Методът “Киплинг” – лесна стратегия за работа в екип

Деца работят в екип

Тази статия беше създадена в сътрудничество с г-жа Нуршен Халилова, г-жа Елка Игнатова и г-жа Пламена Овчарова от СУ “Христо Ботев”, гр. Кубрат. 

Как да развиваме аналитичното мислене на учениците си и умението им да работят в екип с всяка задача в класната стая без това да отнема излишно време от часа? Учителите от СУ “Христо Ботев” в гр. Кубрат ни разкриват своята тайна в следващите редове.

СУ “Христо Ботев” в гр. Кубрат беше част от училищата, одобрени за участие в проекта FIERST по програма Еразъм +, в сътрудничество със “Заедно в час”. През учебната 2019-2020 година работата на учителите от 18-те училища, участващи в проекта, беше фокусирана върху уменията на 21 век. Екипът на СУ “Христо Ботев”, гр. Кубрат насочи своите усилия към развиване на умение за работа в екип.

Всички знаем, че времето в час рядко стига, за да изпълним всички задачи, които ни се иска. Затова всеки малък трик как да съчетаем развиването на умения с напредъка по учебното съдържание би бил от голяма помощ. Методът “Киплинг” е лесен начин да съчетаем образователните цели с уменията на 21 век.

Какво представлява методът “Киплинг”?

Методът “Киплинг” представлява много бърза и лесна техника за разглеждане на даден проблем, ситуация или задача от няколко различни ъгъла. Състои се в последователно отговаряне на шест основни въпроса:

Кой? Какво? Къде? Защо? Кога? Как?

Методът е познат още и като техника 5W1H, от първите букви на английски думи, които съставят въпросите  What? Who? Where? Why? When? + How? = 5W1H.

Отговаряйки последователно на въпросите, се създава по-пълна представа за задачата:

Какво трябва да се направи?

Защо трябва да се направи?

Кога трябва да се направи?

Къде трябва да се направи?

Кой трябва да го направи?

Как точно трябва да бъде направено?

За решението на задачата може да се приложи и противоположна формулировка:

Какво трябва да направя? – Какво не трябва да направя?

Методът “Киплинг” е вдъхновен от откъс от стихотворение на Ръдиард Киплинг из “Малкото слонче”:

Слуги аз имам шест на брой

от странно естество.

Наричат се: Защо, Как, Кой,

Кога, Къде, Какво.

Щом нещо трябва ми, 

чрез тях узнавам го завчас…

(превод: Валери Петров)

Как методът “Киплинг” се прилага в час?

Методът “Киплинг” може да се приложи към всяка задача, с цел условието й да бъде разбрано по-добре. Може да бъде използван, за да се прави проверка на разбирането периодично в час.

Практиката позволява да бъде съчетавана успешно с развиването на умение за работа в екип. За целта всеки член на екипа трябва да отговори на различен въпрос.

Примерна инструкция: 

Погледнете задача 5. Прочетете нейното условие в групата си. След това използвайте метода “Киплинг”, за да проверите дали сте разбрали задачата добре. Работете заедно в екип, за да анализирате условието на задачата. Нека всеки член на екипа отговори на отделен въпрос (Защо? Как? Кой? Кога? Какво?)

Какви са предимствата на стратегията?

  • Засилва творческото мислене и подпомага търсенето на нови идеи;
  • Оказва опорни точки при решаване на креативна задача;
  • Лесно се използва като алгоритъм при анализа на проблем;
  • Помага да се получи разнородна информация чрез отговарянето на въпросите;
  • Изяснява фактите, оглеждайки нещата от всички страни;
  • Приложима е във всички предмети и всички възрасти;
  • Развива аналитичното мислене и подпомага разпределението на задачите при работа в екипа.

За какво да внимаваме?

  • Учениците имат нужда от време, докато свикнат да прилагат стратегията бързо;
  • Прилагането на стратегията може да отклони фокуса от изпълнението на задачата, която се анализира;
  • Когато се прилага при екипна задача е важно броят на въпросите да отговаря на броя на членовете на екипа.

Предизвикайте себе си!

Методът “Киплинг” е универсален и може да бъде използван в начален, прогимназиален и гимназиален етап. Смятаме, че е приложим към всеки предмет, като е особено подходящ при даване на извънкласни задачи и домашна работа.

Затова ние от prepodavame.bg ви предизвикваме да опитате тази практика във вашата класна стая. Споделете ни какво се е случило!

Научете още конкретни практики за развиване на умение за работа в екип:

Как в село Гьоврен развиват умение за работа в екип в час по английски език?

Как в село Гьоврен развиват умение за работа в екип в час по литература?

Как протече Съединението в една класна стая в село Гьоврен?

Как в село Венец използват ЦОУД, за да подготвят учениците за живота?

Японска поезия в час по БЕЛ в град Кубрат

Повече за проекта FIERST

From Inclusive Education to Real Scale Transfer (FIERST) е тригодишен проект, финансиран от програма Еразъм +, Ключова дейност 3. В консорциума, воден от „Заедно в час“, участват общо 7 партньора от България, Естония, Румъния, Великобритания и Швеция.

Целта на FIERST е да популяризира добри практики за приобщаващо образование чрез развиване на умения на 21-ви век у учениците и създаване на професионални учебни общности (ПУО) в училищата. В България партньори по проекта са “Заедно в час”, Министерството на образованието и науката и Нов български университет, а Синдикатът на българските учители е асоцииран партньор.

Още полезни статии:

Рефлексия за спазване на правила и задължения
Гражданска активност

Рефлексия за спазване на правила и задължения

При подписване на договор/конституция/харта е важно да се следи за спазването на правилата и задълженията на всички. Препоръчително е веднъж месечно, седмично или срочно (в

Timed Retell - Преразказ за време (по двойки)
Комуникативни умения

Timed Retell – Преразказ за време (по двойки)

В тази стратегия учениците практикуват умения за слушане и говорене. Учениците се разделят на двойки и един след друг говорят, изслушват се и след това

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали