Ресурси за работа с деца билингви

В тази секция може да откриете буквари, наръчници, инструменти, методика, цялостен видео курс със сертификация и още ресурси, които да ви помогнат при работата с деца с различен майчин език.

Безплатен буквар и материали за деца билингви

Заявете безплатно

Безплатен буквар и материали за деца билингви

3 причини да използвате буквара с вашите ученици

1. Учебните материали са разработени от специалист логопед съвместно със специалисти по ранно двуезично развитие.

В тях са взети под внимание основните затруднения на децата при усвояване на четенето. 

Безплатен буквар и материали за деца билингви
Безплатен буквар и материали за деца билингви

2. Материалите съдържат 40 теми. Буквите се въвеждат в шест групи. В края на всяка група се предлага обобщителна тема за затвърждаване на въведените в нея ключови моменти.

В обобщителните теми ще намерите информация за очаквания междинен резултат и препоръки как да продължите да работите с децата, в случай че те не са го постигнали.

Безплатен буквар и материали за деца билингви

3. Към всяка тема има подробни методически указания и насоки за работа, които помагат на възрастния да подкрепи детето.

Задачите се повтарят в една и съща последователност. Така децата знаят какво се очаква от тях, а това им помага да се чувстват по-уверени и да могат да се фокусират по-добре върху съдържанието. 

Безплатен буквар и материали за деца билингви

Допълнителни материали и ресурси

Деца Билингви

Кои са децата билингви?

Енергични, чувствителни, емоционални, спокойни, срамежливи, експресивни или вглъбени – децата са различни, а всяко е прекрасно по свой собствен начин. Ако има нещо общо между

Често задавани въпроси

Материалите са подходящи за ученици в предучилищен и начален етап (от 6 до 9 години), но при нужда могат да се използват и с по-големи ученици, които имат затруднения с четенето и писането.

  • деца с майчин език, различен от българския, които нямат достатъчно развити езикови умения на български език при постъпване в училище

  • деца с български език като майчин, които по различни причини изпитват затруднения с четенето в началното училище до 2.-3. клас

  • български деца в чужбина, които имат ограничен контакт с българския език 

  • всички деца, които искат да се научат да четат.

Да, предлагаме обучения на училищни екипи фокусирани върху работа с деца билингви и общности от уязвими групи. За повече информация пишете до p.ivanov@zaednovchas.bg

Като съдържание и двете версии са напълно идентични и могат да се използват и в двата формата. Част от материалите, с които работят децата е препоръчително да са на хартия. Това са буквара за ученици и помагалото “Моите букви”.

Да! За целта ви е необходим букварът за възрастния, който съдържа всички детски страници и подробни насоки за работа. Указанията за работа са написани ясно и разбираемо, за да се използва и от не специалисти.

Целта на проекта “Разбираш ли езика на училището” е материалите да достигнат до максимално много деца и учители.

Затова решихме да предложим всички материали напълно безплатно за крайния ползвател (деца и ученици). Това е възможно благодарение на даренията направени за проекта и партньорите, които ни подкрепят. Ако оценявате нашата работа и този проект, дарете през секция “Подкрепи ни”. Това ще ни помогне да разработим и останалите материали в проекта. Повече за тях научете в секция “За проекта”.

Направете заявка за буквара и материалите.