Записване на въпрос и със стрелки към него записване на цитати от текста, които са пряко свързани с питането

[bwl_pvm /]
Pens next to a textbook

Нужно е учениците първо да прочетат текста, след това въпроса. Разполагат с 2-3 минути да свържат със стрелки няколко цитата от текста с въпроса. След това имат 2 минути да обобщят цитатите в свързан отговор. Може да ги разделите по групи, за да откриват цитатите в екип.

Резултат: Учениците осмислят текста и правят обобщение.

Примерна инструкция
Имате 8 минути да прочетете текста. След това със стрелки да свържете цитати от него, които са пряко свързани с въпроса. Накрая трябва да направите отговор-обобщение с 2-3 изречения.

Предимства на стратегията

  • Могат да отгатнат значението на дума или израз от контекста;
  • Учениците могат да съставят отговор-обобщение;
  • Обобщават много информация в няколко изречения;
  • Тази стратегия ги провокира да мислят мащабно от голямото към малкото.

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

  • ако разделяте учениците по групи, хубаво е да се обмислят достатъчен брой въпроси за всяка група;
  • нужна е внимателна предварителна подготовка при разделянето;
  • възможно е някои ученици да не вникнат във въпроса;
  • възможно е някои ученици да не знаят как да правят обобщение.

Сподели статията с колеги:

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година. 

Популярни статии:

Точки за участие на всеки

Точки за участие на всеки

Една от най-важните цели на груповата работа е да се насърчава работата на всеки ученик по поставената задача и роля. Когато поставя групова задача, учителят

Задаване на въпроси по текста

Дават се няколко минути за прочитане на текста в зависимост от дължината му. След това всеки изписва поне 2 въпроса, свързани с ключовите моменти от

Получавай най-новите ресурси по имейл

Още полезни статии:

Стратегии

Избиране на стратегия: Задаване на един и същи въпрос 10 пъти и даване на различен отговор всеки път

2.1. Учениците използват техники за генериране на идеи самостоятелно 1.Описание Задаването на един и същи въпрос и даването на различни отговори позволява да се измислят

Бърза среща (Speed dating)
Комуникативни умения

Бърза среща (Speed dating)

Бързи срещи е популярно събитие за запознанства, което лесно може да се пренесе в класната стая. Идеята е, че участниците се разделят на две големи

Получи достъп до още повече ресурси и практични материали

0
Споделете в коментар своите мисли!x