ВЪТРЕШНОУЧИЛИЩНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Нормативна уредба
Наредба 15
от 25 юли 2019 г.

чл. 46 Организационните форми за повишаване на квалификацията са:
ал. 1: за продължаваща квалификация
ал. 2: за вътрешноинституционалната квалификация:
а) лектории, вътрешноинституционални дискусионни форуми;
б) открити практики, методическо подпомагане, презентации на творчески проекти;
в) резултати и анализи на проведени педагогически изследвания и постижения;
г) споделяне на иновативни практики.

За да видиш съдържанието влез в профила си или се абонирай.

Вътрешноучилищна квалификация

С абонамент за Prepodavame.bg получавате достъп до:

Присъедини се към над 7500+ абонирани учители и над 250 училища

За да видиш съдържанието влез в профила си или се абонирай.

Вътрешноучилищна квалификация

С абонамент за Prepodavame.bg получавате достъп до:

Присъедини се към над 7500+ абонирани учители и над 250 училища

Специална оферта през септември

Активирай индивидуален учителски абонамент за 12 или 24 месеца

с 30% намаление с код prepodavame30.

  • 00дена
  • 00часа
  • 00минути