Работа в екип

Рефлексия в екипа

Следваща стъпка при реализирането на целта учениците сами да организират и провеждат рефлексия е въвеждането на дневник за...

Рефлексия в екипа

Категория Работа в екип

Билетче за рефлексия

Първата стъпка за постигане на целта учениците сами да организират и провеждат рефлексия е свързана с попълване на билетче с въпроси за рефлексия от всеки ученик...

Живо изречение

Стратегията „Живо изречение“ често се използва от учителите в края на часа и тя дава възможност на учениците да...