Задаване на въпроси по текста

Дават се няколко минути за прочитане на текста в зависимост от дължината му. След това всеки изписва поне 2 въпроса, свързани с ключовите моменти от текста, в рамките на 2 минути. 2-3 ученици четат въпросите си, а останалите търсят отговорите в текста. Това трябва да отнеме не повече от 5 минути.

Резултат: Вникват в смисъла на текста.

Примерна инструкция
Имате 3-4 минути да прочетете текста и още 2 да запишете поне по 2 въпроса, свързани с важната информация в него.

Предимства на стратегията

  • Учениците обръщат внимание на важните моменти от текста, преди да са прочели въпросите към него;
  • Учениците се научават да задават въпроси върху ключова информация;
  • Учениците имат възможност да се допълват един друг.

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

  • на някои ученици може да им отнеме повече време четенето на текста;
  • на някои ученици може да им отнеме повече време съставянето на въпросите;
  • може някой от въпросите да се окаже неправилно зададен и да обърка останалите;
  • при отговорите може да се разпали дискусия и да загубите повече време.

Още полезни статии:

A girl in a classroom
Четивна грамотност

Създаване на връзка с нещо преживяно

Учениците прочитат внимателно текста. След това в рамките на 10 минути го свързват с нещо преживяно, нахвърляйки си няколко провокиращи ключови думи. Накрая ги използват,

Получи достъп до още повече ресурси и практични материали

0
Споделете в коментар своите мисли!x