fbpx
Четивна грамотност

Изваждане на ключови думи в две колони на базата на контраст, противоположност и разсъждаване върху двойките

Boy writing on white board

Учениците прочитат внимателно текста. След това имат 10 минути да извадят поне 4 двойки думи, които да са противоположни или да си контрастират. Накрая на базата на това сравнение и като разсъждават, да направят оценка на текста с 3-4 изречения, анализирайки авторовото отношение към него.

Резултат: Учениците откриват отношение на автора към текста.

Примерна инструкция
Прочетете внимателно текста. След това имате 10 минути да извадите поне 4 двойки противоположни думи и разсъждавайки върху тях, да направите оценка на текста с 3-4 изречения, като помислите и за авторовото отношение.

Предимства на стратегията

  • Учениците разсъждават, сравнявайки двойки думи по критерий;
  • Би било сполучливо и полезно домашно;
  • Може да се използва и за самостоятелна практика.

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

  • някои ученици може да се затруднят при анализа на двойките думи, дайте им пример с една двойка;
  • трябва да сте готови да дадете и пример с пасаж с авторово отношение;
  • някои ученици може да се затруднят при оценката, дайте им насоки.

От учители за учители

Абонирай се, за да получаваш безплатни статии и ресурси.