Чуваме ли ги? Или каква е степента на детското участие в българското училище?

Децата несъмнено са най-често сниманите и най-малко слушаните членове на обществото.  (R.Hart, 1992: 9) Истинското детско и младежко участие е основано на вярването, че децата…

ЗАПОЧВАНЕ НА СОБСТВЕНА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА

Цел Възрастова група Време за предварителна подготовка Време в час Учениците търсят решения на социални/граждански проблеми, организирайки подходящи инициативи. 12-18 години Около 1 астрономически час…