fbpx
Работа в екип Добри практики

Как в село Гьоврен развиват умение за работа в екип в час по английски език?

Гьоврен

Тази статия беше създадена в сътрудничество с г-жа Силва Башова от ОУ “Пейо Крачолов Яворов”, село Гьоврен, област Смолян.

Умението за работа в екип е сред универсалните умения, които са силно необходими не само, за да тече гладко учебния процес, но и за живота извън училище.

Ето защо много учители се концентрират върху развиване на умение за работа в екип у учениците. Но не малка част от тях се притесняват, че развиването на умението за работа в екип ще отнеме ценно време от часа.

Със сигурност в началото екипната работа ще тече по-трудно и ще е по-предизвикателна за учениците. Но след като веднъж децата и младежите разберат как да работят заедно, умението за работа в екип силно ще подпомогне безпроблемното протичане на учебния процес.

Г-жа Силва Башова от от ОУ “Пейо Крачолов Яворов”, село Гьоврен, община Девин, ни разказва какво е общото между умението за работа в екип и проучването на глаголните времена в час по английски език.

ОУ “Пейо Крачолов Яворов” в с. Гьоврен е част от училищата, одобрени за участие в проекта FIERST по програма Еразъм +, в сътрудничество със “Заедно в час”. През учебната 2019-2020 година работата на учителите от 18-те училища, участващи в проекта, беше фокусирана върху уменията на 21 век. Екипът на ОУ “Пейо Крачолов Яворов”, село Гьоврен насочи своите усилия към развиване на умение за учене.

Какво е общото между проучването на глаголните времена и умението за работа в екип?

На пръв поглед двете неща изглеждат много далечни. Но това, което г-жа Башова е открила, е че работата в екип може лесно да се интегрира в учебния процес. Затова тя си поставя 2 основни цели за този час:

 

  1. Учениците да проучат глаголните времена в английския език, като упражняват произношението си и използват изучаваната лексика.
  2. Учениците да организират работата си в екип:
  • разпределят роли в екипа;
  • работят ефективно (постигат целта на задачата);
  • управляват времето си.

 

В началото на часа г-жа Башова раздава задачите по английски език на всяка група. Учениците сами трябва да изработят план за действие, за да се справят с тях. Те трябва да разпределят ролите и задачите помежду си. След това в рамките на определено време те коментират и обсъждат разрешаването на поставената задача. Важно е да си сътрудничат – всеки да помага и да участва в решаването на поставената задача. Така децата развиват отговорност за собствения принос в групата.

Примерна инструкция: 

Пред всяка група има поставена задача, свързана с изучените до момента глаголни времена. Трябва да определите през какви стъпки ще премине вашият екип, за да изпълни задачата правилно и в определеното за това време. След това е нужно да определите кой каква роля/задача ще има във вашия екип. Не забравяйте, че всеки член на екипа трябва да има конкретна роля. Всеки трябва да е допринесъл за завършването на задачата. 

Какви са предимствата на тази дейност за развиване на умението за работа в екип?

Според г-жа Башова чрез тази дейност учениците стават по-активни в час. Фактът, че работят в екип и всеки един от тях е отговорен за груповата работа, ги прави по-мотивирани и ангажирани с учебния процес. Това от своя страна допринася за по-доброто усвояване на учебното съдържание.

“Стимулира се активността на учениците. Чрез поставянето на групова задача и поемането на роля от всеки, те развиват отговорност за действията си. Също така, децата започват да организират времето си по-добре, за да изпълнят поставената задача.”

За какво да внимаваме?

  • Дейността отнема повече време – трябва да предвидим това, когато планираме урока си;
  • Когато учениците са билингви, е необходимо да наблегнем на подробна инструкция, проверка на разбирането и повече разяснения на поставената задача;
  • Когато започваме да развиваме умение за работа в екип за първи път, е нужно да съобразим, че на учениците ще им е трудно да разпределят задачите и ролите си в екипа, както и да следят времето си. Важно е да имаме търпение и да обсъждаме с тях предизвикателствата на екипната работа, с които се сблъскват.

Предизвикайте себе си!

Ние от prepodavame.bg ви предизвикаваме да изпробвате тази практика за развиване на умението за работа в екип във вашата класна стая. Вярваме, че може да я адаптирате към предмета, по който преподавате и спрямовъзрастта на вашите ученици. Споделете ни как сте я приложили!

 

Повече за проекта FIERST

From Inclusive Education to Real Scale Transfer (FIERST) е тригодишен проект, финансиран от програма Еразъм +, Ключова дейност 3. В консорциума, воден от „Заедно в час“, участват общо 7 партньора от България, Естония, Румъния, Великобритания и Швеция.

Целта на FIERST е да популяризира добри практики за приобщаващо образование чрез развиване на умения на 21-ви век у учениците и създаване на професионални учебни общности (ПУО) в училищата. В България партньори по проекта са “Заедно в час”, Министерството на образованието и науката и Нов български университет, а Синдикатът на българските учители е асоцииран партньор.

 

 

 

 

Tags

1-4 клас 5-7 клас 8-12 клас PISA 2018 STEM БЕЛ Генериране на идеи География Гражданска грамотност Добри практики Ефективност на работа и управление на времето Извлича информация от непрекъснат текст История Компетентности 2020 - Враца Комуникационни умения Креативност Критическо мислене Логическа връзка Логическо мислене Математика Математическа грамотност Нагласа за развитие Обобщава тълкува информация от непрекъснат текст Организация на процеса Осмисля оценява информация от непрекъснат текст Представяне и защита Работа в екип Родители СЕУ 1 Клас СЕУ 1 Клас Модул 1 СЕУ 1 Клас Модул 2 СЕУ 1 Клас Модул 3 СЕУ 2 Клас СЕУ 3 Клас СЕУ 3 Клас Модул 3 Социално-емоционални умения Умение за личностно развитие Умения на 21 век Философски цикъл Четене на текст Четене с разбиране Четивна грамотност Чужд език научна грамотност работа с родители

От учители за учители

Абонирай се, за да получаваш безплатни статии и ресурси.