Създаване на връзка с нещо от заобикалящия го свят, за да осмисли абзаца и да даде отговор

Glasses on a book

Учениците четат внимателно текста. Тази стратегия дава възможност да бъдат разделени на групи. (Предварително обмислете как ще ги разделите и какви биха могли да бъдат последствията от това.) Всяка група мисли за връзка на смисъла на абзаца с нещо, което заобикаля всички тях като клас, като приятели и т.н. Задайте им време. Това не би трябвало да отнеме повече от 5 минути.

Резултат: Учениците осмислят текста чрез заобикалящия ги свят.

Примерна инструкция
Имате 10 минути да прочетете текста и да помислите като група какво от заобикалящия ви свят свързвате с абзац номер 3.

Предимства на стратегията

  • Сплотяване на класа, на конкретна група ученици;
  • Може да се използва и като тиймбилдинг игра;
  • Правят различни връзки и използват въображението си, докато тълкуват текста.

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

  • е важно как ще разделите групите, за да се чувстват всички ученици спокойно;
  • важно е колко време ще им отнеме, защото може да се впуснат в дълги разкази и беседи;
  • може да се натъкнат на непознати думи и изрази в текста;
  • нужно е да подберете добре текста, за да не се стигне до неприятни разкази.

Още полезни статии:

Четивна грамотност

Кои елементи изграждат четивната грамотност?

Формирането на четивната грамотност е продължителен процес, който започва още от първите месеци в училище и преминава през усвояване на умението за четене на различни

5 К (кой, какво, къде, кога и как)
Креативност

5 К (кой, какво, къде, кога и как)

След като учениците разполагат с няколко различни източника на информация по темата, дайте им бял лист. Всеки ученик трябва да обобщи петте К от всеки

Получи достъп до още повече ресурси и практични материали

0
Споделете в коментар своите мисли!x