Как “Новини в облака” обединява учениците от ОУ “Елин Пелин” – гр. Пловдив

Необходимо е да влезете в своя профил, за да гласувате за тази практика.

Подходяща за

Цели по предметно знание

Цели по умения

Основното предизвикателство, с което се сблъсква в работата си преподавателката по БЕЛ Нели Кръстева, е разделението сред учениците и ниската им мотивация за учене. Като класен ръководител на 5. клас  в ОУ “Елин Пелин” – гр. Пловдив тя се заема с нелеката задача да преодолее междуличностните неразбирателства и да ги “поразбуди”: “Опитвах се по всякакъв начин да ги ангажирам и да ги науча да работят заедно”. Така се ражда проектът “Новини в облака” – пространство, в което учениците качват свои авторски статии, информационни бележки, интервюта.

В следващите редове може да се запознаете с конкретните стъпки, през които г-жа Кръстева е преминала, за да превърне електронния вестник от идея в реалност.

КАК ДА ПРИЛОЖИМ? 

Формиране на екипи

Първата стъпка е ангажирането на децата в процеса. За да провокира интереса на учениците си, г-жа Кръстева им дава свобода да пишат за това, което ги вълнува: “В основата на идеята въвлякох по-слабите и неуверени ученици, за да им покажа, че и техния глас трябва да бъде чут”. Първоначално се сформират четири редакции  – “Спорт”, “Мода”, “Изкуство”, “Интервюта”, а във вестника се включват ученици от 5. и  6. клас. Всеки екип се състои от около 5 души.

С помощта на учителите по информационни технологии и изобразително изкуство младите журналисти изработват лого на вестника, което поставят върху баджовете си.

Как "Новини в облака" обединява учениците от ОУ “Елин Пелин” - гр. Пловдив

Избиране на платформа

Важен момент е и изборът на онлайн пространство, в което ще бъдат споделяни готовите материали. Има множество различни варианти, но основното изискване е платформата да бъде достъпна и лесна за използване (екипът на “Новини в облака” се спира на електронната платформа Medium).

Обсъждане и редакция

Веднъж на всеки две седмици учителката се среща с отделните редакционни екипи, за да чуе кои са темите, по които се подготвят материали. Задачите вътре в самия екип се разпределят между членовете му от самите тях – един пише текстове, друг отговаря за снимковия материал, трети – за графичното оформяне, четвърти – за редактирането и т.н. По този начин учениците получават задачи, съответстващи на техните умения и силни страни. Г-жа Кръстева дава регулярна обратна връзка, но се старае да се намесва минимално в текстовете на авторите. “Искаше ми се статиите да си останат написани на техния език, по детски. Затова са редактирани само правописните и пунктуационните грешки.”, обяснява тя.

Подкрепа оказват и останалите преподаватели в училището: “Учениците от редакция “Спорт“ се консултират за материала и темата с колегата по ФВС, редакция “Изкуство“ и “Мода” – с колегата по изобразително изкуство.”, разказва г-жа Кръстева.

Особено вълнуваща задача за младите журналисти е “работата на терен” и взимането на интервюта, които изискват предварителна подготовка. Срещите се провеждат в класната стая, при посещение в съответната институтиця или онлайн. Въпросите са подготвени от екип “Интервюта”, а останалите журналисти имат възможност да задават допълнителни въпроси. Част от проведените интервюта са със Слави от The Clashers, с г-н Боян Ботев, който е фотограф към БТА, с кмета на пловдивския район Западен г-н Димитър Колев, с главния редактор на в. “Пловдивски университет” г-н Тильо Тилев и др. С всяка следваща среща мотивацията на учениците се увеличава. “Всеки път са все по-ентусиазирани и по-подготвени за следващата среща.”, споделя г-жа Кръстева.

Публикуване

“Новините в облака” са достъпни по всяко време както за учениците, така и за техните учители и родители. “В началото опитахме да публикуваме един път в седмицата, но не се получи. Разбрах, че за да бъде полезен електронният дневник, то учениците трябва да имат достатъчно време за спокойна и ефективна работа върху темите, които ги вълнуват. По този начин те не приемат “Новините в облака” като задължение, а по-скоро като място за изява.”, разказва г-жа Кръстева. 

ЗАЩО ДА ОПИТАМЕ?

Добрата практика успява да обедини учениците около обща цел и да ги сплоти като колектив. Но инициативата “Новините в облака” постига много повече. Като най-голям успех г-жа Кръстева отбелязва повишаването на ангажираността и мотивацията на децата: “Те се научиха да търсят сами теми и събития – актуални и интересни за цялото училище… да бъдат по-самоуверени и да не се притесняват да се изявяват”. Тези личностни качества са жизненоважни за здравето, щастието и успехите на децата в бъдеще. Спокойните и уверени в себе си хора са по-устойчиви и по-добре подготвени да се справят с външен натиск.

От академична гледна точка значително се повишават и резултатите на ниво нови знания. Учениците, които участват в създаването на вестника, подобряват успеха си по повечето учебни предмети, които имат пряка или косвена връзка със статиите, които пишат за  “Новините в облака”.

И не на последно място, младите журналисти получават едно своеобразно кариерно ориентиране, защото имат възможност да се срещат с хора от различни професионални сфери и да получат от тях ценни съвети и насоки. Какъв по-добър начин да се подготвят за живота след училище?

Сподели статията с колеги

Най-новите ни ресурси по имейл

Необходимо е да влезете в своя профил, за да гласувате за тази практика.

Още полезни статии:

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали