Буквар за деца билингви – какви са предимствата му и как да се снабдите с такъв

Буквар за билингви

Мнозина от нас си спомнят с умиление първия учебен ден. Повечето даже имаме и снимка – седнали на чина с буквар в ръце. Вероятно такива спомени ще имат и следващите поколения първокласници, тъй като букварът продължава да е главният герой и в новата учебна система за обучение по български език и литература.

От 16 век насам букварът помага на учениците да усвоят буквите и техните звукови значения и да открият тайната на четенето. И ако в миналото малцина са можели да се докоснат до това знание, книгите са се преписвали ръчно и са били рядко срещан лукс, то в 21 век ние сме привилегировани. За децата има голямо разнообразие от буквари, а един от тях заслужава нашето особено внимание. Той е създаден специално за нуждите на учениците билингви и децата със затруднения с четенето и със сигурност ще се превърне във ваш ценен съюзник. Букварът “Четем с Ася и Явор” всъщност е подходящ за всички деца, тъй като дава разнообразни възможности за допълнителна подкрепа по български език, а и сам по себе си е доста интересен. 

Буквар за деца билингви - какви са предимствата му и как да се снабдите с такъв

За кого е подходящ букварът “Четем с Ася и Явор”?

Букварът “Четем с Ася и Явор” е разработен със специален фокус върху ученици 2-3 клас с различни затруднения в четенето, както и ученици с майчин език, различен от българския. Засилен интерес към него има от българските общности и училища в чужбина, но материалите са подходящи за всички деца. Може да се ползва както в учебните заведения, така и у дома, защото е съпроводен с подробни и лесни за ползване методически указания.

Материалите от Модул “Четене” на логопеда Акулина Арикова и специалистите по ранно двуезично развитие д-р Анастасия Новикова и Вяра Михайлова са създадени като дейност по проекта “Да разбираш езика на училището”. Проектът цели да подпомогне работата с деца билингви чрез диагностика и подходящи учебни материали за допълнително обучение по български език на ученици в начална степен. Осъществява се от началото на 2020 г. от фондация “Заедно в час” в партньорство със сдружение EducArt (през 2021 г. като партньор по проекта се присъединява и фондация “Тръст за социална алтернатива”)

С какво този буквар е по-различен?

Концепцията, упражненията и методическите указания са подготвени от специалист-логопед и специалисти по ранно двуезично развитие с мисъл за най-често срещаните затруднения с четенето. Ето какво ни направи впечатление:

  • Целенасочено отработване на трудни за децата аспекти – взети са под внимание най-често срещаните препъни-камъчета пред децата билингви, например слятото четене на срички, четенето на думи със струпване на съгласни, огледалните букви и др.;
  • Различна подредба на буквите – за разлика от традиционната последователност в учебната програма, в буквара за деца билингви звучни и беззвучни не се въвеждат заедно (разбира се, след запознаването със съответната двойка, има съпоставителна тема или материал за четене, в който се отработва разликата). Основният принцип тук е различен: 

Буквар за деца билингвиИдеята е да се започне със звукове, които са по-лесни за произнасяне и разпознаване в потока на речта, и букви с ясно различими графеми. Буквите се въвеждат в 6 групи: в първите групи се въвеждат основно букви за гласните и сонорните звукове, за да се премине възможно най-бързо към образуването на срички и думи. Във всяка група са включени букви на звукове, които ясно се различават едни от други. По този начин децата се концентрират върху формата на изписване на тези звукове и ги разпознават по-лесно при четенето. От третата група се работи целенасочено за различаването на букви, които са оптично сходни (например Е и Ш, Т и Г и др.). В последните групи се въвеждат по-рядко срещани букви (напр. Й, ь) или букви на звукове, с които децата билингви обикновено имат трудности (например Ч и Ц);

  • История рамка – герои в буквара са Ася и Явор, които попадат в света на книгите и започват да пътешестват. Така те се запознават с интересни хора, които говорят различни езици, и научават много нови неща за света, животните и растенията. Историята рамка позволява всяка тема да бъде представена интересно и занимателно, като от самото начало се работи целенасочено за четене с разбиране;
  • Интересни текстове – като цяло букварът е богат на материали за четене и е чудесно помагало за развиване на четивната грамотност в начален етап;
  • Подкрепа на четенето чрез упражнения за концентрация – включени са задачи за изработване на тактилни букви чрез фина моторика и движение;
  • Подробни методически указания и насоки за работа за учителя – описанията на задачите към всяка тема са описани и обяснени подробно, така че всеки – било то учител или родител, да може лесно да се ориентира и да работи с буквара;
  • Впечатляващ дизайн – доброто оформление, кориците и цялостният дизайн просто предизвикват материалите да бъдат разгърнати. Децата със сигурност ще харесат забавните и цветни, но стилни авторски илюстрации на Еслица Попова.

Какво съдържат материалите?

Материалите съдържат общо 40 теми (всички букви плюс сравнителни теми, например С/Ш, З/Ж и др., и обобщителни теми). Пакетът включва:

  • Буквар за детето (версия за деца) – съдържа работни листове с илюстрирани упражнения за четене.
  • Буквар за учителя (версия за водещия – учител/доброволец/родител) – съдържа историята рамка за всяка буква, работните листове за децата и подробни методически указания за работа към всеки от тях.
  • „Моите букви“ – илюстрирано приложение за тактилни букви, даващо възможност на децата да създават собствена азбука и да проследяват напредъка си.

Как да се снабдите с тях?

Ако вече нямате търпение да се сдобиете с буквара “Четем с Ася и Явор” и останалите материали, то може да го направите ето тук.

Буквар за билингви

Още полезни статии:

Четивна грамотност

Кои елементи изграждат четивната грамотност?

Формирането на четивната грамотност е продължителен процес, който започва още от първите месеци в училище и преминава през усвояване на умението за четене на различни

Pens next to a textbook
Четивна грамотност

Записване на въпрос и със стрелки към него записване на цитати от текста, които са пряко свързани с питането

Нужно е учениците първо да прочетат текста, след това въпроса. Разполагат с 2-3 минути да свържат със стрелки няколко цитата от текста с въпроса. След

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали