Как в село Белозем развиват умение за учене в час по английски език?

Английски език

Тази статия беше създадена в сътрудничество с г-жа Стефани Костова от ОУ “Гео Милев”, с. Белозем, обл. Пловдив.

Умението за учене е сред уменията, които улесняват силно учителя в класната стая. То помага на учениците да задържат вниманието си, да чертаят стратегия за най-ефективно усвояване на учебния материал и да управляват процеса на учене сами.

Учителите често се притесняват да прилагат директни стратегии за развитие на умението на учене, защото това може да отнеме време от часа и да доведе до изоставяне от графика за усвояване на учебния материал. Но всъщност не е така! Използването на конкретни стратегии за развитие на умението на учене не само, че няма да забави, но и ще помогне за по-доброто запомняне и справяне с материала.

Г-жа Стефани Костова от ОУ “Гео Милев”, с. Белозем, обл. Пловдив, ни разказва какви затруднения е срещнала в класната стая и как развиването на умения за учене ѝ е помогнало да се справи с тях. И то съвсем не за сметка на учебния процес!

ОУ “Гео Милев” в с. Белозем е част от училищата, одобрени за участие в проекта FIERST по програма Еразъм +, в сътрудничество със “Заедно в час”. През учебната 2019-2020 година работата на учителите от 18-те училища, участващи в проекта, беше фокусирана върху уменията на 21 век. Екипът на ОУ “Гео Милев” в с. Белозем насочи своите усилия към развиване на умение за учене.

Как да впрегнем целия мозък в учебния процес?

Като много учители и г-жа Костова среща затруднения в две основни посоки:

  • Привличане и задържане на вниманието на учениците;
  • Различни нива на знания и умения на учениците.

В търсене на решение тя попада на практиката “Преподаване, което активира всички части на мозъка” (“Whole Brain Teaching”). Тази практика представлява цикъл от 4 основни стъпки:

  • Привличане на вниманието;
  • Задържане на вниманието;
  • Представяне на нови понятия чрез движение;
  • Съвместно учене.

Стъпка 1: Привличане на вниманието

Целта на тази стъпка е учителят да ангажира вниманието на учениците. Това става чрез изговарянето на различни фрази, на които учениците трябва да отговорят по определен начин.

Пример 1: Учителят: Class! (Клас!) 
                Учениците: Yes! (Да!)

Учителят може да използва различни тонове на гласа, различен начин на произнасяне, повтаряне на думите по два пъти (Class, class! Yes, yes!) както и да промени самите думи по своя преценка.

Пример 2: Hands and Eyes! (Ръчички и очички!)

Учителят казва “Hands” (ръце) и пляска с ръце, учениците повтарят “Hands” (ръце) и също пляскат. Учителят казва Eyes (очи) и посочва очите си и учениците отново повтарят.

Пример 3: Actions (Действия)

Тук учителят може да ангажира учениците като ги кара да повтарят различни действия. “Ако ме чувате, плеснете с ръце” , “Ако ме чувате докоснете носа си” или “Ако ме чувате, станете” и т.н.

За да е успешна първата стъпка, учителят трябва да репетира предварително с учениците, за да свикнат с тази дейност.  Обикновено децата приемат това като игра и по време на часа внимават първи да уловят сигнала на учителя.

Стъпка 2: Mirrors (Огледала)

След като е привлякъл вниманието на учениците, учителят отново използва заучена фраза, чрез която съобщава преминаването към стъпка 2. Учителят казва “Mirrors on!” (“Слагаме огледалата!”) като думите му са съпроводени от действие или знак, който учениците познават. Учениците повтарят и думите, и действията.

Така навлизаме в същинската част на практиката – учениците започват да повтарят и думите, и действията на учителя. Вече привлякъл и задържал вниманието им, учителят представя новите понятия на учениците. В края на практиката, учителят казва: “Mirrors off!” (“Махаме огледалата!”) и учениците повтарят.

Стъпка 3: Понятие + Движение

Това е частта, в която се представят и учат нови понятия или нова лексика. Най-общо това е частта между “слагането” и “махането” на огледалата.

Г-жа Костова споделя:

“Най-често използвам практиката при нова лексика – казвам думи с техния превод и ги свързвам с действие, а всички ученици повтарят всичко, което правя. Използвам практиката също и за граматика.”

Стъпка 4: Съвместно учене

По време на тази стъпка учениците се обръщат един към друг и учат съвместно в малки групи. Задачата им може да е да повторят упражнението, което са направили с учителя, само че помежду си. А може и да включва напълно нова инструкция.

Как тази практика развива умението за учене?

Преподаването, което активира всички части на мозъка:

  • Тренира вниманието;
  • Използва различни сетива и канали за възприемане и заучаване на нова информация – зрение, слух, говор, движение.

Какви са предимствата на тази практика за развиване на умението за учене?

Г-жа Костова смята, че чрез тази практика учениците са по-ангажирани и се забавляват в процеса на учене. Практиката помага за запомнянето на нови думи, понятия, граматика. Механизмът, чрез който работи е създаването на асоциация между звук, изговаряне и движение. Неслучайно асоциацията често се използва в различните мнемонични техники.

За какво да внимаваме?

Учителят трябва да следи дали децата изговарят правилно думите. Когато се въвежда граматика, е важно учителят да провери дали разбират как действията и думите, които повтарят, са свързани с изучаваното граматично правило.

Предизвикайте себе си!

Ние от prepodavame.bg смятаме, че тази практика е подходяща за всички предмети, когато по време на час се въвеждат нови термини, понятия или правила. Затова ви предизвикваме да активирате всички части на мозъка на учениците си в час, независимо по какво преподавате или на каква възраст са те. Не забравяйте да ни споделите впечатленията си!

Как изглежда практиката можете да разберете от това видео директно от класната стая на Стефани Костова:

Допълнителни ресурси, любезно предоставени от г-жа Костова:

1. Въздушна пунктуация (Air punctuation);

2. Свързване на концепции;

3. Единствено и множествено число (Singular and plural nouns);

4. Граматически времена (Tenses);

5. Деца преподават на деца (Kids teach kids). 


Ако искаш да чуеш за още практики и да участваш в 1 от 5 безплатни работилници, можеш да се регистрираш за онлайн конференицята!

 

Конференция


From Inclusive Education to Real Scale Transfer (FIERST) е тригодишен проект, финансиран от програма Еразъм +, Ключова дейност 3. В консорциума, воден от „Заедно в час“, участват общо 7 партньора от България, Естония, Румъния, Великобритания и Швеция.

Целта на FIERST е да популяризира добри практики за приобщаващо образование чрез развиване на умения на 21-ви век у учениците и създаване на професионални учебни общности (ПУО) в училищата. В България партньори по проекта са “Заедно в час”, Министерството на образованието и науката и Нов български университет, а Синдикатът на българските учители е асоцииран партньор.

Още полезни статии:

Симулация на институции
Гражданска активност

Симулация на институции

Цел Възрастова група Време за предварителна подготовка Време в час Учениците преживяват, обработват данни, анализират елементи от законодателния процес на национално или наднационално ниво. 13-18

Един въпрос с различни отговори
Креативност

Един въпрос с различни отговори

Задаването на един и същи въпрос и даването на различни отговори позволява да се измислят идеи, след като се изчерпят обикновените и често срещани отговори.

Раздробяване на въпроса
Критично и аналитично мислене

Раздробяване на въпроса

Тази стратегия е отлична възможност за учениците да приложат своята четивна грамотност в контекста на критическото мислене и да се запознаят с умението. По време

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали