Prepodavame.bg

Таг - 5-7 клас

Буква по буква, дума след дума или защо учениците очакват с нетърпение новия Spelling Bee сезон
Английски език Добри практики

Буква по буква, дума след дума или защо учениците очакват с нетърпение новия Spelling Bee сезон

Разказ от първо лице, създаден от г-жа Невсе Имамова, учител по английски език в ОбУ “Св.П.Хилендарски”, с. Корница Научих за националното състезание...

Четивна грамотност

Четивна грамотност

Що е то четивна грамотност и какво ни казва статистиката? Според определението на PISA грамотността е „разбиране...

A girl writing on a piece of paper

Поставяне на знаци отстрани

Учениците прочитат внимателно текста. След това с помощта на знаци си отбелязват отстрани логическата хронология на...

Stack of notebooks

Правене на репортаж

След като прочетат текста внимателно, учениците създават репортаж със свои думи, като перифразират текста, обобщавайки...