fbpx
Работа в екип

Дневник на моята работа

Дневник на моята работа

За постигане на целта всеки член защитава своята роля/принос в екипната работа е подходяща стратегията „Дневник на моята работа“, в който учениците описват работата си и трудностите, с които са се сблъскали, по време на цялата подготовка на задача/проект.

Предимства на стратегията

  • Стратегията е подходяща при дългосрочни проекти, за да се проследи процесът на проучване, планиране и изпълнение от учениците;
  • Стимулира се способността на учениците да разсъждават върху процеса, изминатия път и своя принос;
  • Тази стратегия е чудесен начин да се насърчат учениците да пишат, като така паралелно се работи и за грамотност.

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

  • ценността на този дневник е в натрупването на документална информация за работата и израстването на ученика;
  • акцентът при воденето на такъв дневник е създаването на навик за анализиране на собствения принос към екипната работа;
  • добре е учителят да задава параметри на това какво ще се „зачита“ за валидна част от дневника, за да се стимулират учениците да се отнасят отговорно към задачата (брой думи/страници, определени въпроси, на които се търси отговор, и др.).

Tags

1-4 клас 5-7 клас 8-12 клас PISA 2018 STEM БЕЛ Генериране на идеи География Гражданска грамотност Добри практики Ефективност на работа и управление на времето Извлича информация от непрекъснат текст История Компетентности 2020 - Враца Комуникационни умения Креативност Критическо мислене Логическа връзка Логическо мислене Математика Математическа грамотност Нагласа за развитие Обобщава тълкува информация от непрекъснат текст Организация на процеса Осмисля оценява информация от непрекъснат текст Представяне и защита Работа в екип Родители СЕУ 1 Клас СЕУ 1 Клас Модул 1 СЕУ 1 Клас Модул 2 СЕУ 1 Клас Модул 3 СЕУ 2 Клас СЕУ 3 Клас СЕУ 3 Клас Модул 3 Социално-емоционални умения Умение за личностно развитие Умения на 21 век Философски цикъл Четене на текст Четене с разбиране Четивна грамотност Чужд език научна грамотност работа с родители

От учители за учители

Абонирай се, за да получаваш безплатни статии и ресурси.