Kак да подкрепим тийнейджърите? Предизвикателства и възможности за младите хора

Част от промените, през които минават подрастващите в своето развитие са свързани с търсене на нови преживявания, активна социална ангажираност, повишена емоционална интензивност, познавателно развитие и креативно изследване на околния свят. Всичко това е съпроводено с фундаментални промени във функционирането на мозъка на тийнейджърите и отличава рязко новия период от периода на детството. Тези промени водят след себе си рискове или дарове – и двата пътя са възможни.

Промените се отразяват на това как младите хора се свързват с другите, как се поддават на интензивни емоции, как изпробват нови неща и поемат рискове, как разширяват поставените им граници и търсят нови гледни точки към функционирането на света. Всички тези промени са необходими за прехода към нов начин на мислене, взаимодействие, вземане на решения и светоусещане и имат своите плюсове и минуси.

Търсене на нови преживявания и стимули

Повишеният глад за признание и награда създава вътрешен стремеж у тийнейджърите за търсене на нови преживявания и стремеж към нови, неизследвани за тях територии. Поведението им е насочено към създаване на нов жизнен опит и търсене на непознати силни усещания, мислене и емоции, в които се потапят напълно. 

Минусите, които се крият тук, са свързани с поемането на твърде големи рискове. Импулсивността може да накара младия човек да действа без да мисли за последствията и това да доведе до опасно поведение, водещо до нараняване – на себе си или на околните. Това поведение е свързано и с рушенето на граници като неизбежна част от прехода към света на възрастните. 

Учените смятат, че периодът между 12 и 24 годишна възраст е един от най-опасните. Въпреки че тогава сме физически най-здрави и силни, именно поемането на твърде големи рискове, жаждата за награда или признание и дръзкото рушене на граници, могат да доведат до опасно поведение и съответно до фатални последствия. 

В същото време тези нагласи на младите хора ги правят отворени към промените, внасят страст и приключение в изследването на живота. 

Предизвикателството пред нас като учители или родители е да подкрепим тийнейджърите в тяхното израстване и търсене на живот със страст и радостно приключение, но без екстремни рискове в поведението им.

По-висока социална ангажираност и влияние на връстниците

Друга характеристика на този период на развитие е стремежът към изграждане на силни приятелски взаимоотношение и връзки с връстниците

Вследствие на повишената роля на връстниците в живота им, съществува риск подрастващите да се изолират от възрастните и дори да ги отблъснат. В момент, в който децата са заобиколени от други деца с потенциално завишен импулс към рисково поведение в откривателството си на света, ние възрастните трябва да сме наблизо. Много е важно да не прекъсваме общуването с тях, да споделяме нашето знание и здрав разум, да създаваме сигурна среда за изява.

Даровете, които се крият в тези промени, са в потенциала за изграждане на устойчиви и взаимоподкрепящи взаимоотношения. Това са едни от най-важните умения за живот, които в дългосрочен план се отплащат изключително много в сферите на дълголетието, благосъстоянието и благоденствието. Спомнете си кога за последен път се смяхте от сърце и се забавлявахте. Предполагам, че не сте били сами, а именно в компанията на свои близки приятели. Научните изследвания показват, че хората с доверени приятели, на които могат да разчитат по всяко време в труден момент, живеят по-дълго и по-щастливо. Ето защо е изключително важно да подкрепяме младите хора в стремежа им за изграждане на здрави приятелски взаимоотношения.

Интензивни емоции

Силните емоции внасят ярки цветове в сивото ежедневие и ни помагат да усещаме живота в пълнота. Не бива обаче да им позволяваме да вземат връх и да  ни подтикнат към импулсивни необмислени решения или екстремна реактивност. Да действаме без да мислим не е най-конструвният начин да минем през ежедневните си задачи. Така можем да си навлечем редица неприятности. Това се отнася в пълна сила и за тийнейджърите. 

Хубавата страна на тази характеристика е, че емоциите правят живота ни цветен и интересен. Ние се чувстваме енергични, жизнени, жадни за чудесата на света. Изпълват ни с усещането, че е прекрасно да си жив. 

Когнитивно развитие и креативно изследване на света 

Този възрастов период се характеризира с израстване на познавателното развитие, ново концептуално мислене и абстрактност, повишена осъзнатост. Всичко това дава възможност на подрастващите да поставят под въпрос статуквото. Така подхождат към проблемите с мислене “извън кутията”, намират нови идеи и иновативни подходи. Когато създадем подходящи условия на децата, те разгръщат въображението си и потенциала си за творческо изследване на света. Това им дава възможност да погледнат на света с нови очи, да решават стари проблеми по нов начин, да култивират изследователски подход към живота, който да съхранят и в бъдещеКомбинирането на нещата по нов начин с игривия подход на младостта, създава естествено чувство за хумор и творчество с лекота. Всичко това е изключително зареждащо и носи много смях и радост, който често може да чуете, минавайки покрай тийнейджъри. 

Какви рискове се крият в тези промени и в каква посока можем да подкрепим тук тийнейджърите? Търсенето на смисъл може да доведе до объркване, усещане за липса на цел и посока. Смехът може да се редува със сълзи понякога. Всичко това ни дава причина да бъдем близо до тях във влака на живота и да не ги изпускаме от погледа си, макар и от последния вагон.

Като цяло, промените, които се наблюдават в тийнейджърската възраст крият, както рискове, така и огромни възможности за израстване. Нашата роля е да предоставим пространство и достатъчно свобода на подрастващите, за да извървят бурния, но благодатен път между детството и зрелостта в безопасна среда и с усещане за подкрепа. Начинът, по който минават през този етап на развитие се отразява на целия им останал живот.

 

Източник:

Brainstorm: THE POWER AND PURPOSE OF THE TEENAGE BRAIN, Daniel Siegel MD (2015)

Още полезни статии:

Ценност на класа
Култура на класната стая

Ценност на класа

Умението за сътрудничество и работа в екип е задължително обвързано с помагането на другите да успеят. Взаимопомощта е ценност, върху която трябва да се акцентира

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали