Причини за ниска мотивация и как да ги адресираме

Думата мотивация описва причините, поради които решаваме да се включим в определени дейности. Мотивацията е движещата сила, която задвижва човешкото поведение. В предишните ни материали обърнахме внимание на много от основните въпроси, които са свързани с вътрешната и външната мотивация на учениците, но е време да обърнем внимание и на причините за ниска мотивация и да разгледаме идеи как да се справим с тях.

Ако някога сте имали огромно желание да постигнете своя цел, като например да отслабнете с десет килограма или да направите така, че вашите ученици да имат най-високия успех на матурите, то вероятно вече знаете, че силното желание няма да е достатъчно, за да постигнете целите си. Същото важи и за учениците ви. Освен желание, те трябва да култивират и постоянство, за да преодоляват различните пречки и житейски обстоятелства, които могат да се изпречат на пътя им. Следните три компонента ще са критично важни, за да ги научим да следват мечтите си неотлъчно и е важно да им обърнем внимание:

  • Активация – това е решението да променим (или поддържаме в съответствие) своето поведение по такъв начин, че да постигнем целите си. Пример за такава активация може да бъде решението на ваш ученик да се запише на допълнителни курсове по математика и БЕЛ, за да постигне отлични резултати на изпитите. 
  • Постоянство – това са непрекъснатите усилия, които полагаме в посока на постигане на целите си, независимо от житейските обстоятелства. Пример за постоянство е, когато ученик не пропуска нито един урок, въпреки умората..
  • Интензивност – това е концентрацията или енергичността, с която се придвижваме към постигане на нашите цели. Ще дадем пример с това, че някои ученици имат ниска интензивност на самоподготовка за изпитите и въпреки това постигат много добри резултати, докато други трябва да полагат много повече усилия, да имат по-сериозна интензивност на учене, за да получат добри оценки.

Степента, до която осъзнаваме и използваме и трите елемента на мотивацията, определя това, дали ще постигнем целите си. Може да имаме висока степен на активация, но да нямаме достатъчно постоянство и интензивност на мотивацията, което би ни попречило да постигнем целите, които си поставяме. Например ние с голямо желание и лекота може да решим, че искаме да подобрим здравето си чрез тренировки, но ако не сме постоянни в желанието си и пропускаме някои от тях, няма да постигнем целта си или ще я постигнем много по-бавно. 

Причини за ниска мотивация

Знаете, че до определен училищен етап много трудно бихме могли да говорим за постоянство или постигане на висока интензивност на усилията към постигане на дадена цел. Ако работим с деца до четвърти клас, тези умения зависят по-скоро от родителите и учителите, защото мозъкът на децата все още не е доразвит напълно и дяловете на мозъка, отговорни за самоорганизация и планиране тепърва ще започват да се развиват. Когато учениците преминат в горните класове, вече сами ще започнат да формират тези умения, а ние можем да ги съветваме или да бъдем техни ментори към овладяването им.

Все пак и при малките, и при големите ученици ще ни направят впечатление няколко допълнителни фактора, които биха навредили на мотивацията:

Мислене от типа “всичко или нищо”: ако детето мисли, че трябва да е абсолютно перфектно, за да постигне целите си и казва, че няма никакъв смисъл дори да се опитва да направи първи крачки към тях. В този случай най-добре би било да помогнете на ученика си да се отклони от целта за малко или пък да опита да направи само една десета от усилията, необходими за изпълнението ѝ.

Вярата в бързите решения: Да си признаем и ние възрастните се обезсърчаваме, ако не можем да постигнем бързо своята цел. Още по-мъчително е ако трябва да се учим на търпение и упоритост. Много лесно в подобна ситуация мотивацията може да се изпари, а това е особено валидно при децата. И все пак – напомняйте им, че най-важните и скъпи за нас цели не се постигат бързо и ще е нужно търпение, но всяко тяхно усилие ще си струва и ще спечелят дори повече отколкото са очаквали.

Мисленето, че еднаквите цели се постигат по един и същи начин: Само защото даден подход работи при някой, това не означава, че ще проработи и при друг. Учениците ни имат различни характери и е много по-важно и приятно, пътят към целта да отразява индивидуалността им и техните вътрешни потребности, отколкото да се вписват във вече познатите рамки. В противен случай почти винаги мотивацията липсва.

Трикове за преодоляване на ниската мотивация?

Всеки човек изпитва моменти, в които волята му отслабва и мотивацията се понижава. Редуват се дни, в които сме супер запалени да работим за постигане на целта си, а след това идват мигове на несигурност или незнание как да продължим.

В такива ситуации попадаме всички – както ние самите, така и нашите ученици. Затова ви предлагаме няколко идеи, които бихте могли да приложите:

Преглеждайте и отсявайте целите си, така че да останат само тези, които са наистина важни за вас. Когато сте фокусирани върху постигане на най-съкровените си цели, ще усетите, че наистина сте мотивирани и способни да преодолеете всички пречки без дори да се замислите. Същото се отнася и до учениците – ако забележите спад в мотивацията им и сте сигурни, че се опитват да постигнат твърде много наведнъж, предложете им да преразгледат целите си и да се фокусират само върху най-важните.

Ако сте се устремили към постигане на “мисията на живота си” или осъзнаете, че избраната цел е твърде голяма за вас, то често ще се чувствате претоварени. Напомняме ви, че няма невъзможни неща, но помислете и разделете пътя към целта си на малки стъпки. Ключово е след това да се фокусирате само върху първата стъпка и да забравите за голямата картина. Мотивацията ви магически ще се възвърне, когато  достигнете целта и изпитате радост и задоволство от постигнатото. По същия начин можете да помогнете и на учениците си, защото те често капитулират пред проекти или домашни, които считат за трудни. Заедно с тях разделете проекта на малки стъпки или начертайте план-график и ги накарайте да се фокусират върху изпълнението на стъпка номер едно.

Правете по нещо малко всеки ден, следвайки плана за постигане на вашата цел, дори и да ви се струва незначително. Има дни, в които нямаме достатъчно време или сили и този трик ще ни помогне да не изпитваме вина, че сме изоставили важните за нас неща, като същевременно ще ни предпази от прумора, заради претоварването със задължения. 

Изградете си рутина – колкото и странно да звучи, това действа положително на нашата мотивация и е свързано с изграждане на постоянството, за което стана дума в началото на статията. Неслучайно е казано, че за успеха не е достатъчен само талант, а и много труд и постоянство, а рутината е наш верен съюзник по пътя към целите ни.

Подобрете самочувствието си. Разбира се, че самочувствието е свързано с мотивацията, така че работете в посока повишаване на знанията и уменията си, с което веднага ще повишите мотивацията си. По този начин вие вече знаете, че сте способни да постигнете целите си и те дори ви се струват забавни и лесни, защото ще приложите всичко научено досега. Този съвет е още по-приложим за децата, защото те тепърва трупат своите знанията и често нямат нужното самочувствие, че ще се справят с дадена цел или задача. 

Припомняйте си какво сте постигнали в миналото и кои са силните ви страни. По този начин ще ограничите съмненията в себе си и ще си припомните, че можете да използвате силните си страни, за да постигнете и тази поредна цел. По същият начин – припомнете на учениците си какви умения и силни страни имат, какво са постигали до сега. Така ще им дадете допълнителна увереност и ще им покажете, че силно вярвате в тях. Вашите думи и насоки ще свършат чудеса и мотивацията им ще се възвърне.

Отбелязвайте малките победи и ги празнувайте. Това е нещо, което често пренебрегваме, но е важно да му отделим внимание, за да се освободим от напрежението и да усетим радостта от постигнатото. Научете и учениците си на същото – отбелязването на успехите с вашата помощ като техен авторитет ще ги накара да се почувстват още по-щастливи и значими и ще ги мотивира да продължават.

Всеки има моменти, в които губи мотивация да продължи към целите, които е смятал за най-значими. Надяваме се, че с тези идеи ще успеете не само да възвърнете мотивацията си, но и да я повишите. Нашите предложения  са заети от когнитивно-поведенческата терапия и когато ги прилагаме, ние променяме и задвижваме поведението си в желаната от нас посока. Можем да ги използваме и с учениците си, защото нашата емоционална подкрепа и окуражаване ще им помогнат да се научат как да избират целите си мъдро и да се справят с трудните моменти по пътя. 

Статията е адаптирана от: verywellmind.com

Още полезни статии:

Рефлексия за спазване на правила и задължения
Гражданска активност

Рефлексия за спазване на правила и задължения

При подписване на договор/конституция/харта е важно да се следи за спазването на правилата и задълженията на всички. Препоръчително е веднъж месечно, седмично или срочно (в

Timed Retell - Преразказ за време (по двойки)
Комуникативни умения

Timed Retell – Преразказ за време (по двойки)

В тази стратегия учениците практикуват умения за слушане и говорене. Учениците се разделят на двойки и един след друг говорят, изслушват се и след това

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали