Дневник на моята работа

Дневник на моята работа

За постигане на целта всеки член защитава своята роля/принос в екипната работа е подходяща стратегията „Дневник на моята работа“, в който учениците описват работата си и трудностите, с които са се сблъскали, по време на цялата подготовка на задача/проект.

Предимства на стратегията

  • Стратегията е подходяща при дългосрочни проекти, за да се проследи процесът на проучване, планиране и изпълнение от учениците;
  • Стимулира се способността на учениците да разсъждават върху процеса, изминатия път и своя принос;
  • Тази стратегия е чудесен начин да се насърчат учениците да пишат, като така паралелно се работи и за грамотност.

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

  • ценността на този дневник е в натрупването на документална информация за работата и израстването на ученика;
  • акцентът при воденето на такъв дневник е създаването на навик за анализиране на собствения принос към екипната работа;
  • добре е учителят да задава параметри на това какво ще се „зачита“ за валидна част от дневника, за да се стимулират учениците да се отнасят отговорно към задачата (брой думи/страници, определени въпроси, на които се търси отговор, и др.).

Още полезни статии:

Обратно планиране
Креативност

Обратно планиране

Обратното планиране представлява начин за планиране на дългосрочна дейност от края към началото. Ако целта е да се направи макет на сграда, ученикът започва да

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали