fbpx
Креативност

Търсене на незададените въпроси по темата

Търсене на незададените въпроси по темата

След като учениците са синтезирали информация от различни източници и имат отговори на най-важните въпроси по темата, е време да намерят нестандартната гледна точка към проблема. Това означава да сравнят информацията, която имат, за да изчерпят всичко, което вече е правено по темата. След като знаят това, могат да потърсят оригиналната гледна точка: Какво все още не е правено? Какво още може да се направи по тази тема? По какъв нов начин може да се реши този проблем?

Резултат: Учениците са намерили нова гледна точка по темата/към проблема.

Примерна инструкция

В следващите 2-3 минути да изредим всичко, което е правено по темата. Записваме на дъската всички решения, които вече съществуват.

Сега е ваш ред да измислите въпрос, който все още не е изследван/решение, което не е изпробвано по темата. Всеки трябва да измисли един въпрос. Време за работа – 2-3 минути.

Предимства на стратегията

  • Стратегията е приложима за индивидуална или групова работа;
  • Учениците използват критическо мислене;
  • Ефективен начин за намиране на нестандартни решения/подходи.

За тази стратегия е добре да имате предвид, че:

  • е възможно някои ученици просто да преформулират нещо, което вече е казано/направено и е записано на дъската. За такива случаи може да се подчертаят ключовите думи, към които да се задават новите въпроси. („Училище на бъдещето” – често срещано предложение – има компютърен кабинет. В бъдещето може всеки чин да е всъщност компютър, значи няма да ни трябва отделен кабинет с компютри.)

От практиката: Може за улеснение да се започне с асоциации за това какво включва темата, а после да се изтрият тези, които вече са засегнати в други проекти, за да останат само думите, които все още не са били предмет на изследване. („Училище на бъдещето” – стаи, предмети, двор, учители, занимания, сграда…. => много хора вече са разработвали тези теми, но темата за учителите в „Училището на бъдещето” не е засягана. Това е една област, в която учениците могат да творят и да бъдат откриватели. Какви ще са учителите в бъдещето? Как ще изглеждат? Как ще преподават? Как ще оценяват? Така по лесен начин незададените въпроси дават нова посока на процеса на работа.)

От учители за учители

Абонирай се, за да получаваш безплатни статии и ресурси.