Как да научим първокласниците да формират собствено мнение?

В първи клас децата вече осъзнават, че хората са различни, мислят по различен начин и се интересуват от различни неща. Това е възрастта, в която се учат как да формират собствено мнение. Защо предпочитат дадена игра пред друга? Къде биха искали да прекарат празниците? Как е възможно да имат разногласия с най-добрия си приятел?

Важно е още в най-ранна детска възраст да възпитаваме критично мислене в учениците, защото това умение им позволява да поставят под съмнение предположенията, залегнали в основата на обичайния им начин на мислене, а след това да са готови да мислят и действат различно. Първокласниците трябва да осъзнаят, че няма нищо нередно в това да променят възгледите си въз основа на допълнителна или нова информация. Тези процеси са част от развитието на всеки човек.

Но как вие като учители можете да обясните на първокласниците си тези толкова сложни концепции? Ние можем да ви подкрепим в тази задача! Споделяме ви един подробно разписан урок за първи клас по темата, който можете директно да свалите и приложите в час дума по дума. Към него ще намерите и допълнителна информация и съвети за учители и родители. Урокът “Аз пък мисля друго” показва на децата как да формират собствено мнение и защо това е важно. С помощта на увлекателната история на приятелите Яна и Янко, вашите ученици ще разсъждават върху важни въпроси като “Какво би станало, ако всички мислихме еднакво?” и “Проблем ли е, че понякога не съм съгласен с най-добрия си приятел?”.

Кои са Яна и Янко, по какви въпроси са на различно мнение и това пречи ли на тяхното приятелство, ще разберете само ако си свалите урока тук.

Урокът “Аз пък мисля друго” е част от системата “Стъпка по стъпка” на Световната банка – инструментариум за насърчаване на социалното и емоционално учене (СЕУ) при деца и младежи.

Искате да включите повече елементи от СЕУ в часовете си? Разгледайте и други уроци за развитие на социално-емоционални умения в първи клас.

Още полезни статии:

Приобщаващо образование

Арт терапия за деца със СОП

Специалните деца – така ги наричаме в 21. век. Съвременните общества са ориентирани към приобщаване и максимално ефективно включване на различните хора със специални нужди

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали

Абонирай се и всяка седмица ще получаваш по един нов урок за първи клас