Етикет: Генериране на идеи

Идеи

Тази стратегия представлява лесна игра, в която учениците трябва да намерят връзка между противоположни твърдения, понятия или идеи и така

Свободно течащата мисъл е стратегия, която представлява нещо подобно на вътрешен монолог, стартиращ от темата, за която трябва да генерираме

Изборът на конкретни думи влияе на нашите възприятия за даден проблем. Когато се отнася до задача, чийто отговор търсим, думите

Брейнсторминг, или мозъчна атака, е една от най-разпространените стратегии за генериране на идеи. Това е креативна техника за работа в

Мисловните карти са удобен начин за визуално изобразяване на идеи с помощта на схема, в която цялата информация е обединена

Задаването на един и същи въпрос и даването на различни отговори позволява да се измислят идеи, след като се изчерпят

Задаването на един и същи въпрос и даването на различни отговори позволява да се измислят идеи, след като се изчерпят

Тази стратегия е един от най-лесните начини за кратко време учениците да измислят идеи в екип. Класът се разделя на