Етикет: 5-7 клас

Разказ от първо лице, създаден от г-жа Невсе Имамова, учител по английски език в ОбУ “Св.П.Хилендарски”, с. Корница Научих за

Тази статия е разработена от Училищна Телерик Академия, най-мащабната ИТ инициатива за ученици от 3. до 12. клас в България.

Случвало ли ви се е да се ядосвате, защото учениците чупят съоръжения в училищния двор, драскат паметниците и унищожават цветята

Що е то четивна грамотност и какво ни казва статистиката? Според определението на PISA грамотността е „разбиране, използване, осмисляне на

Учениците внимателно прочитат текста. След това в рамките на 12 минути по групи го разделят на отделни характеристики – герои,

Учениците прочитат внимателно текста. След това имат няколко минути да помислят за друг, познат текст, който да им помогне да

Учениците прочитат внимателно текста. След това в рамките на 10 минути го свързват с нещо преживяно, нахвърляйки си няколко провокиращи

Учениците прочитат внимателно текста. След това имат на разположение 7 минути да го свържат с нещо от заобикалящия ги свят,

Учениците прочитат внимателно текста. След това с помощта на знаци си отбелязват отстрани логическата хронология на изреченията/абзаците. Класът може да

Учениците прочитат внимателно текста. След това имат 6-7 минути да открият местата, където авторът показва отношението си към него, и

Учениците прочитат внимателно текста. След това в рамките на 10 минути търсят емоционално натоварени ключови думи в него, които да

Учениците прочитат внимателно текста. След това имат 10 минути да извадят поне 4 двойки думи, които да са противоположни или