Как компетенцията „От мен зависи“ влияе на вниманието на учениците в час?

От мен зависи

“В класната стая сме, часът започва, телефонът ми вибрира под чина, с приятелките ми тъкмо започнахме да обсъждаме интересна тема, а освен това трябва и да измисля какво ще правя след училище, а сега учителката иска да се съсредоточа и да я слушам.”

Спомням си как тези мисли препускаха през съзнанието ми доста често в ученическите години.

Всички знаем колко лесно се разсейваме и губим концентрация напоследък. А в класната стая липсата на концентрация лишава учениците от възможността да се развиват. Едва ли има учител, който поне веднъж да не си е задавал въпроса “Как да привлека вниманието на учениците?”. Един от възможните начини е като им помогнем да развият компетенцията “От мен зависи”.

Ако учениците развият тази компетенция, те не само ще имат по-висока мотивация за учене , но и ще бъдат по-ангажирани в учебния процес. В тази статия сме извели конкретни действия, които да приложите в класната стая. Това ще ви позволи да се уверите колко много можете да постигнете в класната стая, когато учениците сами започнат да избират какво и как да учат.

Компетенцията „От мен зависи“ – как спомага за задържане на вниманието на учениците?

“От мен зависи “се проявява, когато учениците стават активни участници в учебния процес, а не пасивни получатели на информация. Това означава, че те поемат отговорност за своето собствено учене и за придобиването на нови знания. Също така разбират, че се нуждаят от силна и устойчива нагласа за растеж, показват инициативност, дисциплина и постигат желаното. Виждат ученето като цялостен процес на непрестанно подобрение и напредване към желаната цел.

Учениците имат нужда да разбират какво правят, защо го правят, как това ще им помогне и каква е целта. Да виждат смисъл в процеса на учене и да бъдат доволни от постигнатите резултати. Всяка грешка да бъде приета като възможност за научаване на нещо ново.

Тяхното внимание, е насочено към постигане на желания резултат, когато сами са избрали да участват в процеса. Придобиват цялостен поглед като оценяват собствения си напредък и прилагат новите знания.

„От мен зависи“ включва следните характеристики:

 • Поставяне на смели и “приключенски” цели;
 • Предприемане на последователни действия за изпълнение на поставените цели;
 • Рефлектиране и осмисляне на процеса с цел подобрение.

Ролята на учителите е да бъдат спътници на учениците в целия процес – от поставянето на цели през предприемането на действия за изпълнението им до постигането на крайния резултат и оценяването на възможностите за подобрение. Учителите могат да покажат на младежите, че придобиването на знания е интересно и забавно.

В следващите редове сме описали подробно стъпките, които да предприемете за развиването на компетенцията „От мен зависи“ в класната стая.

Поставяне на смели цели

Това са цели, които мотивират и вдъхновяват, задържат вниманието в час и фокусират действията на учениците в определена посока.

За някой ученик смела цел е да създаде проект, който да илюстрира космоса, а за друг – да се научи да чете без да срича. При поставянето на смели цели има няколко особености:

 • Ученикът сам да пожелае да работи над дадена цел или умение;
 • Да е нещо, което му е интересно;
 • Да е предизвикателно, но не прекалено нереалистично, за да не се отчайва;
 • Да се създаде план за постигане на целта.

Всичко изглежда невъзможно, докато не се създаде план за изпълнението му. Когато имаме посока и знаем какви стъпки трябва да предприемем, за да стигнем до крайната цел, се чувстваме много по-уверени в успеха си.

Учителите помагат на учениците, като:

 • Създават усещането, че няма невъзможни неща;
 • Подкрепят ги;
 • Помагат им да вземат решения;
 • Заедно избират посока и чертаят план за действие;
 • Осигуряват среда за практикуване, упражнения и учене;
 • Дават им обратна връзка и съвети за подобрение.

Понякога целите могат да бъдат за конкретни проекти, но могат и да бъдат за развиване на определени умения или знания. Това трябва да се съобрази със средата, класа и индивидуалността на децата – силните и слабите им страни, интереси и предпочитания. Както се споменава и по-горе, важно е учениците сами да пожелаят да работят над дадена цел, за да развият самостоятелност и да придобият усещането, че успехът зависи от тях.

Предприемане на действия

При ясно поставена цел, вдъхновена от собствените им интереси, учениците се превръщат в основна движеща сила на процеса. Те инициират действията, които трябва да се предприемат, а преподавателите им помагат със съвети, подкрепа и предоставяне на информация.

Тази характеристика на компетенцията „От мен зависи“ включва елементи като:

 • Избор;
 • Свободно изразяване на мнението;
 • Свободна воля;
 • Индивидуално отношение и подход;
 • Вътрешна мотивация и инициативност.

Учителите създават среда, в която учениците свободно изразяват мнението си, имат избор какво и как да направят, но най-вече да работят над задачи, които сами са избрали. По този начин те се чувстват по-ангажирани и вниманието на учениците е насочено към постигане на целите им.

Свободата на избора може да е свързана с:

 • Продължителност – да изберат колко време да работят за придобиването на дадено умение или колко време ще им е необходимо за изработването на даден проект;
 • Начин на действие – самостоятелно или в екип, наведнъж или в различни етапи;
 • Екип – с кого да работят, как и колко човека да бъдат.

Рефлектиране и преструктуриране

Дори най-добрите планове и най-прецизните действия не могат да гарантират желания резултат. Учениците, които развиват компетенцията „От мен зависи“ не само планират и действат, но и рефлектират, за да подобрят процеса. Понякога това изисква да започнат отначало или да си признаят, че са допуснали грешка. Тези действия не са лесни – изискват дисциплина, отдаденост, решителност и постоянство.

Учителите могат да стимулират процеса на самонаблюдение, като създадат подходящи методи за рефлексия:

 • Дневници;
 • Папки тип портфолио, в които събират проектите и коментарите за протичането на всяка една стъпка;
 • Записки след приключването на задачите, в които описват варианти и предложения за бъдещи подобрения.

След като се запознахме с основните характеристики на компетенцията „От мен зависи“, следва да видим и кои са конкретните стъпки, които можем да предприемем, за да развием това умение в учениците си.

Практически насоки за развитие на компетенцията „От мен зависи“ в класната стая

Започнете с малки крачки, които да покажат на учениците, че имате желание да въведете определени промени в учебния процес.

Например след като приключите с урока и учениците приключат с поставените им задачи, отделете 10 минути, в които да си поговорите с тях. Поинтересувайте се от тяхното мнение, какво им е интересно и какво биха искали да правят с информацията, с която се запознават в час.

Можете да използвате някои от следните примерни въпроси:

 • Ако знаехте как да направите Х, как щяхте да използвате тази информация извън класната стая?
 • Какво ще ви е интересно в процеса на учене за…?
 • Искате ли да си изберете точка, която да представите пред класа?
 • Искате ли да работите в екип и да решите една загадка свързана с урока?
 • Как бихте обяснили това понятие с по-прости думи?
 • Имате ли идеи как тези знания, ще ни помогнат извън класната стая?

За постигането на трайни резултати, задържането на вниманието на учениците и повишаването на интереса им към ученето, са необходими няколко условия:

 • Децата да са сигурни, че всеки отговор ще бъде приет без критика или обвинение;
 • Да се чувстват свободни да изразят мнението си. Ако все още не сте стигнали до този етап, е хубаво първо да поработите над това – може отговорите да се записват на лист хартия, събират в чаша и обсъждат с разбиране и внимание;
 • Учителят да създаде среда, в която предложенията се изпълняват, за да може децата да видят, че думите им имат значение и въздействие;
 • Всеки в класната стая да уважава и да бъде уважаван. Това означава без обвинения, без прекъсвания, без състезания – децата да се чувстват като екип, който заедно се опитва да реши загадка, да израстне и да успее;
 • Убеждението, че „победата на един е победа за всички“ ще трансформира класната стая и ще покаже на всяко едно дете, че то е сред приятели и може свободно да изразява мнението си.

Надяваме се, че сте си извадили практически действия, които да използвате директно в класната стая. Напишете ни коментар какво ви е било полезно и какво още бихте искали да знаете. А ако имате примери или идеи за изграждането на компетенцията “От мен зависи” в класната стая, ще се радваме да ги чуем. Нека заедно да създадем учебната среда, за която мечтаем.

Източници:

What do you mean when you say, students agency

http://www.oecd.org/education/2030-project/teaching-and-learning/learning/student-agency/Student_Agency_for_2030_concept_note.pdf

 

Още полезни статии:

Култура на класната стая

Първата седмица от новата учебна година

В последните години много учители осъзнават нуждата от т.нар. “подготвителна” или “въвеждаща” седмица за учениците. Тя представлява няколко дни плавен преход от лятната ваканция към

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали