fbpx
Добри практики

Как Първо ОУ “Георги Бакалов” в Стара Загора намали отсъствията с 50%

ОУ Георги Бакалов Стара Загора

Първо ОУ “Георги Бакалов” в град Стара Загора решава да предприеме многобройни и различни дейности с цел подобряване на посещаемостта, мотивацията и ангажираността на своите ученици. За 40 ученика усвояването на учебния материал е била трудна задачи понеже те не владеят достатъчно български език. Причините за това често са отсъствие на родителите от семейството, които са заминали в чужбина, учениците биват отглеждани от близки или баби и дядовци и не могат да се адаптират достатъчно, за да развиват своя потенциал. 

Какво целят извънкласните дейности?

Извънкласните дейности на Първо основно училище “Георги Бакалов” в Стара Загора целят да:

  • Подобрят посещаемостта на учебните занятия;
  • Повишат мотивацията на учениците за учене;
  • Ангажират учениците в учебния процес;

Практиката може да се приложи както на училищно ниво, така и на ниво клас, предмет или група ученици. Учителите от “Георги Бакалов” съсредоточават усилията си, за да подкрепят 40 деца.

Защо учениците бягат от час?

Първата стъпка, която учителите предприемат е да обсъдят причините, поради които учениците им отсъстват от учебните занятия. Стигат до следните основни причини:

  • Срещат затруднения с учебния материал, основно защото не владеят български език достатъчно добре;
  • Трудно се адаптират към училищната среда, особено ако са от ромски произход;
  • Голяма част от родителите на учениците работят в чужбина и децата живеят с роднини.

План за действие

Втората стъпка е да се начертае конкретен план за действие. Учителите решават да се концентрират върху следните дейности:

  • Индивидуални разговори с децата с цел да се почувстват значими, приети, оценени и да повярват в потенциала си;
  • Овластяване на учениците и развиване на ученическо лидерство;
  • Организиране на разнообразни извънкласни дейности – тържества, състезания, викторини;
  • Разговори със семействата на учениците с цел да бъдат по-ангажирани в училищния живот и да участват в Обществения съвет.

Резултати

Всички положени усилия дават резултат. Отсъствията по неуважително причини на учениците спадат с 50 %, учениците получават възможност да покажат и развиват своите таланти, променят се техните нагласи спрямо ученето, повишава се мотивацията, както и интереса на родителите към процесите на образованието. 

Други неочаквани последици

Учителите постигат невероятен успех, но забелязват и други неочаквани тенденции. Планът им за действие стимулира развитието на редица качества и умения в учениците и им дава поле за творческа изява. Променят се и нагласите на техните близки и роднини към образованието. 

Научените уроци на учителите

“Училището е привлекателно за всяко дете, когато цари атмосфера на междукултурно опознаване, сътрудничество, сближаване, толерантност, диалогичност и партньорство.”


Това е само една от практиките, които бяха споделени на регионалния форум за обмен на опит и добри практики в Стара Загора през месец март 2019 г. Форумът се провежда за втора поредна година и е организиран от РУО Стара Загора и “Заедно в час”. Повече за него можете да научите тук.

Tags

1-4 клас 5-7 клас 8-12 клас PISA 2018 STEM БЕЛ Генериране на идеи География Гражданска грамотност Добри практики Ефективност на работа и управление на времето Извлича информация от непрекъснат текст История Компетентности 2020 - Враца Комуникационни умения Креативност Критическо мислене Логическа връзка Логическо мислене Математика Математическа грамотност Нагласа за развитие Обобщава тълкува информация от непрекъснат текст Организация на процеса Осмисля оценява информация от непрекъснат текст Представяне и защита Работа в екип Родители СЕУ 1 Клас СЕУ 1 Клас Модул 1 СЕУ 1 Клас Модул 2 СЕУ 1 Клас Модул 3 СЕУ 2 Клас СЕУ 3 Клас СЕУ 3 Клас Модул 3 Социално-емоционални умения Умение за личностно развитие Умения на 21 век Философски цикъл Четене на текст Четене с разбиране Четивна грамотност Чужд език научна грамотност работа с родители

От учители за учители

Абонирай се, за да получаваш безплатни статии и ресурси.