Търсене на незададените въпроси по темата

Търсене на незададените въпроси по темата

След като учениците са синтезирали информация от различни източници и имат отговори на най-важните въпроси по темата, е време да намерят нестандартната гледна точка към проблема. Това означава да сравнят информацията, която имат, за да изчерпят всичко, което вече е правено по темата. След като знаят това, могат да потърсят оригиналната гледна точка: Какво все още не е правено? Какво още може да се направи по тази тема? По какъв нов начин може да се реши този проблем?

Резултат: Учениците са намерили нова гледна точка по темата/към проблема.

Примерна инструкция

В следващите 2-3 минути да изредим всичко, което е правено по темата. Записваме на дъската всички решения, които вече съществуват.

Сега е ваш ред да измислите въпрос, който все още не е изследван/решение, което не е изпробвано по темата. Всеки трябва да измисли един въпрос. Време за работа – 2-3 минути.

Предимства на стратегията

  • Стратегията е приложима за индивидуална или групова работа;
  • Учениците използват критическо мислене;
  • Ефективен начин за намиране на нестандартни решения/подходи.

За тази стратегия е добре да имате предвид, че:

  • е възможно някои ученици просто да преформулират нещо, което вече е казано/направено и е записано на дъската. За такива случаи може да се подчертаят ключовите думи, към които да се задават новите въпроси. („Училище на бъдещето” – често срещано предложение – има компютърен кабинет. В бъдещето може всеки чин да е всъщност компютър, значи няма да ни трябва отделен кабинет с компютри.)

От практиката: Може за улеснение да се започне с асоциации за това какво включва темата, а после да се изтрият тези, които вече са засегнати в други проекти, за да останат само думите, които все още не са били предмет на изследване. („Училище на бъдещето” – стаи, предмети, двор, учители, занимания, сграда…. => много хора вече са разработвали тези теми, но темата за учителите в „Училището на бъдещето” не е засягана. Това е една област, в която учениците могат да творят и да бъдат откриватели. Какви ще са учителите в бъдещето? Как ще изглеждат? Как ще преподават? Как ще оценяват? Така по лесен начин незададените въпроси дават нова посока на процеса на работа.)

Още полезни статии:

Карта на четивната грамотност
Четивна грамотност

Карта на умението Четивна грамотност

Елемент Цели Стратегии 1. Извлича информация от непрекъснат текст. 1.1. Намира директно казана в текст информация. 1.1.1. Задава си въпроси по текста; 1.1.2. Разделя в

Ученическо самоуправление
Гражданска активност

Ученическо самоуправление

Цел Възрастова група Време за предварителна подготовка Време в час Учениците изпълняват правата и задълженията си. 12-18 години Около 1 астрономически час В зависимост от

5 К (кой, какво, къде, кога и как)
Креативност

5 К (кой, какво, къде, кога и как)

След като учениците разполагат с няколко различни източника на информация по темата, дайте им бял лист. Всеки ученик трябва да обобщи петте К от всеки

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали