Свободно течаща мисъл

Свободно течаща мисъл

Свободно течащата мисъл е стратегия, която представлява нещо подобно на вътрешен монолог, стартиращ от темата, за която трябва да генерираме идеи. С тази техника човек пише непрестанно всичко, което му идва на ум за определен период от време, като не обръща внимание на правопис, пунктуация, логика на изреченията. За разлика от брейнсторминга, при който идеите само се записват с по една дума, в тази стратегия човек пише изречения, описва всичко, което минава през ума му. Резултатът на пръв поглед изглежда като странно писание, напълно несвързано с началната тема. Ако го прочетем след известно време обаче с бистър ум, може да извадим от него много ценна и нестандартна идея, която е била скрита в главата ни.

Резултат: Учениците са генерирали идеи самостоятелно

 

Примерна инструкция

В следващите 5 минути напишете на листа пред вас всичко, което минава през ума ви! Не спирайте да пишете, не се вглеждайте в написаното, преди времето да изтече. Просто пишете за всичко, което мислите и чувствате в тези 5 минути.

След като времето мине: сега прочетете наум това, което сте написали, и оградете думите/идеите, които можете да използвате и развиете.

 

Предимства на стратегията

  • Стратегията се използва предимно в часове по литература и в клубовете по творческо писане;
  • Стратегията е подходяща, когато усетим, че сме блокирали и нямаме повече идеи;
  • Много писатели използват тази стратегия, за да съберат първосигнални мисли и идеи по дадена тема като предварителна подготовка за създаването на история.

За тази стратегия е добре да имате предвид, че:

  • е задължително да има определено време и краен срок (3, 5, 7 минути) и след края на времето всички да спрат да пишат;
  • учениците трябва да се окуражат да не спират да пишат, за да редактират или да четат това, което вече е написано, докато времето още тече;
  • важно е да уверите учениците, че никой друг няма да чете или коментира това, което са написали, качеството на този текст не е важно, важен е актът на писане; дори и написаното да изглежда безсмислено, важното е самото писане;
  • когато времето приключи, е добре да се подчертаят добрите хрумки, за да се доразвият в идеи.

Още полезни статии:

Комуникативни умения

Всичко важно за една успешна презентация

Презентацията е една от възможностите децата и младежите да демонстрират разбиране/усвояване на дадена тема и да се изявят пред публика. Но целта е ученикът не

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали