Открояване на емоционално натоварените ключови думи и правене на извод

Lamp on black board

Учениците прочитат внимателно текста. След това в рамките на 10 минути търсят емоционално натоварени ключови думи в него, които да подсказват за отношението на автора към текста. Накрая, на базата на това, оформят оценка на текста с 3-4 изречения. Класът може да работи на групи.

Резултат: Учениците откриват отношение на автора.

Примерна инструкция
Прочетете внимателно текста. Всяка група има по 10 минути да намери 5-6 емоционално натоварени ключови думи, които подсказват отношението на автора към текста, и с тях напишете оценка на текста от 3-4 изречения. Ето и една такава ключова дума…

Предимства на стратегията

  • Учениците работят с различни видове текстове;
  • Учениците работят в екип;
  • Учениците оценяват авторовото отношение към текста;
  • Работят на високо ниво на разбиране на текста.

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

  • е важен начинът, по който ще бъдат разделени групите;
  • нужни са примери от страна на учителя, които да улеснят учениците със задачата;
  • трябва да помислите за алгоритъм за писане на оценка на текст.

Още полезни статии:

Четивна грамотност

Кои елементи изграждат четивната грамотност?

Формирането на четивната грамотност е продължителен процес, който започва още от първите месеци в училище и преминава през усвояване на умението за четене на различни

Устно представяне в началото на всяко изпитване/представяне на задача/презентация - при различни проекти/презентации
Комуникативни умения

Устно представяне в началото на всяко изпитване/представяне на задача/презентация – при различни проекти/презентации

При различни проекти/презентации учениците имат за задача (може да е за определен период от време, еднократно или всеки път) да се представят кратко (себе си

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали