Задаване на въпроси по текста

Дават се няколко минути за прочитане на текста в зависимост от дължината му. След това всеки изписва поне 2 въпроса, свързани с ключовите моменти от текста, в рамките на 2 минути. 2-3 ученици четат въпросите си, а останалите търсят отговорите в текста. Това трябва да отнеме не повече от 5 минути.

Резултат: Вникват в смисъла на текста.

Примерна инструкция
Имате 3-4 минути да прочетете текста и още 2 да запишете поне по 2 въпроса, свързани с важната информация в него.

Предимства на стратегията

  • Учениците обръщат внимание на важните моменти от текста, преди да са прочели въпросите към него;
  • Учениците се научават да задават въпроси върху ключова информация;
  • Учениците имат възможност да се допълват един друг.

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

  • на някои ученици може да им отнеме повече време четенето на текста;
  • на някои ученици може да им отнеме повече време съставянето на въпросите;
  • може някой от въпросите да се окаже неправилно зададен и да обърка останалите;
  • при отговорите може да се разпали дискусия и да загубите повече време.

Още полезни статии:

Стратегии

Избиране на стратегия: Задаване на един и същи въпрос 10 пъти и даване на различен отговор всеки път

2.1. Учениците използват техники за генериране на идеи самостоятелно 1.Описание Задаването на един и същи въпрос и даването на различни отговори позволява да се измислят

Бърза среща (Speed dating)
Комуникативни умения

Бърза среща (Speed dating)

Бързи срещи е популярно събитие за запознанства, което лесно може да се пренесе в класната стая. Идеята е, че участниците се разделят на две големи

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали