Перифразиране на думи на автора със свои думи

Boy in front of white board

Учениците прочитат внимателно текста. След това имат 6-7 минути да открият местата, където авторът показва отношението си към него, и да перифразират неговите думи, като разсъждават върху тях. Тази стратегия отнема не повече от 7 минути без четенето на текста.

Резултат: Учениците откриват отношение на автора към текста.

Примерна инструкция
Прочетете внимателно текста. Имате 7 минути да откриете местата, където авторът показва отношението си към текста, и да ги перифразирате с 2-3 изречения, като разсъждавате върху тях.

Предимства на стратегията

  • Учениците се научават да перифразират чужд текст;
  • Разсъждават върху авторовото отношение към текст;
  • Вникват по-дълбоко в смисъла на текста.

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

  • може не всички ученици да знаят как се перифразира и какво означава това;
  • може не всички ученици да открият местата, където авторът показва отношението си;
  • трябва да се подготвите предварително с примери, които да им помогнат със задачата;
  • трябва да сте готови да обясните непознатите думи, ако се появят такива.

Още полезни статии:

Социално-емоционално учене

Кое бих избрал?

Учениците чуват въпрос и трябва да изберат между две опции и да обяснят избора си.   Самоосъзнатост: учениците разбират и обясняват собствения си избор. 5

Социално-емоционално учене

Поема от името на историческа личност

След като се запознаят с определена тема от материала по История, учениците се поставят на мястото на конкретна историческа личност и създават поема или текст

Умения за учене

Интерактивни методи за учене: Рисуване и памет

Известно е, че човек по-лесно запомня важна информация и съпътстващи я детайли, когато… рисува. Тогава човек се “принуждава” да обработва информацията по много начини: визуално,

Получи достъп до още повече ресурси и практични материали

0
Споделете в коментар своите мисли!x