Продължаване на изречението: „Най-важното нещо, което разбрах от текста, е…”

Lamp on black board

Учениците прочитат внимателно текста. След това в рамките на 2 минути продължават изречението „Най-важното нещо, което разбрах от текста, е…” Оформят отговора си в заглавие за още 2 минути.

Резултат: Учениците пишат стандартно заглавие на текст.

Примерна инструкция
Прочетете внимателно текста. След това имате 4 минути да продължите изречението: „Най-важното нещо, което разбрах от текста, е…”, и накрая оформяте отговора си в заглавие.

Предимства на стратегията

  • Учениците се научават да обобщават с няколко думи цял текст;
  • Учениците се научават да работят с всякакъв вид текстове;
  • Прекрасна идея за домашно

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

  • може да се срещнат непознати думи, термини и изрази, които биха затруднили някои ученици при изпълнение на задачата;
  • възможно е някои ученици да не успеят да синтезират с няколко думи целия текст;
  • възможно е текстът вече да им е добре познат;
  • може някои ученици да не успеят да формулират заглавието.

Още полезни статии:

Симулация на гласуване/референдум
Гражданска активност

Симулация на гласуване/референдум

Когато става въпрос за вземане на решение за каквото и да е в класа, добър механизъм да бъде зачетено мнението на всеки ученик е гласуването.

5 К (кой, какво, къде, кога и как)
Креативност

5 К (кой, какво, къде, кога и как)

След като учениците разполагат с няколко различни източника на информация по темата, дайте им бял лист. Всеки ученик трябва да обобщи петте К от всеки

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали