fbpx
2 клас Емоционална интелигентност

“Най-страхотната работа” или как учениците да мислят критично

"Най-страхотната работа" или как учениците да мислят критично

Умението да мислим критично е ключово за съвремието ни. В XXI век, когато се давим в  безкрайния информационен поток, е важно да можем да отсяваме достоверната от фалшивата информация. Това е възможно, ако сме развили умението си да събираме и изследваме информацията, да изслушваме различни позиции и на база на това да формираме собствено мнение. 

В училищния контекст формирането на собствено мнение е свързано със способността на децата да устояват на чуждото влияние. В това число влиза и социалният натиск, който изпитват в обкръжението си: агресия, тормоз, забранени субстанции и др. 

Ето защо е важно децата да се научат да формират собствено мнение. Класната стая е изключително подходящо място за това. А умението да мислят критично ще подпомогне напредъка им по български език и литература, математика, околен свят и човек и общество. 

Как да развием критичното мислене на второкласниците? Използвайте лесните стъпки в урока “Най-страхотната работа”. В него децата ще имат възможност да изследват казус, свързан със събирането на информация и формирането на собствено мнение. След това ще пренесат направените изводи към собствения си живот, като сами формират позиция и я представят на класа. 

Урокът “Най-страхотната работа” е разписан изключително подробно, за да бъде изпълнението му максимално лесно за вас! Към него са добавени работни листове за ученици и допълнителни насоки за учителя. Следвайте всяка от стъпките внимателно. И не забравяйте да се забавлявате заедно с вашите малки ученици! 

Свалете урока “Най-страхотната работа” тук

———————————————————————————————————————-

Урокът “Най-страхотната работа” е част от Сборника “Стъпка по стъпка” за развиване на социални и емоционални умения, любезно предоставен ни от Световната банка. 

Искате да включите повече елементи от СЕУ в часовете си? Разгледайте и други уроци за развитие на социално-емоционални умения във втори клас.

Tags

1-4 клас 5-7 клас 8-12 клас PISA 2018 STEM БЕЛ Генериране на идеи География Гражданска грамотност Добри практики Ефективност на работа и управление на времето Извлича информация от непрекъснат текст История Компетентности 2020 - Враца Комуникационни умения Креативност Критическо мислене Логическа връзка Логическо мислене Математика Математическа грамотност Нагласа за развитие Обобщава тълкува информация от непрекъснат текст Организация на процеса Осмисля оценява информация от непрекъснат текст Представяне и защита Работа в екип Родители СЕУ 1 Клас СЕУ 1 Клас Модул 1 СЕУ 1 Клас Модул 2 СЕУ 1 Клас Модул 3 СЕУ 2 Клас СЕУ 3 Клас СЕУ 3 Клас Модул 3 Социално-емоционални умения Умение за личностно развитие Умения на 21 век Философски цикъл Четене на текст Четене с разбиране Четивна грамотност Чужд език научна грамотност работа с родители

Абонирай се и всяка седмица ще получаваш по един нов урок за втори клас

От учители за учители

Абонирай се, за да получаваш безплатни статии и ресурси.