Prepodavame.bg

Таг - Обобщава тълкува информация от непрекъснат текст

Drawing on colourful paper
Четивна грамотност Стратегии

Синтезиране на най-важната информация от текста и създаване на план по нея с ключови думи

Учениците прочитат внимателно текста. След това синтезират най-важната информация от него в определен брой изречения, който учителят трябва да им зададе...

Stack of notebooks

Правене на репортаж

След като прочетат текста внимателно, учениците създават репортаж със свои думи, като перифразират текста, обобщавайки...