fbpx
2 клас Емоционална интелигентност

“Преплетени разговори” или как да слушаме активно

“Преплетени разговори” или как да слушаме активно

Учителите знаят, че децата обичат да се изявяват и говорят. Но истинското затруднение идва, когато трябват да изслушат другите. И ако госпожата или господинът са усвоили хитринки за привличане на вниманието на своите второкласници, то когато учениците трябва да участват в дискусия и да се изслушват едно друго, настава истинска какафония от тънки постоянно прекъсващи и надвикващи се гласчета.

Децата в начален етап тепърва се учат да слушат активно. А за да научат да правят нещо ново, те трябва първо да искат го правят. А за да искат да слушат активно, те трябва да разберат защо това е важно. Именно в този момент на помощ идва урокът “Преплетени разговори”. 

Урокът ‘Преплетени разговори” предоставя няколко ролеви игри, с чиято помощ вашите ученици ще разберат значението на това да се изслушват. Ще могат да сравнят как се чувстват в ситуации, в които са чути и в ситуации, в които са прекъсвани. Рефлектирайки върху собствените си преживявания, децата сами ще достигнат до изводи защо е важно да слушаме активно и как да го правим. 

А класна стая, в която учениците умеят да слушат активно, е класна стая на конструктивни и смислени дискусии; класна стая, в която мнението на всеки е чуто и уважено; класна стая, в която разговорите и общуването са удоволствие! 

Урокът “Преплетени разговори” е разписан изключително подробно, за да бъде изпълнението му максимално лесно за вас! Към него са добавени работни листове за ученици и допълнителни насоки за учителя. Следвайте всяка от стъпките внимателно. И не забравяйте да се забавлявате заедно с вашите малки ученици! 

Свалете урока “Преплетени разговори” тук

———————————————————————————————————————-

Урокът “Преплетени разговори” е част от Сборника “Стъпка по стъпка” за развиване на социални и емоционални умения, любезно предоставен ни от Световната банка. 

Искате да включите повече елементи от СЕУ в часовете си? Разгледайте и други уроци за развитие на социално-емоционални умения във втори клас.

Tags

1-4 клас 5-7 клас 8-12 клас PISA 2018 STEM БЕЛ Генериране на идеи География Гражданска грамотност Добри практики Ефективност на работа и управление на времето Извлича информация от непрекъснат текст История Компетентности 2020 - Враца Комуникационни умения Креативност Критическо мислене Логическа връзка Логическо мислене Математика Математическа грамотност Нагласа за развитие Обобщава тълкува информация от непрекъснат текст Организация на процеса Осмисля оценява информация от непрекъснат текст Представяне и защита Работа в екип Родители СЕУ 1 Клас СЕУ 1 Клас Модул 1 СЕУ 1 Клас Модул 2 СЕУ 1 Клас Модул 3 СЕУ 2 Клас СЕУ 3 Клас СЕУ 3 Клас Модул 3 Социално-емоционални умения Умение за личностно развитие Умения на 21 век Философски цикъл Четене на текст Четене с разбиране Четивна грамотност Чужд език научна грамотност работа с родители

Абонирай се и всяка седмица ще получаваш по един нов урок за втори клас

От учители за учители

Абонирай се, за да получаваш безплатни статии и ресурси.