Автор - Валерия Симеонова

Валерия Симеонова е психолог. Фокусът на работата й е свързан с развитие на емоционални и социални компетентности у децата. Подкрепя родители и учители в това да създадат онези условия за своите деца днес, така че те да се превърнат в щастливи, успешни и удовлетворени личности утре.
Повече за Валерия Симеонова на www.podobri.se

Комуникационни умения в училище

Как правилата в клас и комуникационните умения се срещнаха в село Царев брод

Тази статия беше създадена в сътрудничество с г-жа Галина Пейкова от ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”, село Царев Брод, община Шумен.  Обикновено свързваме правилата в...

Добри практики Четивна грамотност

Има ли място Японската поезия в час по БЕЛ – една история от Кубрат

Тази статия беше създадена в сътрудничество с г-жа Нуршен Халилова, г-жа Елка Игнатова и г-жа Пламена Овчарова от СУ “Христо Ботев”, гр. Кубрат.  Как учениците...

Добри практики Математическа грамотност

Как учениците от село Гьоврен създадоха екипно къща в час по математика

Тази статия беше създадена в сътрудничество с г-жа Фатме Урук от ОУ “Пейо Крачолов Яворов”, село Гьоврен, област Смолян. Често учениците се затрудняват да...

Добри практики Математическа грамотност

Как умението за учене и дробите станаха приятели в 106то ОУ

Тази статия беше създадена в сътрудничество с г-жа Теодора Димитрова от 106 ОУ “Григорий Цимблак” гр. София.  106 ОУ “Григорий Цимблак” гр. София  беше част от...