fbpx
Без категория

ЗАПОЧВАНЕ НА СОБСТВЕНА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА

Цел Възрастова група Време за предварителна подготовка Време в час
Учениците търсят решения на социални/граждански проблеми, организирайки подходящи инициативи. 12-18 години Около 1 астрономически час В зависимост от конкретната дейност, между 1 и 15 учебни часа.

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА
(Идеята е по- ефективно приложима ако е съвместно използвана от преподавателите по информационни технологии и свят и личност.)

Учениците подбират определена сфера на живота в общността (в училище или отвъд него) за която са готови да се обединят и да реализират проект, който цели да адресира определен проблем. Пример: почистване и пребоядисване на градинка в квартала, изграждане на велоалея от няколко точки в града до училището; подобряване на грижата за бездомните животни в квартала на училището; изграждане на мултифункционален кабинет в училище и др. под.

Учителят подпомага учениците при генериране на идеи и избор на една идея, около която да бъде реализиран проект. Включването на различни институции, в чиито компетенции попада темата на проекта е част от планирането и след това, от реализирането на проекта. Учениците самостоятелно (със съответната помощ и насоки на учителя) проучват какви са възможностите за решаване на проблема, избират стратегия за действие, правят бюджет (ако е необходимо), пишат писма и реализират срещи с представители на различни институции, като посочват своите искания и представят крайната цел (желан резултат) от реализиране на проекта.

Целият процес на избор на идея, планиране и реализация се заснема от учениците (с техника, предоставена от училище или с личните телефони на учениците), като задачата им е да систематизират всичко в кратко видео, посветено на темата. В процес на реализиране на видеото прилагат редица умения за работа с различни ИКТ програми.

Учителят организира регулярно време за рефлексия и споделяне, за да се създадат условия за осмисляне на случващото се, за адаптиране на избрания подход за действие, в случай на нужда и т.н.  При реализирането на проекта, резултатите се оповестяват пред медиите и се акцентира върху инициативността и гражданската активност на учениците.

ПРИМЕРНА ИНСТРУКЦИЯ
“Ученици, заедно с Вас, през този учебен срок ще бъдем сценаристи, режисьори, актьори и монтажисти на училищен филм, посветен на решаването на конкретен обществен проблем, който засяга нашата (училищна) общност. За целта Вашата задача ще е да подберете проблема, да генерирате различни идеи за разрешаването му, да привлечете съмишленици в лицето на различни институции и граждани. През цялото време ще заснемате срещите и действията си, за да направите филм, който да показва силата на гражданската активност и постигането на конкретни, реални цели за подобряване на обществената среда, която обитаваме.”

ПРЕДИМСТВА НА ДЕЙНОСТТА В КЛАСНАТА СТАЯ

  • Учениците работят по реален проблем, в реална обстановка.
  • Учениците проучват ролята и функциите на редица институции.
  • Учениците прилагат редица умения, които включват планиране, комуникационни умения, работа в екип, дигитални умения и др.

ЗА ТАЗИ ДЕЙНОСТ В КЛАСНАТА СТАЯ Е ДОБРЕ ДА ИМАТЕ ПРЕДВИД ЧЕ…

  • При подбора на дейността е добре да се придържате към реалистични (макар и амбициозни) проекти, чието реализиране би довело до положителни впечатления и удовлетворение у учениците.
  • При реализиране на дейностите е добре да подготвяте предварително (някои) от представителите на институциите, с които ще се срещат учениците, да разясните предварително педагогическите цели на проекта и да помолите за съдействие;

Tags

1-4 клас 5-7 клас 8-12 клас PISA 2018 STEM БЕЛ Генериране на идеи География Гражданска грамотност Добри практики Ефективност на работа и управление на времето Извлича информация от непрекъснат текст История Компетентности 2020 - Враца Комуникационни умения Креативност Критическо мислене Логическа връзка Логическо мислене Математика Математическа грамотност Нагласа за развитие Обобщава тълкува информация от непрекъснат текст Организация на процеса Осмисля оценява информация от непрекъснат текст Представяне и защита Работа в екип Родители СЕУ 1 Клас СЕУ 1 Клас Модул 1 СЕУ 1 Клас Модул 2 СЕУ 1 Клас Модул 3 СЕУ 2 Клас СЕУ 3 Клас СЕУ 3 Клас Модул 3 Социално-емоционални умения Умение за личностно развитие Умения на 21 век Философски цикъл Четене на текст Четене с разбиране Четивна грамотност Чужд език научна грамотност работа с родители

От учители за учители

Абонирай се, за да получаваш безплатни статии и ресурси.