Prepodavame.bg

“Преплетени разговори” или как да слушаме активно

Учителите знаят, че децата обичат да се изявяват и говорят. Но истинското затруднение идва, когато трябват да изслушат другите. И ако госпожата или господинът са усвоили хитринки за привличане на вниманието на своите второкласници, то когато учениците трябва да участват в дискусия и да се изслушват едно друго, настава истинска какафония от тънки постоянно прекъсващи и надвикващи се гласчета.

Децата в начален етап тепърва се учат да слушат активно. А за да научат да правят нещо ново, те трябва първо да искат го правят. А за да искат да слушат активно, те трябва да разберат защо това е важно. Именно в този момент на помощ идва урокът “Преплетени разговори”. 

Урокът ‘Преплетени разговори” предоставя няколко ролеви игри, с чиято помощ вашите ученици ще разберат значението на това да се изслушват. Ще могат да сравнят как се чувстват в ситуации, в които са чути и в ситуации, в които са прекъсвани. Рефлектирайки върху собствените си преживявания, децата сами ще достигнат до изводи защо е важно да слушаме активно и как да го правим. 

А класна стая, в която учениците умеят да слушат активно, е класна стая на конструктивни и смислени дискусии; класна стая, в която мнението на всеки е чуто и уважено; класна стая, в която разговорите и общуването са удоволствие! 

Урокът “Преплетени разговори” е разписан изключително подробно, за да бъде изпълнението му максимално лесно за вас! Към него са добавени работни листове за ученици и допълнителни насоки за учителя. Следвайте всяка от стъпките внимателно. И не забравяйте да се забавлявате заедно с вашите малки ученици! 

Свалете урока “Преплетени разговори” тук

———————————————————————————————————————-

Урокът “Преплетени разговори” е част от Сборника “Стъпка по стъпка” за развиване на социални и емоционални умения, любезно предоставен ни от Световната банка. 

Искате да включите повече елементи от СЕУ в часовете си? Разгледайте и други уроци за развитие на социално-емоционални умения във втори клас.

Сподели статията с колеги:

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година. 

Популярни статии:

Получавай най-новите ресурси по имейл

Още полезни статии:

Карта на четивната грамотност
Четивна грамотност

Карта на умението Четивна грамотност

Елемент Цели Стратегии 1. Извлича информация от непрекъснат текст. 1.1. Намира директно казана в текст информация. 1.1.1. Задава си въпроси по текста; 1.1.2. Разделя в

Разделяне на групи чрез пръчици
Работа в екип

Разделяне на групи чрез пръчици

Учителят предварително определя броя на групите и надписва имената на учениците на клечки от сладолед или картонени листчета. По време на часа, в началото на

Получи достъп до още повече ресурси и практични материали

Абонирай се и всяка седмица ще получаваш по един нов урок за втори клас

Пълен достъп до цялото съдържание на Prepodavame.bg

  • Над 1000 статии по всички предмети
  • Готови уроци и приложими практики
  • 25+ онлайн обучения със сертификат
  • Над 100 работни листове, шаблони и наръчници
  • Обучения за вътрешноучилищна квалификация
  • Архив с над 150 уебинари и бюлетини