Правене на предсказания, свързани с текста

A person holding a book

Учениците четат текста внимателно. След това в рамките на 5 минути правят предсказания на текста, като го продължават с не повече от 4-5 изречения и обясняват защо са избрали това продължение, като правят изводи.

Резултат: Учениците стигат до изводи, като продължават текст.

Примерна инструкция
Прочетете внимателно текста. След това имате 5 минути да напишете продължението му в не повече от 4-5 изречения, така че да можете да обясните защо сте стигнали до този извод.

Предимства на стратегията

  • Учениците създават собствен текст;
  • Тълкуват текста, на чиято база създават продължението му;
  • Развихрят въображението и логиката си.

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

  • е нужно достатъчно време за четене и осмисляне на текста;
  • възможно е да се срещнат непознати думи и термини;
  • на някои ученици може да не им стигне времето за продължение на текста;
  • някои ученици могат да се развихрят в продължението на текста и да изгубят логическата нишка и извода, който трябва да направят.

Още полезни статии:

Четивна грамотност

Кои елементи изграждат четивната грамотност?

Формирането на четивната грамотност е продължителен процес, който започва още от първите месеци в училище и преминава през усвояване на умението за четене на различни

5 К (кой, какво, къде, кога и как)
Креативност

5 К (кой, какво, къде, кога и как)

След като учениците разполагат с няколко различни източника на информация по темата, дайте им бял лист. Всеки ученик трябва да обобщи петте К от всеки

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали