Задаване на ключови въпроси към тема

Задаване на ключови въпроси към тема

Ключовите въпроси при проучване на казус/тема са от изключително значение за намиране на полезна и пълна информация. От една страна, е важно учениците да умеят да установяват причинно-следствена връзка, т.е. ясно да разбират защо и как се е стигнало дотам, а от друга страна, е важно да оценяват последствията в краткосрочен и дългосрочен план. За да успеят да откроят информацията, е подходящо да попълват таблица/верига, в която да поставят информация как се е стигнало дотам и както следва от това. Други два важни въпроса са кои са заинтересованите страни и какви биха могли да бъдат техните интереси.
Резултат: Учениците разглеждат критично поставени теми.
Предимства на стратегията

  • Стратегията е приложима за индивидуална или групова работа;
  • Учениците развиват критично мислене;
  • Приложима е за критичен анализ на теми в различните дисциплини.

За тази стратегия е добре да имате предвид, че:

  • е възможно стратегията да отнеме доста време, подходяща е за домашна работа;
  • алгоритъмът на въпросите търси промяна/адаптация при различните предмети;
  • възможно е да има нужда от работа с допълнителни източници, от които да се търси информация.

Още полезни статии:

Комуникативни умения

Всичко важно за една успешна презентация

Презентацията е една от възможностите децата и младежите да демонстрират разбиране/усвояване на дадена тема и да се изявят пред публика. Но целта е ученикът не

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали