Как да разпишете по най-добрия начин вашата добра практика

В тази статия ще намерите насоки за подорбно описание на добрите практики, одобрени за споделяне на сайта. Ако и вие искате да разкажете за добра практика, която прилагате в класната стая, стратегия, която сте изпробвали и е запалила учениците да искат да учат, момент на просветление, който ви е накарал да преосмислите как преподавате даден предмет или урок, прочетете повече за процеса тук.

Над 120 учители от цялата страна вече го направиха

Как да опишете добрите практики, които прилагате в класната стая?

За да опишете любима практика, която искате да споделите, е необходимо единствено да дадете кратки отговори на следните въпроси и да ги структурирате в текст:

 1. Представете се: Как се казвате? По какво преподавате? В кое училище? Къде се намира?
 2. Как се казва практиката, която искате да споделите? 
 3. За кои класове е подходяща? Може ли да се адаптира за по-малки или по-големи ученици?
 4. За кои предмети е подходяща? Може ли да се адаптира и приложи в часовете по други предмети?
 5. Какво умение или нагласа развива в учениците? Как?
 6. Практиката в действие: необходими материали, работни листи, стъпки за изпълнение, очакван краен продукт или резултат, инструкции за учениците и др.
 7. Кои са предимствата на тази практика за развиване на даденото умение или нагласа?
 8. За какво да внимаваме, ако решим да я приложим?

Допълнителни насоки:

 • Бъдете кратки и събрани в изказа си 
 • Имайте предвид аудиторията, която ще прочете практиката. Опитайте се да ги заинтригувате.
 • Пишете разбираемо за външна аудитория (четящите не ви познават и не са присъствали в класната ви стая)
 • Изпратете снимков материал, видео или друго, което демонстрира нагледно практиката
 • Ако сте адаптирали или взаимствали практиката от уебсайт, помагало с ресурси или колега, който вече я прилага, посочете източника

Ето 3 практики, описани по сходен начин за вдъхновение:

Как в село Бохот развиват емоционална интелигентност в час по немски език?

Как в село Гьоврен развиват умение за работа в екип в час по литература?

Как в град Козлодуй развиват четивна грамотност в час по биология?

Как да представите работеща стратегия, която помага да се справим с належащ проблем в училище?

За да опишете работеща стратегия на училищно ниво, е необходимо единствено да дадете кратки отговори на следните въпроси и да ги структурирате в текст:

 1. Представете се: Как се казвате? По какво преподавате? В кое училище? Къде се намира?
 2. Какъв е проблемът, с който се опитвате да се справите на училищно ниво? (голям брой отсъствия, отпадащи ученици, неангажираност, липса на мотивация и т.н.)
 3. Какви са причините за този проблем? (трудности с учебния материал, негостоприемна училищна среда, неангажиращи уроци, страх от провал и т.н.)
 4. Каква стратегия избрахте и как се спряхте на нея?
 5. Какви са целите на стратегията?
 6. Какви активности влизат в плана за действие? (индивидуални разговори, индивидуални консултации, организиране на извънкласни дейности, формиране на училищни клубове, дейности с цел овластяване на учениците като ученически парламент, “директор/класен ръководител за един ден” и др.)
 7. По какъв начин са разпределени отговорностите сред екипа на училището? 
 8. До какви резултати води стратегията? 

Допълнителни насоки:

 • Бъдете кратки и събрани в изказа си 
 • Имайте предвид аудиторията, която ще прочете практиката. Опитайте се да ги заинтригувате.
 • Пишете разбираемо за външна аудитория (четящите не ви познават и не са присъствали в класната ви стая)
 • Изпратете снимков материал, видео или друго, което демонстрира нагледно практиката
 • Ако сте адаптирали или взаимствали практиката от уебсайт, помагало с ресурси или колега, който вече я прилага, посочете източника

Ето две стратегии, описани по сходен начин за вдъхновение:

Приобщаващата класна стая на СУ “Васил Левски” в Гълъбово

Как Първо ОУ “Георги Бакалов” в Стара Загора намали отсъствията с 50%