„Заедно Светим По-силно“ – Учители и Ученици Заедно за По-добро Бъдеще!

От мен зависи

Представете си ученици, които вярват в мечтите си, стремят се към изключителни постижения и ценят помощта на своите учители при изпълнението на плановете си. Това е постижимо! С развитието на правилните умения и нагласи, децата не само ще се стремят към все по-високи цели, но и ще бъдат убедени, че могат да се справят.

В тази статия ще ви запознаем с една ученическа идея, която илюстрира най-добрия вариант за постигане на стойностни резултати.

Но преди да преминем към нея, ще ви представим концепция, която помага на всеки ученик да повярва в собствените си възможности и да предприема последователни действия за сбъдване на мечтите си. Специфичната комбинация от няколко ключови умения и нагласи като например вяра в собствените възможности, постоянство и инициативност попадат под общото понятие на компетенцията „От мен зависи“.

Учениците, които развиват тази компетенция самостоятелно или с помощта на учителите си, виждат трудностите като предизвикателства, с които могат да се справят, ако положат достатъчно усилия, постоянство и воля. Те знаят, че добрите резултати се постигат, чрез сътрудничество и не се притесняват да поискат помощ от възрастните. Как точно се изгражда тази компетенция можете да разберете в статията „Как компетенцията „От мен зависи“ влияе на вниманието на учениците в час?“.

Какво означава сътрудничество в контекста на компетенцията „От мен зависи“? На графиката можете да видите как група ученици изобразяват вариантите за участие на младите в обществото и кой от тях е най-добрият, т.е. кой кара “слънцето да свети по-силно”.

Виждате 8-те степени на участие на младите, като се започне от нулева степен, при която участието им липсва и се стигне до осма степен, при която младежите генерират свои идеи и инициират собствени проекти, а възрастните ги подкрепят в реализирането на целите.

Умения и нагласи

0. Мълчание – Нито младите, нито възрастните вярват, че действията на младото поколение могат да повлияят на средата. По този начин младите запазват    мълчание и не изразяват мнението си.

 1. Манипулация – Възрастните използват младите за подкрепа на важни за тях каузи, преструвайки се, че всъщност младите са избрали да работят над това.
 2. Украсяване – Възрастните използват младите да рекламират или да „украсят“ дадена кауза.
 3. Символично участие – Изглежда, че възрастните дават на младите избор, но всъщност изборът е незначителен и няма никакво влияние.
 4. С незначителна задача – На младите им се дава определена задача или роля, но не им се дава възможност да изразяват мнение или да участват във взимането на решения.
 5. Възрастният решава, младите са участници – Младите имат важна роля, информирани са за крайния резултат, но възрастните са тези, които ръководят и взимат решенията.
 6. Споделено взимане на решения – Младите имат роля във взимането на решения и структурирането на проекта, но възрастните ръководят.
 7. Инициирано от младите, те водят – Младите инициират проект, ръководят го и получават подкрепата на възрастните. Възрастните консултират, дават съвети за решенията, които трябва да се взимат, но всички решения са взимани от младите.
 8. Инициирано от младите, решенията се взимат заедно с възрастните – Младите инициират проект, в който решенията се взимат заедно с възрастните. Ръководенето е споделено равномерно, като се създава възможност всеки да изразява различната си перспектива. Това е партньорство между различните поколения.

Всеки от нас възприема света по различен начин и може да допринесе за създаването на нещо неповторимо. Понякога като възрастни си мислим, че младите все още нямат опит и не ги оставяме да взимат решения. А както виждате на графиката, идеята не е да ги оставим напълно самостоятелно да изпълняват инициираните проекти, а заедно да изберем какво да правим и как. Сътрудничеството е ключов елемент за създаването на истински и стойностни неща.

Ако желаете да приложите този “слънчев” подход, да развиете компетенцията „От мен зависи“ и да създадете среда, в която учениците и учителите работят заедно, можете да следвате този практичен алгоритъм:

 • Дайте възможност на учениците да споделят свободно желанията си – какво биха искали да правят, кои са интересите им и какви проекти биха могли да създадат;
 • Заедно с учениците решете какви са необходимите умения и знания, които ще им помогнат в работата по избрания проект;
 • Съставете план за действие заедно – всеки дава идеи и предложения;
 • Започнете работа с учениците и реализирайте проекта – няма значение колко време ще отнеме и какъв ще е крайният резултат. Уверяваме ви, че всеки ще е научил нещо по пътя и стига да си дадете време и пространство за осмисляне на научените уроци, всички ще са победители накрая!

И запомнете, че заедно “светим” по-силно – учениците и учителите са екип, който създава едно по-добро бъдеще.

 

Източници:

http://www.oecd.org/education/2030-project/teaching-and-learning/learning/student-agency/Student_Agency_for_2030_concept_note.pdf

 

Още полезни статии:

Ефективно сътрудничество

6 стратегии, които правят директорите успешни в прилагането на професионална учеща общност (ПУО)

Да бъдеш директор на училище, който може да осигури ефективно лидерство, е истинско предизвикателство. Лидерството оказва съществено влияние върху постиженията на учениците. Това въздействие обаче

Проектно базирано обучение

Голямата тема за сезоните в интегрирано обучение за начален етап в ОУ “Васил Левски” – Белене

Началният етап на образование е интересен с това, че съчетава нуждата от създаване на навици за учене, от полагане на основите на академичните знания и

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали