Открояване на емоционално натоварените ключови думи и правене на извод

Lamp on black board

Учениците прочитат внимателно текста. След това в рамките на 10 минути търсят емоционално натоварени ключови думи в него, които да подсказват за отношението на автора към текста. Накрая, на базата на това, оформят оценка на текста с 3-4 изречения. Класът може да работи на групи.

Резултат: Учениците откриват отношение на автора.

Примерна инструкция
Прочетете внимателно текста. Всяка група има по 10 минути да намери 5-6 емоционално натоварени ключови думи, които подсказват отношението на автора към текста, и с тях напишете оценка на текста от 3-4 изречения. Ето и една такава ключова дума…

Предимства на стратегията

  • Учениците работят с различни видове текстове;
  • Учениците работят в екип;
  • Учениците оценяват авторовото отношение към текста;
  • Работят на високо ниво на разбиране на текста.

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

  • е важен начинът, по който ще бъдат разделени групите;
  • нужни са примери от страна на учителя, които да улеснят учениците със задачата;
  • трябва да помислите за алгоритъм за писане на оценка на текст.

Още полезни статии:

Критично и аналитично мислене

Избиране на стратегия: Задаване на един и същи въпрос 10 пъти и даване на различен отговор всеки път

2.1. Учениците използват техники за генериране на идеи самостоятелно 1.Описание Задаването на един и същи въпрос и даването на различни отговори позволява да се измислят

Бърза среща (Speed dating)
Комуникативни умения

Бърза среща (Speed dating)

Бързи срещи е популярно събитие за запознанства, което лесно може да се пренесе в класната стая. Идеята е, че участниците се разделят на две големи

Един въпрос с различни отговори
Креативност

Един въпрос с различни отговори

Задаването на един и същи въпрос и даването на различни отговори позволява да се измислят идеи, след като се изчерпят обикновените и често срещани отговори.

Получи достъп до още повече ресурси и практични материали

0
Споделете в коментар своите мисли!x