Prepodavame.bg

ВЪТРЕШНОУЧИЛИЩНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Нормативна уредба
Наредба 15
от 25 юли 2019 г.

чл. 46 Организационните форми за повишаване на квалификацията са:
ал. 1: за продължаваща квалификация
ал. 2: за вътрешноинституционалната квалификация:
а) лектории, вътрешноинституционални дискусионни форуми;
б) открити практики, методическо подпомагане, презентации на творчески проекти;
в) резултати и анализи на проведени педагогически изследвания и постижения;
г) споделяне на иновативни практики.

За да видиш съдържанието влез в профила си или се абонирай.

Вътрешноучилищна квалификация

С абонамент за Prepodavame.bg получавате достъп до:

Присъедини се към над 7500+ абонирани учители и над 250 училища

Други теми, които да очаквате през 2022/2023 г.

Вътрешноучилищна квалификация
Вътрешноучилищна квалификация
Вътрешноучилищна квалификация
Вътрешноучилищна квалификация

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година.