Prepodavame.bg

Таг - БЕЛ

СЕУ теми по литература

СЕУ теми по литература

Учениците избират тема от изучаваните произведения, която да обсъждат в часовете по литература. Темите са свързани най...

Литературни СЕУ въпроси

Литературни СЕУ въпроси

При на анализа на дадено произведение учителят задава повече въпроси, базирани на СЕУ, които развиват емоционалната...

Сократова беседа

Сократова беседа

Учениците разглеждат в група откъс от дадено произведение без експлицитна помощ от учителя. Управление на...

Книгите ни давата крила

Книгите ни давата крила

Учениците споделят за начина, по който дадено произведение ги е накарало да се почувстват, по какъв начин ги е...

Ако бях на мястото на ...?

Ако бях на мястото на …?

Учениците се поставят на мястото на герой от изучавано произведение в ситуация от самата творба. Социална...