Prepodavame.bg

2 клас Емоционална интелигентност

“Най-страхотната работа” или как учениците да мислят критично

"Най-страхотната работа" или как учениците да мислят критично

Умението да мислим критично е ключово за съвремието ни. В XXI век, когато се давим в  безкрайния информационен поток, е важно да можем да отсяваме достоверната от фалшивата информация. Това е възможно, ако сме развили умението си да събираме и изследваме информацията, да изслушваме различни позиции и на база на това да формираме собствено мнение. 

В училищния контекст формирането на собствено мнение е свързано със способността на децата да устояват на чуждото влияние. В това число влиза и социалният натиск, който изпитват в обкръжението си: агресия, тормоз, забранени субстанции и др. 

Ето защо е важно децата да се научат да формират собствено мнение. Класната стая е изключително подходящо място за това. А умението да мислят критично ще подпомогне напредъка им по български език и литература, математика, околен свят и човек и общество. 

Как да развием критичното мислене на второкласниците? Използвайте лесните стъпки в урока “Най-страхотната работа”. В него децата ще имат възможност да изследват казус, свързан със събирането на информация и формирането на собствено мнение. След това ще пренесат направените изводи към собствения си живот, като сами формират позиция и я представят на класа. 

Урокът “Най-страхотната работа” е разписан изключително подробно, за да бъде изпълнението му максимално лесно за вас! Към него са добавени работни листове за ученици и допълнителни насоки за учителя. Следвайте всяка от стъпките внимателно. И не забравяйте да се забавлявате заедно с вашите малки ученици! 

Свалете урока “Най-страхотната работа” тук

———————————————————————————————————————-

Урокът “Най-страхотната работа” е част от Сборника “Стъпка по стъпка” за развиване на социални и емоционални умения, любезно предоставен ни от Световната банка. 

Искате да включите повече елементи от СЕУ в часовете си? Разгледайте и други уроци за развитие на социално-емоционални умения във втори клас.

За автора

Валерия Симеонова

Валерия Симеонова е психолог. Фокусът на работата й е свързан с развитие на емоционални и социални компетентности у децата. Подкрепя родители и учители в това да създадат онези условия за своите деца днес, така че те да се превърнат в щастливи, успешни и удовлетворени личности утре.
Повече за Валерия Симеонова на www.podobri.se

Абонирай се и всяка седмица ще получаваш по един нов урок за втори клас