Prepodavame.bg

“От твоята гледна точка” или как да научим децата да се поставят на мястото на другите

Учителите са експерти на тема гледни точки. Tе трябва да обединят около 20 такива всеки час по всякакви различни теми – от това кой къде да седне, през кой с кого иска да работи по групи, до това на какво да играем в час по физическо.

Децата от своя страна често изпитват затруднения да се поставят на мястото на другия – едно специфично когнитивно умение, което се развива постепенно с възрастта. Животът в класната стая обаче би бил много по-лесен, ако учениците целенасочено работят по развиването на способността да предполагат и разбират гледната точка на своите съученици. Споровете в класната стая например ще намалеят поне наполовина.

Заинтригувахме ли ви? Тогава урокът “От твоята гледна точка” е точно за вас! Чрез различни ролеви игри децата ще тренират умението да се поставят на мястото на другите хора. След това ще работят по интересен казус и ще направят хипотези какво е предизвикало реакциите на всеки герой от него. По този начин вашите ученици ще подобрят своята емпатия – умението да съпреживяват емоциите на човека отсреща. Това ще надгради социалната им осъзнатост и ще развие усета им за етичните и морални норми в различните социални ситуации. Рефлексията в края на урока пък ще им помогне да направят изводи за своето поведение и да свържат преживяванията си по време на урока с реалния живот.

Урокът “От твоята гледна точка” е разписан изключително подробно, за да бъде изпълнението му максимално лесно за вас! Към него са добавени работни листове за ученици и допълнителни насоки за учителя. Следвайте всяка от стъпките внимателно. И не забравяйте да се забавлявате заедно с вашите малки ученици!

Свалете урока “От твоята гледна точка” тук.

———————————————————————————————————————-

Урокът “От твоята гледна точка” е част от Сборника “Стъпка по стъпка” за развиване на социални и емоционални умения, любезно предоставен на преподаваме.бг от Световната банка.  

Искате да включите повече елементи от СЕУ в часовете си? Разгледайте и други уроци за развитие на социално-емоционални умения в трети клас.

Сподели статията с колеги:

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година. 

Популярни статии:

Получавай най-новите ресурси по имейл

Още полезни статии:

Карта на четивната грамотност
Четивна грамотност

Карта на умението Четивна грамотност

Елемент Цели Стратегии 1. Извлича информация от непрекъснат текст. 1.1. Намира директно казана в текст информация. 1.1.1. Задава си въпроси по текста; 1.1.2. Разделя в

Разделяне на групи чрез пръчици
Работа в екип

Разделяне на групи чрез пръчици

Учителят предварително определя броя на групите и надписва имената на учениците на клечки от сладолед или картонени листчета. По време на часа, в началото на

Получи достъп до още повече ресурси и практични материали

0
Споделете в коментар своите мисли!x

Абонирай се и всяка седмица ще получаваш по един нов урок за трети клас

Пълен достъп до цялото съдържание на Prepodavame.bg

  • Над 1000 статии по всички предмети
  • Готови уроци и приложими практики
  • 25+ онлайн обучения със сертификат
  • Над 100 работни листове, шаблони и наръчници
  • Обучения за вътрешноучилищна квалификация
  • Архив с над 150 уебинари и бюлетини