Prepodavame.bg

Четивна грамотност Стратегии

Продължаване на изречението: „Най-важното нещо, което разбрах от текста, е…”

Lamp on black board

Учениците прочитат внимателно текста. След това в рамките на 2 минути продължават изречението „Най-важното нещо, което разбрах от текста, е…” Оформят отговора си в заглавие за още 2 минути.

Резултат: Учениците пишат стандартно заглавие на текст.

Примерна инструкция
Прочетете внимателно текста. След това имате 4 минути да продължите изречението: „Най-важното нещо, което разбрах от текста, е…”, и накрая оформяте отговора си в заглавие.

Предимства на стратегията

  • Учениците се научават да обобщават с няколко думи цял текст;
  • Учениците се научават да работят с всякакъв вид текстове;
  • Прекрасна идея за домашно

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

  • може да се срещнат непознати думи, термини и изрази, които биха затруднили някои ученици при изпълнение на задачата;
  • възможно е някои ученици да не успеят да синтезират с няколко думи целия текст;
  • възможно е текстът вече да им е добре познат;
  • може някои ученици да не успеят да формулират заглавието.

За автора

Петко Иванов

Петко е икономист по образование, но преподаването и технологиите винаги са били неговата страст. Пише собствен блог http://petkoivanov.com и подпомага технологично учители и организации за да са по-добри в това, което правят.

Добави коментар

Кликни за да добавиш коментар