Как в село Гьоврен развиват умение за работа в екип в час по английски език?

Гьоврен

Тази статия беше създадена в сътрудничество с г-жа Силва Башова от ОУ “Пейо Крачолов Яворов”, село Гьоврен, област Смолян.

Умението за работа в екип е сред универсалните умения, които са силно необходими не само, за да тече гладко учебния процес, но и за живота извън училище.

Ето защо много учители се концентрират върху развиване на умение за работа в екип у учениците. Но не малка част от тях се притесняват, че развиването на умението за работа в екип ще отнеме ценно време от часа.

Със сигурност в началото екипната работа ще тече по-трудно и ще е по-предизвикателна за учениците. Но след като веднъж децата и младежите разберат как да работят заедно, умението за работа в екип силно ще подпомогне безпроблемното протичане на учебния процес.

Г-жа Силва Башова от от ОУ “Пейо Крачолов Яворов”, село Гьоврен, община Девин, ни разказва какво е общото между умението за работа в екип и проучването на глаголните времена в час по английски език.

ОУ “Пейо Крачолов Яворов” в с. Гьоврен е част от училищата, одобрени за участие в проекта FIERST по програма Еразъм +, в сътрудничество със “Заедно в час”. През учебната 2019-2020 година работата на учителите от 18-те училища, участващи в проекта, беше фокусирана върху уменията на 21 век. Екипът на ОУ “Пейо Крачолов Яворов”, село Гьоврен насочи своите усилия към развиване на умение за учене.

Какво е общото между проучването на глаголните времена и умението за работа в екип?

На пръв поглед двете неща изглеждат много далечни. Но това, което г-жа Башова е открила, е че работата в екип може лесно да се интегрира в учебния процес. Затова тя си поставя 2 основни цели за този час:

 

  1. Учениците да проучат глаголните времена в английския език, като упражняват произношението си и използват изучаваната лексика.
  2. Учениците да организират работата си в екип:
  • разпределят роли в екипа;
  • работят ефективно (постигат целта на задачата);
  • управляват времето си.

 

В началото на часа г-жа Башова раздава задачите по английски език на всяка група. Учениците сами трябва да изработят план за действие, за да се справят с тях. Те трябва да разпределят ролите и задачите помежду си. След това в рамките на определено време те коментират и обсъждат разрешаването на поставената задача. Важно е да си сътрудничат – всеки да помага и да участва в решаването на поставената задача. Така децата развиват отговорност за собствения принос в групата.

Примерна инструкция: 

Пред всяка група има поставена задача, свързана с изучените до момента глаголни времена. Трябва да определите през какви стъпки ще премине вашият екип, за да изпълни задачата правилно и в определеното за това време. След това е нужно да определите кой каква роля/задача ще има във вашия екип. Не забравяйте, че всеки член на екипа трябва да има конкретна роля. Всеки трябва да е допринесъл за завършването на задачата. 

Какви са предимствата на тази дейност за развиване на умението за работа в екип?

Според г-жа Башова чрез тази дейност учениците стават по-активни в час. Фактът, че работят в екип и всеки един от тях е отговорен за груповата работа, ги прави по-мотивирани и ангажирани с учебния процес. Това от своя страна допринася за по-доброто усвояване на учебното съдържание.

“Стимулира се активността на учениците. Чрез поставянето на групова задача и поемането на роля от всеки, те развиват отговорност за действията си. Също така, децата започват да организират времето си по-добре, за да изпълнят поставената задача.”

За какво да внимаваме?

  • Дейността отнема повече време – трябва да предвидим това, когато планираме урока си;
  • Когато учениците са билингви, е необходимо да наблегнем на подробна инструкция, проверка на разбирането и повече разяснения на поставената задача;
  • Когато започваме да развиваме умение за работа в екип за първи път, е нужно да съобразим, че на учениците ще им е трудно да разпределят задачите и ролите си в екипа, както и да следят времето си. Важно е да имаме търпение и да обсъждаме с тях предизвикателствата на екипната работа, с които се сблъскват.

Предизвикайте себе си!

Ние от prepodavame.bg ви предизвикаваме да изпробвате тази практика за развиване на умението за работа в екип във вашата класна стая. Вярваме, че може да я адаптирате към предмета, по който преподавате и спрямовъзрастта на вашите ученици. Споделете ни как сте я приложили!

 

Повече за проекта FIERST

From Inclusive Education to Real Scale Transfer (FIERST) е тригодишен проект, финансиран от програма Еразъм +, Ключова дейност 3. В консорциума, воден от „Заедно в час“, участват общо 7 партньора от България, Естония, Румъния, Великобритания и Швеция.

Целта на FIERST е да популяризира добри практики за приобщаващо образование чрез развиване на умения на 21-ви век у учениците и създаване на професионални учебни общности (ПУО) в училищата. В България партньори по проекта са “Заедно в час”, Министерството на образованието и науката и Нов български университет, а Синдикатът на българските учители е асоцииран партньор.

 

 

 

 

Още полезни статии:

Комуникативни умения

Всичко важно за една успешна презентация

Презентацията е една от възможностите децата и младежите да демонстрират разбиране/усвояване на дадена тема и да се изявят пред публика. Но целта е ученикът не

Свободно течаща мисъл
Креативност

Свободно течаща мисъл

Свободно течащата мисъл е стратегия, която представлява нещо подобно на вътрешен монолог, стартиращ от темата, за която трябва да генерираме идеи. С тази техника човек

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали