ЗАПОЧВАНЕ НА СОБСТВЕНА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА

ЦелВъзрастова групаВреме за предварителна подготовкаВреме в час
Учениците търсят решения на социални/граждански проблеми, организирайки подходящи инициативи.12-18 годиниОколо 1 астрономически часВ зависимост от конкретната дейност, между 1 и 15 учебни часа.

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА
(Идеята е по- ефективно приложима ако е съвместно използвана от преподавателите по информационни технологии и свят и личност.)

Учениците подбират определена сфера на живота в общността (в училище или отвъд него) за която са готови да се обединят и да реализират проект, който цели да адресира определен проблем. Пример: почистване и пребоядисване на градинка в квартала, изграждане на велоалея от няколко точки в града до училището; подобряване на грижата за бездомните животни в квартала на училището; изграждане на мултифункционален кабинет в училище и др. под.

Учителят подпомага учениците при генериране на идеи и избор на една идея, около която да бъде реализиран проект. Включването на различни институции, в чиито компетенции попада темата на проекта е част от планирането и след това, от реализирането на проекта. Учениците самостоятелно (със съответната помощ и насоки на учителя) проучват какви са възможностите за решаване на проблема, избират стратегия за действие, правят бюджет (ако е необходимо), пишат писма и реализират срещи с представители на различни институции, като посочват своите искания и представят крайната цел (желан резултат) от реализиране на проекта.

Целият процес на избор на идея, планиране и реализация се заснема от учениците (с техника, предоставена от училище или с личните телефони на учениците), като задачата им е да систематизират всичко в кратко видео, посветено на темата. В процес на реализиране на видеото прилагат редица умения за работа с различни ИКТ програми.

Учителят организира регулярно време за рефлексия и споделяне, за да се създадат условия за осмисляне на случващото се, за адаптиране на избрания подход за действие, в случай на нужда и т.н.  При реализирането на проекта, резултатите се оповестяват пред медиите и се акцентира върху инициативността и гражданската активност на учениците.

ПРИМЕРНА ИНСТРУКЦИЯ
“Ученици, заедно с Вас, през този учебен срок ще бъдем сценаристи, режисьори, актьори и монтажисти на училищен филм, посветен на решаването на конкретен обществен проблем, който засяга нашата (училищна) общност. За целта Вашата задача ще е да подберете проблема, да генерирате различни идеи за разрешаването му, да привлечете съмишленици в лицето на различни институции и граждани. През цялото време ще заснемате срещите и действията си, за да направите филм, който да показва силата на гражданската активност и постигането на конкретни, реални цели за подобряване на обществената среда, която обитаваме.”

ПРЕДИМСТВА НА ДЕЙНОСТТА В КЛАСНАТА СТАЯ

  • Учениците работят по реален проблем, в реална обстановка.
  • Учениците проучват ролята и функциите на редица институции.
  • Учениците прилагат редица умения, които включват планиране, комуникационни умения, работа в екип, дигитални умения и др.

ЗА ТАЗИ ДЕЙНОСТ В КЛАСНАТА СТАЯ Е ДОБРЕ ДА ИМАТЕ ПРЕДВИД ЧЕ…

  • При подбора на дейността е добре да се придържате към реалистични (макар и амбициозни) проекти, чието реализиране би довело до положителни впечатления и удовлетворение у учениците.
  • При реализиране на дейностите е добре да подготвяте предварително (някои) от представителите на институциите, с които ще се срещат учениците, да разясните предварително педагогическите цели на проекта и да помолите за съдействие;

Още полезни статии:

Симулация на гласуване/референдум
Гражданска активност

Симулация на гласуване/референдум

Когато става въпрос за вземане на решение за каквото и да е в класа, добър механизъм да бъде зачетено мнението на всеки ученик е гласуването.

Търсене на незададените въпроси по темата
Креативност

Търсене на незададените въпроси по темата

След като учениците са синтезирали информация от различни източници и имат отговори на най-важните въпроси по темата, е време да намерят нестандартната гледна точка към

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали