Prepodavame.bg

2 клас Емоционална интелигентност

“Преплетени разговори” или как да слушаме активно

“Преплетени разговори” или как да слушаме активно

Учителите знаят, че децата обичат да се изявяват и говорят. Но истинското затруднение идва, когато трябват да изслушат другите. И ако госпожата или господинът са усвоили хитринки за привличане на вниманието на своите второкласници, то когато учениците трябва да участват в дискусия и да се изслушват едно друго, настава истинска какафония от тънки постоянно прекъсващи и надвикващи се гласчета.

Децата в начален етап тепърва се учат да слушат активно. А за да научат да правят нещо ново, те трябва първо да искат го правят. А за да искат да слушат активно, те трябва да разберат защо това е важно. Именно в този момент на помощ идва урокът “Преплетени разговори”. 

Урокът ‘Преплетени разговори” предоставя няколко ролеви игри, с чиято помощ вашите ученици ще разберат значението на това да се изслушват. Ще могат да сравнят как се чувстват в ситуации, в които са чути и в ситуации, в които са прекъсвани. Рефлектирайки върху собствените си преживявания, децата сами ще достигнат до изводи защо е важно да слушаме активно и как да го правим. 

А класна стая, в която учениците умеят да слушат активно, е класна стая на конструктивни и смислени дискусии; класна стая, в която мнението на всеки е чуто и уважено; класна стая, в която разговорите и общуването са удоволствие! 

Урокът “Преплетени разговори” е разписан изключително подробно, за да бъде изпълнението му максимално лесно за вас! Към него са добавени работни листове за ученици и допълнителни насоки за учителя. Следвайте всяка от стъпките внимателно. И не забравяйте да се забавлявате заедно с вашите малки ученици! 

Свалете урока “Преплетени разговори” тук

———————————————————————————————————————-

Урокът “Преплетени разговори” е част от Сборника “Стъпка по стъпка” за развиване на социални и емоционални умения, любезно предоставен ни от Световната банка. 

Искате да включите повече елементи от СЕУ в часовете си? Разгледайте и други уроци за развитие на социално-емоционални умения във втори клас.

За автора

Валерия Симеонова

Валерия Симеонова е психолог. Фокусът на работата й е свързан с развитие на емоционални и социални компетентности у децата. Подкрепя родители и учители в това да създадат онези условия за своите деца днес, така че те да се превърнат в щастливи, успешни и удовлетворени личности утре.
Повече за Валерия Симеонова на www.podobri.se

Абонирай се и всяка седмица ще получаваш по един нов урок за втори клас