fbpx
Гражданска активност

Проверка за достоверност на източници по зададен алгоритъм

Проверка за достоверност на източници по зададен алгоритъм

Проверката на достоверността на източниците изисква намирането на отговор на няколко ключови въпроса. За да се провери автентичността на информацията, трябва да бъде намерена информация за: автора на текста – участник, наблюдател или изследовател/анализатор на събитията е, обвързан ли е с политическа партия, с корпорация; факти и мнения – представя ли достатъчно факти в подкрепа на своето мнение и позовава ли се на различни източници – т.е. споменато ли е откъде идва информацията, за да може да бъде проверена.

Резултат: Учениците анализират достоверността на информацията, с която разполагат.

Примерна инструкция

Всеки от вас има пред себе си таблица с въпроси за автора на текста и за информацията, която ни дава. Разполагате с 10 минути, за да я попълните.

Предимства на стратегията

  • Стратегията е приложима за всички предмети;
  • Подходяща е и за групова работа;
  • Развива четивна грамотност.

За тази стратегия е добре да имате предвид, че:

  • всеки ученик трябва да различава факт от мнение;
  • може учебниците и помагалата да не предлагат достатъчно такава информация и да е необходимо допълнително търсене.

От учители за учители

Абонирай се, за да получаваш безплатни статии и ресурси.