Споделете добри практики от вашата класна стая

Мотото ни в Prepodavame.bg е “От учители за учители”, затова и насърчаваме учителите да обменят опит и добри практики чрез нашата платформа. С наша помощ вашето дело може да достигне до колеги из цялата страна! 

Над 120 учители от цялата страна вече го направиха

Ако и вие искате да разкажете за добра практика, която прилагате в класната стая, стратегия, която сте изпробвали и е запалила учениците да искат да учат, момент на просветление, който ви е накарал да преосмислите как преподавате даден предмет или урок, то сте попаднали на правилното място

Приемаме предложения по всички предмети и за възрасти от 1 до 12 клас. Приемаме и теми свързани с ключови компетенции за развитието на учениците и учителите като: проектно базирано учене, социално-емоционално учене, STEM, дигитално образование, обучение на билингви, развитие на учителите, извънкласни дейности и др. 

“Най-ценният ресурс, който учителите имат, е това да могат да разчитат един на друг. Без сътрудничество помежду ни развитието ни е ограничено до собствените ни гледни точки.”   ~ Робърт Джон Миан

Как да предложите пост

Изпрате ни имейл на guest@prepodavame.bg със заглавие – “Добра практика: [Заглавието на предложения пост]” и включете следната информация:

  • Няколко изречения, които описват накратко предложената практика и структурата на поста. 
  • Линк или прикачени снимки, видеа и друга мултимедия, която бихте искали да включите в поста
  • За коя аудитория е предназначен поста (например, учители по математика в гимназиален етап, директори, и т.н.)
  • Кратко описание за вашата роля и опит в рамките на 80-100 думи. 
  • Ако имате публикувани други материали споделете линкове към няколко такива. 

Важно: Приемаме само авторски и оригинални текстове. Ако текстът, който предлагате е взаимстван или публикуван другаде, няма да бъде приет. 

Процес по редакция и публикуване

След вътрешно обсъждане ако приемем вашето предложение, човек от редакторския ни екип ще се свърже с вас за да обсъдите детайлите на поста. След което ще ви помолим да разпишете чернова, която ще премине през поне една редакторска намеса. Гост авторите често ни споделят, че оценяват високо вниманието и грижата от редакторския екип и това им помага да създадат публикация, която да достигне аудиторията, за която пишат.

След финално съгласуване постът ще бъде публикуван на prepodavame.bg и разпространен.

В тази статия ще намерите насоки за подорбно описание на добрите практики, одобрени за споделяне на сайта.