Каталог на идеите

Каталог на идеите

След като учениците са синтезирали информация от различни източници и имат отговори на най-важните въпроси по темата, е време да документират изводите от своето проучване. Каталогът на идеите е вид портфолио, в което класът или всеки ученик индивидуално може да обобщи правеното до момента по темата. В каталога се записва информацията, подреждат се проучените области и известните решения. Каталогът може да е както тетрадка, така и отделни картончета с кратки описания.

Резултат: Учениците имат цялата необходима информация за проекта/задачата си синтезирана на едно място, от което може да черпят вдъхновение по време на работата.

Примерна инструкция

Запишете в резюме всички идеи, които намерихте по време на проучването. Подредете ги така, че да са достъпни за намиране и употреба. Всяка идея да е записана на нов лист. Когато опишете всички, ще имате пред себе си каталог на идеите.

 

Предимства на стратегията

  • Стратегията е приложима за индивидуална или групова работа;
  • Учениците имат възможност още веднъж да обобщят резултатите от проучването си във форма, която може лесно да използват в работата си след това;
  • Учениците се учат да подреждат информация по различни критерии – азбучен ред, оригинални/банални идеи, идеи, които са им допаднали най-много, и такива, които не им допадат, и т.н.

За тази стратегия е добре да имате предвид, че:

  • е възможно стратегията да отнеме доста време, тя е подходяща за домашна работа;
  • би било добре да се покаже вече изготвен каталог на идеи, за да придобият учениците представа как изглежда;

може да дадете примерна схема за подреждане на информацията, подобна на стратегията 5-те К: кой, къде, кога, какво, как, и всяка идея/решение да се запише кратко като отговор на тези въпроси.

Още полезни статии:

Padlet за учители
Дигитално образование и технологии

Искате всички ученици да пишат едновременно по дъската? Това е възможно с Padlet!

Padlet е дигитален ресурс, който позволява на учители, ученици и родители да комуникират посредством виртуални стени за съобщения. Padlet е изключително лесен за използване и

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали