задачата им е да систематизират всичко в кратко видео, посветено на темата. В процес на реализиране на видеото прилагат редица умения за работа с различни ИКТ програми.

Учителят организира регулярно време за рефлексия и споделяне, за да се създадат условия за осмисляне на случващото се, за адаптиране на избрания подход за действие, в случай на нужда и т.н.  При реализирането на проекта, резултатите се оповестяват пред медиите и се акцентира върху инициативността и гражданската активност на учениците.

ПРИМЕРНА ИНСТРУКЦИЯ
“Ученици, заедно с Вас, през този учебен срок ще бъдем сценаристи, режисьори, актьори и монтажисти на училищен филм, посветен на решаването на конкретен обществен проблем, който засяга нашата (училищна) общност. За целта Вашата задача ще е да подберете проблема, да генерирате различни идеи за разрешаването му, да привлечете съмишленици в лицето на различни институции и граждани. През цялото време ще заснемате срещите и действията си, за да направите филм, който да показва силата на гражданската активност и постигането на конкретни, реални цели за подобряване на обществената среда, която обитаваме.”

ПРЕДИМСТВА НА ДЕЙНОСТТА В КЛАСНАТА СТАЯ

 • Учениците работят по реален проблем, в реална обстановка.
 • Учениците проучват ролята и функциите на редица институции.
 • Учениците прилагат редица умения, които включват планиране, комуникационни умения, работа в екип, дигитални умения и др.

ЗА ТАЗИ ДЕЙНОСТ В КЛАСНАТА СТАЯ Е ДОБРЕ ДА ИМАТЕ ПРЕДВИД ЧЕ…

 • При подбора на дейността е добре да се придържате към реалистични (макар и амбициозни) проекти, чието реализиране би довело до положителни впечатления и удовлетворение у учениците.
 • При реализиране на дейностите е добре да подготвяте предварително (някои) от представителите на институциите, с които ще се срещат учениците, да разясните предварително педагогическите цели на проекта и да помолите за съдействие;

Сподели статията с колеги:

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година. 

Популярни статии:

Получавай най-новите ресурси по имейл

Още полезни статии:

Четивна грамотност

Кои елементи изграждат четивната грамотност?

Формирането на четивната грамотност е продължителен процес, който започва още от първите месеци в училище и преминава през усвояване на умението за четене на различни

Ученическо самоуправление
Гражданска активност

Ученическо самоуправление

Цел Възрастова група Време за предварителна подготовка Време в час Учениците изпълняват правата и задълженията си. 12-18 години Около 1 астрономически час В зависимост от

5 К (кой, какво, къде, кога и как)
Креативност

5 К (кой, какво, къде, кога и как)

След като учениците разполагат с няколко различни източника на информация по темата, дайте им бял лист. Всеки ученик трябва да обобщи петте К от всеки

Получи достъп до още повече ресурси и практични материали

0
Споделете в коментар своите мисли!x

Пълен достъп до цялото съдържание на Prepodavame.bg

 • Над 1000 статии по всички предмети
 • Готови уроци и приложими практики
 • 25+ онлайн обучения със сертификат
 • Над 100 работни листове, шаблони и наръчници
 • Обучения за вътрешноучилищна квалификация
 • Архив с над 150 уебинари и бюлетини