fbpx
Гражданска активност

Сравнителен анализ на цели, функции и организация на работа на определени обществени институции

Сравнителен анализ на цели, функции и организация на работа на определени обществени институции
Цел Възрастова група Време за предварителна подготовка Време в час
Учениците познават и обясняват основни институции (локални, национални и международни) и техните механизми на функциониране. 14-18 години Около един астрономически час Между 1 и 3 учебни часа.

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА
Учениците упражняват научените до момента езикови правила на чужд език като създават текст за определени институции в държавата, където се говори езикът, който изучават. На следващо място, учениците създават текст на чуждия език, в който съпоставят структурата, принципите и правилата за работа на определената институция спрямо българския еквивалент на тази институция. По този начин учениците придобиват знания не само за структурата на обществото, чийто език изучават, а правят и съпоставка с българските институции и начина им на функциониране и вземане на решение.

ПРИМЕРНА ИНСТРУКЦИЯ
“Ученици, задачата пред нас следващите няколко учебни часа ще е да се запознаем с начина на функциониране на различни институции в Съединените американски щати. Както знаете, там структурата на някои от институциите е много по-различна от структурата на нашите институции. Ще работите в екипи по 3-ма, като всеки екип ще си изтегли съответно една американска институция, която ще изследва. В рамките на проучването, което ще направите, ще се водите от работен лист с конкретни въпроси, на които трябва да намерите отговор. През следващия учебен час ще имате време да разпишете кратък текст, който представя американската институция и съпоставя структурата и функциите, които изпълнява в обществото със съответна българска институция. Целта Ви в този текст е да говорите за двете институции (българската и американската) без да споменавате имената им. Вашите съученици ще трябва да разпознаят съответно институциите, които се представят. Целият клас ще има възможност да трупа точки всеки път, когато посочи правилното наименование както на американската институция, така и на българския и еквивалент. Отборът, получил най-много точки ще има възможност да посочи кои 3 отбора са представили текстове, които заслужават отлични оценки.”

ПРЕДИМСТВА НА ДЕЙНОСТТА В КЛАСНАТА СТАЯ

  • Директна работа с чужд език ,  четене, писане, говорене, слушане.
  • Интерактивна и занимателна дейност.
  • Състезателен характер и възможност за награди.
  • Запознаване със структура и функции на институции в България и в друга държава, чийто език се изучава.
  • Възможност за съпоставка между обществени отношения в България и в друга държава, чийто език се изучава.
  • Паралелно развиване на критическо мислене, четивна грамотност, презентационни умения.

ЗА ТАЗИ ДЕЙНОСТ В КЛАСНАТА СТАЯ Е ДОБРЕ ДА ИМАТЕ ПРЕДВИД ЧЕ…

  • Добре е да подготвите предварително необходимата лексика, която учениците ще ползват както при изследването в интернет, така и при създаването на собствения текст.
  • Подберете институциите на чуждата държава така, че да има както такива, които приличат по своята структура и функции на българските институции, така и такива, които се различават значително – по този начин ще създадете възможност за осмисляне на разнообразни структури, които отговарят на различни  политически, социално-икономически и културни натрупвания в обществото.

За автора

Петко Иванов

Петко е икономист по образование, но преподаването и технологиите винаги са били неговата страст. Пише собствен блог http://petkoivanov.com и подпомага технологично учители и организации за да са по-добри в това, което правят.

Добави коментар

Кликни за да добавиш коментар

От учители за учители

Абонирай се, за да получаваш безплатни статии и ресурси.