fbpx
Четивна грамотност

Записване на въпрос и със стрелки към него записване на цитати от текста, които са пряко свързани с питането

Pens next to a textbook

Нужно е учениците първо да прочетат текста, след това въпроса. Разполагат с 2-3 минути да свържат със стрелки няколко цитата от текста с въпроса. След това имат 2 минути да обобщят цитатите в свързан отговор. Може да ги разделите по групи, за да откриват цитатите в екип.

Резултат: Учениците осмислят текста и правят обобщение.

Примерна инструкция
Имате 8 минути да прочетете текста. След това със стрелки да свържете цитати от него, които са пряко свързани с въпроса. Накрая трябва да направите отговор-обобщение с 2-3 изречения.

Предимства на стратегията

  • Могат да отгатнат значението на дума или израз от контекста;
  • Учениците могат да съставят отговор-обобщение;
  • Обобщават много информация в няколко изречения;
  • Тази стратегия ги провокира да мислят мащабно от голямото към малкото.

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

  • ако разделяте учениците по групи, хубаво е да се обмислят достатъчен брой въпроси за всяка група;
  • нужна е внимателна предварителна подготовка при разделянето;
  • възможно е някои ученици да не вникнат във въпроса;
  • възможно е някои ученици да не знаят как да правят обобщение.

Tags

1-4 клас 5-7 клас 8-12 клас PISA 2018 STEM БЕЛ Генериране на идеи География Гражданска грамотност Добри практики Ефективност на работа и управление на времето Извлича информация от непрекъснат текст История Компетентности 2020 - Враца Комуникационни умения Креативност Критическо мислене Логическа връзка Логическо мислене Математика Математическа грамотност Нагласа за развитие Обобщава тълкува информация от непрекъснат текст Организация на процеса Осмисля оценява информация от непрекъснат текст Представяне и защита Работа в екип Родители СЕУ 1 Клас СЕУ 1 Клас Модул 1 СЕУ 1 Клас Модул 2 СЕУ 1 Клас Модул 3 СЕУ 2 Клас СЕУ 3 Клас СЕУ 3 Клас Модул 3 Социално-емоционални умения Умение за личностно развитие Умения на 21 век Философски цикъл Четене на текст Четене с разбиране Четивна грамотност Чужд език научна грамотност работа с родители

От учители за учители

Абонирай се, за да получаваш безплатни статии и ресурси.