Създаване на връзка с нещо от заобикалящия го свят, за да осмисли абзаца и да даде отговор

Glasses on a book

Учениците четат внимателно текста. Тази стратегия дава възможност да бъдат разделени на групи. (Предварително обмислете как ще ги разделите и какви биха могли да бъдат последствията от това.) Всяка група мисли за връзка на смисъла на абзаца с нещо, което заобикаля всички тях като клас, като приятели и т.н. Задайте им време. Това не би трябвало да отнеме повече от 5 минути.

Резултат: Учениците осмислят текста чрез заобикалящия ги свят.

Примерна инструкция
Имате 10 минути да прочетете текста и да помислите като група какво от заобикалящия ви свят свързвате с абзац номер 3.

Предимства на стратегията

  • Сплотяване на класа, на конкретна група ученици;
  • Може да се използва и като тиймбилдинг игра;
  • Правят различни връзки и използват въображението си, докато тълкуват текста.

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

  • е важно как ще разделите групите, за да се чувстват всички ученици спокойно;
  • важно е колко време ще им отнеме, защото може да се впуснат в дълги разкази и беседи;
  • може да се натъкнат на непознати думи и изрази в текста;
  • нужно е да подберете добре текста, за да не се стигне до неприятни разкази.

Още полезни статии:

Карта на четивната грамотност
Четивна грамотност

Карта на умението Четивна грамотност

Елемент Цели Стратегии 1. Извлича информация от непрекъснат текст. 1.1. Намира директно казана в текст информация. 1.1.1. Задава си въпроси по текста; 1.1.2. Разделя в

Pens over a notebook
Четивна грамотност

Обобщаване на основната идея със свои думи

Нужно е учениците първо да прочетат внимателно текста. След това в рамките на 2-3 изречения със свои думи да го перифразират, изолирайки основната идея. Накрая

A girl writing on a piece of paper
Четивна грамотност

Поставяне на знаци отстрани

Учениците прочитат внимателно текста. След това с помощта на знаци си отбелязват отстрани логическата хронология на изреченията/абзаците. Класът може да работи по групи. Тази стратегия

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали