“От твоята гледна точка” или как да научим децата да се поставят на мястото на другите

Учителите са експерти на тема гледни точки. Tе трябва да обединят около 20 такива всеки час по всякакви различни теми – от това кой къде да седне, през кой с кого иска да работи по групи, до това на какво да играем в час по физическо.

Децата от своя страна често изпитват затруднения да се поставят на мястото на другия – едно специфично когнитивно умение, което се развива постепенно с възрастта. Животът в класната стая обаче би бил много по-лесен, ако учениците целенасочено работят по развиването на способността да предполагат и разбират гледната точка на своите съученици. Споровете в класната стая например ще намалеят поне наполовина.

Заинтригувахме ли ви? Тогава урокът “От твоята гледна точка” е точно за вас! Чрез различни ролеви игри децата ще тренират умението да се поставят на мястото на другите хора. След това ще работят по интересен казус и ще направят хипотези какво е предизвикало реакциите на всеки герой от него. По този начин вашите ученици ще подобрят своята емпатия – умението да съпреживяват емоциите на човека отсреща. Това ще надгради социалната им осъзнатост и ще развие усета им за етичните и морални норми в различните социални ситуации. Рефлексията в края на урока пък ще им помогне да направят изводи за своето поведение и да свържат преживяванията си по време на урока с реалния живот.

Урокът “От твоята гледна точка” е разписан изключително подробно, за да бъде изпълнението му максимално лесно за вас! Към него са добавени работни листове за ученици и допълнителни насоки за учителя. Следвайте всяка от стъпките внимателно. И не забравяйте да се забавлявате заедно с вашите малки ученици!

Свалете урока “От твоята гледна точка” тук.

———————————————————————————————————————-

Урокът “От твоята гледна точка” е част от Сборника “Стъпка по стъпка” за развиване на социални и емоционални умения, любезно предоставен на преподаваме.бг от Световната банка.  

Искате да включите повече елементи от СЕУ в часовете си? Разгледайте и други уроци за развитие на социално-емоционални умения в трети клас.

Още полезни статии:

Социално-емоционално учене

Четене и социално-емоционални умения – един урок с много приложения 

Как целенасочено да развиваме социално-емоционалните умения на учениците през предмета, който преподаваме? Какви техники да прилагаме? Има ли качествени ресурси, които да ни помогнат в

Определяне на основните идеи
Комуникативни умения

Определяне на основните идеи

В тази стратегия учениците работят самостоятелно и определят основни идеи (оригинално 3-5, но зависи от фокуса и задачата) от текст/филм/урок. След определеното време се събират

Възможно ли е?
Математическа грамотност

Възможно ли е?

Тази стратегия стимулира учениците да оценяват получен резултат, като го сравняват с разбирането си за проблема, и поставя акцент върху разбирането на проблема, а не

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали

Абонирай се и всяка седмица ще получаваш по един нов урок за трети клас