fbpx
Умение за личностно развитие

Как Компетенцията „От мен зависи“ Влияе на Вниманието на Учениците в Час?

От мен зависи

“В класната стая сме, часът започва, телефонът ми вибрира под чина, с приятелките ми тъкмо започнахме да обсъждаме интересна тема, а освен това трябва и да измисля какво ще правя след училище, а сега учителката иска да се съсредоточа и да я слушам.”

Спомням си как тези мисли препускаха през съзнанието ми доста често в ученическите години.

Всички знаем колко лесно се разсейваме и губим концентрация напоследък. А в класната стая липсата на концентрация лишава учениците от възможността да се развиват. Едва ли има учител, който поне веднъж да не си е задавал въпроса “Как да привлека вниманието на учениците?”. Един от възможните начини е като им помогнем да развият компетенцията “От мен зависи”.

Ако учениците развият тази компетенция, те не само ще имат по-висока мотивация за учене , но и ще бъдат по-ангажирани в учебния процес. В тази статия сме извели конкретни действия, които да приложите в класната стая. Това ще ви позволи да се уверите колко много можете да постигнете в класната стая, когато учениците сами започнат да избират какво и как да учат.

Компетенцията „От мен зависи“ – как спомага за задържане на вниманието на учениците?

“От мен зависи “се проявява, когато учениците стават активни участници в учебния процес, а не пасивни получатели на информация. Това означава, че те поемат отговорност за своето собствено учене и за придобиването на нови знания. Също така разбират, че се нуждаят от силна и устойчива нагласа за растеж, показват инициативност, дисциплина и постигат желаното. Виждат ученето като цялостен процес на непрестанно подобрение и напредване към желаната цел.

Учениците имат нужда да разбират какво правят, защо го правят, как това ще им помогне и каква е целта. Да виждат смисъл в процеса на учене и да бъдат доволни от постигнатите резултати. Всяка грешка да бъде приета като възможност за научаване на нещо ново.

Тяхното внимание, е насочено към постигане на желания резултат, когато сами са избрали да участват в процеса. Придобиват цялостен поглед като оценяват собствения си напредък и прилагат новите знания.

„От мен зависи“ включва следните характеристики:

 • Поставяне на смели и “приключенски” цели;
 • Предприемане на последователни действия за изпълнение на поставените цели;
 • Рефлектиране и осмисляне на процеса с цел подобрение.

Ролята на учителите е да бъдат спътници на учениците в целия процес – от поставянето на цели през предприемането на действия за изпълнението им до постигането на крайния резултат и оценяването на възможностите за подобрение. Учителите могат да покажат на младежите, че придобиването на знания е интересно и забавно.

В следващите редове сме описали подробно стъпките, които да предприемете за развиването на компетенцията „От мен зависи“ в класната стая.

Поставяне на смели цели

Това са цели, които мотивират и вдъхновяват, задържат вниманието в час и фокусират действията на учениците в определена посока.

За някой ученик смела цел е да създаде проект, който да илюстрира космоса, а за друг – да се научи да чете без да срича. При поставянето на смели цели има няколко особености:

 • Ученикът сам да пожелае да работи над дадена цел или умение;
 • Да е нещо, което му е интересно;
 • Да е предизвикателно, но не прекалено нереалистично, за да не се отчайва;
 • Да се създаде план за постигане на целта.

Всичко изглежда невъзможно, докато не се създаде план за изпълнението му. Когато имаме посока и знаем какви стъпки трябва да предприемем, за да стигнем до крайната цел, се чувстваме много по-уверени в успеха си.

Учителите помагат на учениците, като:

 • Създават усещането, че няма невъзможни неща;
 • Подкрепят ги;
 • Помагат им да вземат решения;
 • Заедно избират посока и чертаят план за действие;
 • Осигуряват среда за практикуване, упражнения и учене;
 • Дават им обратна връзка и съвети за подобрение.

Понякога целите могат да бъдат за конкретни проекти, но могат и да бъдат за развиване на определени умения или знания. Това трябва да се съобрази със средата, класа и индивидуалността на децата – силните и слабите им страни, интереси и предпочитания. Както се споменава и по-горе, важно е учениците сами да пожелаят да работят над дадена цел, за да развият самостоятелност и да придобият усещането, че успехът зависи от тях.

Предприемане на действия

При ясно поставена цел, вдъхновена от собствените им интереси, учениците се превръщат в основна движеща сила на процеса. Те инициират действията, които трябва да се предприемат, а преподавателите им помагат със съвети, подкрепа и предоставяне на информация.

Тази характеристика на компетенцията „От мен зависи“ включва елементи като:

 • Избор;
 • Свободно изразяване на мнението;
 • Свободна воля;
 • Индивидуално отношение и подход;
 • Вътрешна мотивация и инициативност.

Учителите създават среда, в която учениците свободно изразяват мнението си, имат избор какво и как да направят, но най-вече да работят над задачи, които сами са избрали. По този начин те се чувстват по-ангажирани и вниманието на учениците е насочено към постигане на целите им.

Свободата на избора може да е свързана с:

 • Продължителност – да изберат колко време да работят за придобиването на дадено умение или колко време ще им е необходимо за изработването на даден проект;
 • Начин на действие – самостоятелно или в екип, наведнъж или в различни етапи;
 • Екип – с кого да работят, как и колко човека да бъдат.

Рефлектиране и преструктуриране

Дори най-добрите планове и най-прецизните действия не могат да гарантират желания резултат. Учениците, които развиват компетенцията „От мен зависи“ не само планират и действат, но и рефлектират, за да подобрят процеса. Понякога това изисква да започнат отначало или да си признаят, че са допуснали грешка. Тези действия не са лесни – изискват дисциплина, отдаденост, решителност и постоянство.

Учителите могат да стимулират процеса на самонаблюдение, като създадат подходящи методи за рефлексия:

 • Дневници;
 • Папки тип портфолио, в които събират проектите и коментарите за протичането на всяка една стъпка;
 • Записки след приключването на задачите, в които описват варианти и предложения за бъдещи подобрения.

След като се запознахме с основните характеристики на компетенцията „От мен зависи“, следва да видим и кои са конкретните стъпки, които можем да предприемем, за да развием това умение в учениците си.

Практически насоки за развитие на компетенцията „От мен зависи“ в класната стая

Започнете с малки крачки, които да покажат на учениците, че имате желание да въведете определени промени в учебния процес.

Например след като приключите с урока и учениците приключат с поставените им задачи, отделете 10 минути, в които да си поговорите с тях. Поинтересувайте се от тяхното мнение, какво им е интересно и какво биха искали да правят с информацията, с която се запознават в час.

Можете да използвате някои от следните примерни въпроси:

 • Ако знаехте как да направите Х, как щяхте да използвате тази информация извън класната стая?
 • Какво ще ви е интересно в процеса на учене за…?
 • Искате ли да си изберете точка, която да представите пред класа?
 • Искате ли да работите в екип и да решите една загадка свързана с урока?
 • Как бихте обяснили това понятие с по-прости думи?
 • Имате ли идеи как тези знания, ще ни помогнат извън класната стая?

За постигането на трайни резултати, задържането на вниманието на учениците и повишаването на интереса им към ученето, са необходими няколко условия:

 • Децата да са сигурни, че всеки отговор ще бъде приет без критика или обвинение;
 • Да се чувстват свободни да изразят мнението си. Ако все още не сте стигнали до този етап, е хубаво първо да поработите над това – може отговорите да се записват на лист хартия, събират в чаша и обсъждат с разбиране и внимание;
 • Учителят да създаде среда, в която предложенията се изпълняват, за да може децата да видят, че думите им имат значение и въздействие;
 • Всеки в класната стая да уважава и да бъде уважаван. Това означава без обвинения, без прекъсвания, без състезания – децата да се чувстват като екип, който заедно се опитва да реши загадка, да израстне и да успее;
 • Убеждението, че „победата на един е победа за всички“ ще трансформира класната стая и ще покаже на всяко едно дете, че то е сред приятели и може свободно да изразява мнението си.

Надяваме се, че сте си извадили практически действия, които да използвате директно в класната стая. Напишете ни коментар какво ви е било полезно и какво още бихте искали да знаете. А ако имате примери или идеи за изграждането на компетенцията “От мен зависи” в класната стая, ще се радваме да ги чуем. Нека заедно да създадем учебната среда, за която мечтаем.

Източници:

What do you mean when you say, students agency

http://www.oecd.org/education/2030-project/teaching-and-learning/learning/student-agency/Student_Agency_for_2030_concept_note.pdf

 

Tags

1-4 клас 5-7 клас 8-12 клас PISA 2018 STEM БЕЛ Генериране на идеи География Гражданска грамотност Добри практики Ефективност на работа и управление на времето Извлича информация от непрекъснат текст История Компетентности 2020 - Враца Комуникационни умения Креативност Критическо мислене Логическа връзка Логическо мислене Математика Математическа грамотност Нагласа за развитие Обобщава тълкува информация от непрекъснат текст Организация на процеса Осмисля оценява информация от непрекъснат текст Представяне и защита Работа в екип Родители СЕУ 1 Клас СЕУ 1 Клас Модул 1 СЕУ 1 Клас Модул 2 СЕУ 1 Клас Модул 3 СЕУ 2 Клас СЕУ 3 Клас СЕУ 3 Клас Модул 3 Социално-емоционални умения Умение за личностно развитие Умения на 21 век Философски цикъл Четене на текст Четене с разбиране Четивна грамотност Чужд език научна грамотност работа с родители

От учители за учители

Абонирай се, за да получаваш безплатни статии и ресурси.