5 начина да обогатим общата култура на учениците чрез пощенските марки

Знаете ли, че всяка година “Български пощи” обновяват каталозите си с марки спрямо национални и световни събития и личности? А знаете ли, че пощенски марки се колекционират от повече от 50 милиона души от цял свят?

Ако до тук сме запалили интереса ви към пощенските марки, вярваме, че и вие ще успеете да го направите с вашите ученици. В следващите редове ще ви споделим 5 идеи, с които да предизвикате учениците си, независимо в кой клас са, каква е социалната им среда и какъв е академичният им капацитет.  

1. Нова марка – нов късмет

Всяка година се издават нови български пощенски марки, свързани с важни събития и личности за съответния период. Защо да не ги използваме с учебна цел?

Изберете най-подходящите за класа ви пощенски марки от каталозите на “Български пощи”, разпечатайте ги цветно и ако имате възможност, ги ламинирайте. Отделно разпечатайте информацията, която съпровожда всяка марка в съответния каталог (или съберете други любопитни факти, свързани с нея – например кратки истории или цитати от изобразената личност).

Нека всеки от класа си изтегли марка на случаен принцип и разучи съответната информация. Дайте на учениците време, в което самостоятелно да потърсят допълни сведения за марките и/или свързаните с тях събития или личности. За да ги ангажирате по-активно, предизвикайте ги сами да съставят своеобразна визитка на марката с най-интересната според тях информация.

Използвайте стратегията в началото на седмицата, в часа на класа или в занимания по интереси, за да провокирате интереса на учениците към нови знания.

2. Линия на времето с марки

Изучавайки българска и световна история, по-малките деца (а и не само те) често се объркват в последователността на събитията и трудно се ориентират във времето и пространството. За да подкрепите учениците си, вероятно вече сте ги запознали с линията на времето като ефективен инструмент за отбелязване на исторически събития за определен времеви диапазон.

Но хрумвало ли ви е да използвате пощенски марки, за да създадете линия на времето?

За наше огромно съжаление на сайта на “Български пощи” са публикувани годишните каталози с марки едва от 2013 г. насам, което позволява една съвсем кратка “маркова” разходка из най-новата ни история. Но все пак – не пречи да я предприемем! За целта принтирайте, ламинирайте и изрежете марките със събития (и/или личности) и ги разпределете на случаен принцип в класа. Насърчете всеки да представи своята марка и дайте време за работа – учениците трябва да подредят марките си хронологично.

Стратегията е подходящата за часовете по история и гражданско образование, но ефективно може да я приложите и в часа на класа или по време на заниманията по интереси. Упражненението ще бъде полезно на учениците от всички образователни етап, за да се ориентират по-добре във времето, както и да получат нови знания в различни направления.

3. Училищна марка 

Какво по-хубаво от това, ако вашето училище се сдобие със собствена марка? Тя може да изобразява патрона на училището, да дава информация за създаването на учебното заведение или да представя по нов начин населеното място, в което се намира то.

Тази стратегия е подходяща за заниманията по интереси, за часовете по ИТ или изкуства, но съвсем не е запазена марка за учениците, които определяме като талантливи художници или дигитални творци.

Създайте анонимен конкурс и насърчете всички желаещи да се включат в надпреварата. Наградете най-сполучливите, красиви и оригинални марки чрез гласуване сред членовете на цялата училищна общност.

4. Работилница за родители

Всички деца се чувстват уверени в действията и изборите си, когато усещат подкрепата на своите близки. Организирайте работилница за родители и деца, в която учениците и техните родители могат да участват в някоя от дейностите, които ви предложихме в първите три стратегии. В допълнение може да подготвите куиз с награди.

Стратегията е чудесна, ако сте си наумили да развивате социално-емоционалните умения и общата култура на учениците, както и да ангажирате родителите в повече училищни дейности.

5. Поканете колекционер

Няма как по-автентично да запалите класа си по темата с марките, от това поканите колекционер, който от първо лице да разкаже за своето хоби.

Какво биха могли да научат от него? Освен че ще могат да видят на живо истински редки пощенски марки и да ги разглезат отблизо, учениците неусетно ще се запознаят с любопитни факти от българската и световната история, спорта, културата, географията, астрономията, митологията и т.н..

Трябва да отбележим и че всеки един гост в класната стая може да бъде използван като ролеви модел. Постоянството, труда и амбицията, които е положил колекционерът, за да изгради своята колекция от пощенски марки, ще послужат като  пример за упоритост и като възможност за преоткриване на собствените интереси.

Ако нямате как да осигурите присъствието на колекционер в класната стая, може виртуално да запознаете учениците с историята на Константин Пенков и неговата колекция.

Да обобщим!

Заниманията с марки са забавни и приложими както в учебните часове (по български език и литература, история и цивилизации, география и икономика, гражданско образование или час на класа), така и във времето за занимания по интереси. За истинските ентусиасти препоръчваме да развиете извънкласна дейност – училищен клуб, в който да обогатите общата куртура на учениците чрез пощенски марки.

Изберете тези стратегии, които са най-подходящи за вас, и надграждайте смело. Покажете на учениците си, че могат да научават нови неща и от обикновените предмети, които са част от живота ни!

Още полезни статии:

Стратегии

Избиране на стратегия: Задаване на един и същи въпрос 10 пъти и даване на различен отговор всеки път

2.1. Учениците използват техники за генериране на идеи самостоятелно 1.Описание Задаването на един и същи въпрос и даването на различни отговори позволява да се измислят

Бърза среща (Speed dating)
Комуникативни умения

Бърза среща (Speed dating)

Бързи срещи е популярно събитие за запознанства, което лесно може да се пренесе в класната стая. Идеята е, че участниците се разделят на две големи

Един въпрос с различни отговори
Креативност

Един въпрос с различни отговори

Задаването на един и същи въпрос и даването на различни отговори позволява да се измислят идеи, след като се изчерпят обикновените и често срещани отговори.

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали