Prepodavame.bg

Преформулиране на проблема/задачата с цел да се намери нова гледна точка

Преформулиране на проблема/задачата с цел да се намери нова гледна точка

Изборът на конкретни думи влияе на нашите възприятия за даден проблем. Когато се отнася до задача, чийто отговор търсим, думите могат да ни накарат да се втренчим само в една гледна точка, а преформулирането на проблема може да ни доведе до измислянето на креативни решения. Стратегията представлява поставянето на проблем и замяната на неговите ключови думи със синоними, за да се даде нова посока на мисълта, да изникнат нови асоциации, нови решения.

Резултат: Учениците са генерирали качествена идея.

Примерна инструкция

Подчертайте ключовите думи в задачата. В рамките на следващите 5 минути заменете тези думи със синоними. Задайте си отново въпроса и всеки път записвайте решението, което ви хрумва.

След изтичане на времето ученици по желание могат да споделят своите хрумвания.

Предимства на стратегията

  • Стратегията е подходяща за по-сложни проблеми, които изискват нестандартно решение.

 

За тази стратегия е добре да имате предвид, че:

  • в началото може да помогнете на учениците, като подготвите списък със синоними на ключовите думи и глагола в задачата, за да не губят време да ги измислят сами.
  • в началото може да подготвите десетина различни версии на дадения въпрос, написани на лист или дъска, за да видят учениците разликата.
  • може накрая да се отдели време да се извадят новите качествени идеи и да се запишат на дъската, за да се покажат различните гледни точки.

 

От практиката: Да вземем примерен проблем по социални науки. Как можете да спрете замърсяването на въздуха? Представете решението си, като нямате право да използвате думата „въздух”.

Най-лесното е да се замени глаголът в проблема и да зададем отново въпроса. Вместо „спирам” използваме „отложа“, „прекратя“, „пресека“, „забавя“ и т.н. На всяка нова версия на въпроса ние даваме нов отговор. След това е важно да се намери ключовата дума – „въздух”. Заменяме я с „атмосфера“, „газова обвивка на Земята“ или разбиваме на съставните вещества (кислород, азот и т.н.). Получава се съвсем нов въпрос, който дава възможност и за нова гледна точка – как мога да спра замърсяването на въздуха насочва ума ни към едни асоциации и решения, а как мога да отложа замърсяването на кислорода – към други. На новите въпроси се дават нови отговори и така в края на даденото време имаме различни решения на проблема.

Сподели статията с колеги:

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година. 

Популярни статии:

Мисловна карта

Мисловна карта

Мисловните карти са удобен начин за визуално изобразяване на идеи с помощта на схема, в която цялата информация е обединена от една ключова дума или

Разбери проблема

Разбери проблема

Тази стратегия е заимствана от първата стъпка от известния модел на Дьорд Пойа за решаване на проблеми в четири стъпки (Polya, 1973): Кажи със свои

Получавай най-новите ресурси по имейл

Още полезни статии:

Стратегии

Избиране на стратегия: Задаване на един и същи въпрос 10 пъти и даване на различен отговор всеки път

2.1. Учениците използват техники за генериране на идеи самостоятелно 1.Описание Задаването на един и същи въпрос и даването на различни отговори позволява да се измислят

Бърза среща (Speed dating)
Комуникативни умения

Бърза среща (Speed dating)

Бързи срещи е популярно събитие за запознанства, което лесно може да се пренесе в класната стая. Идеята е, че участниците се разделят на две големи

Един въпрос с различни отговори
Креативност

Един въпрос с различни отговори

Задаването на един и същи въпрос и даването на различни отговори позволява да се измислят идеи, след като се изчерпят обикновените и често срещани отговори.

Получи достъп до още повече ресурси и практични материали

0
Споделете в коментар своите мисли!x

Пълен достъп до цялото съдържание на Prepodavame.bg

  • Над 1000 статии по всички предмети
  • Готови уроци и приложими практики
  • 25+ онлайн обучения със сертификат
  • Над 100 работни листове, шаблони и наръчници
  • Обучения за вътрешноучилищна квалификация
  • Архив с над 150 уебинари и бюлетини