“Бягащ” тест

Често учителите и родителите се притесняват за адаптацията на децата при прехода от домашната обстановка към детската градина или от предучилищната група към първи клас. По-рядко се обръща внимание на учениците, които завършват седми или осми клас и на които предстои да отидат в ново училище, където не познават никого.

Адаптацията при тийнейджърите също заслужава внимание и подкрепа. С тази мисъл един учител в гр. Търговище решава да проведе различни инициативи, които да подпомогнат този процес и да вдъхнат на децата кураж и желание да посещават новото училище. 

Визитка на практиката

Име: “Бягащ” тест

За кого е подходяща: най-вече за новопостъпили в училището деца – 8. клас

Продължителност: 40 минути (колкото един учебен час) през първата седмица в училище

Необходими материали/умения: предварително създаден от учителите списък със задачи

Информация за учителя: “Аз съм щастлив човек, защото успях да реализирам мечтата си – да бъда учител.” – така определя себе си Славка Георгиева, която има дългогодишен опит в работата с деца. Преподавала е изкуства в център за деца с увреден слух, била е учител и в селско училище с деца от ромски произход, а към настоящия момент преподава български език и литература във Второ средно училище “Проф. Никола Маринов” в гр. Търговище. В свободното си време работи в школа по батик (индонезийска техника за рисуване върху текстил).

Цели:

 • опознаване на училищната сграда, среща с директора, учителите и обслужващия персонал;
 • по-лесна адаптация на новите ученици, които да възприемат училището като интересно място;
 • мини подготовка за стандартните входящи тестове по различните предмети.

Описание на практиката:

Г-жа Георгиева въвлича цялото училище – учители, ученици и помощен персонал в едно лудо приключение: т.нар. “бягащ” тест. Практиката осигурява преход от прогимназиален към гимназиален етап – приветства новите ученици, като ги запознава с училищната сграда и персонала и същевременно включва преговор на учебния материал чрез игра и забавни дейности.

Предварително учителката е направила списък със задачи, които провокират мисленето на децата и създават усещане за приключение. Също така г-жа Георгиева е уговорила “срещите” с всички замесени – ръководен състав, учители, психолог, педагогически съветник, медицински специалист, административен и обслужващ персонал, по-големи ученици.

В рамките на един учебен час се провежда “бягащ” входящ тест на територията на училището. Учениците се разделят на екипи (всеки екип се състои от 4-5 ученици, избрани на случаен принцип). Екипите получават списък с предизвикателства, които трябва да изпълнят. 

Включени са езикови, литературни, логически и забавни въпроси. Всеки екип има работен лист, в който отбелязва съответните отговори и който трябва да предаде на финала. При изпълнението на задачите учениците се снимат на различни места в училище с различни представители на училищната общност и изпращат снимката на учителката си по БЕЛ. 

“Бягащият” тест няма състезателен характер – екипите трябва единствено да спазят времевата рамка на един учебен час. Провежда се преди стандартния входящ тест по предмета.

Ето и някои от задачите, които може да използвате за Вашите ученици:

 • Отидете при заместник-директора, вземете извадка от Училищния правилник и подчертайте 3 права и задължения на ученика.
 • Отидете в коридора на 3-тия етаж. Разгледайте стенописа. Изберете автор и запишете цитата, свързан с него. Направете си снимка там и ми я изпратете.
 • Стойте 2 минути на един крак. Изпратете ми снимка!
 • Намерете учителя си по БЕЛ до седми клас. Благодарете му, като измислите интересен начин да го изненадате. Изпратете ми снимка до 48 ч.
 • Пребройте стъпалата пред главния вход на училището, запишете броя им.
 • Отидете при техническия секретар. Вземете плик с изискванията за получаване на стипендия. Запишете само изискванията за получаване на стипендия за отличен успех. 
 • Отидете при психолога/педагогическия съветник. Проучете кои са трите най-важни качества, които трябва да притежава човекът, който упражнява тази професия. Запишете ги. Снимайте се заедно.
 • Запознайте се с ученик от 12. клас. Попитайте го коя е най-голямата му мечта. Запишете я с едно изречение, запишете и името му. Снимайте се.
 • Полейте цвете на 4 етаж.

“Бягащ” тест “Бягащ” тест “Бягащ” тест

Списъкът се допълва със задачи за проверка на знанията по различни учебни предмети или други интересни дейности. Целта е да се направи забавен и лек преговор на знанията от предходния клас. Някои от въпросите може да присъстват и в стандартните входящи тестове.

Бягащият тест е практика с традиции. Преди 8 години г-жа Славка Георгиева работи в селско училище, намиращо се близо до гр. Търговище. След 7. клас на децата им предстои да кандидатстват в гимназии в града. Тогава учителката решава да направи подобна инициатива, за да може учениците да си изберат училище в Търговище и да опознаят мястото. Училището в селото отделя пари, за да може всеки ученик да пътува. Преживяването се оказва особено вдъхновяващо и интересно за децата, още повече, че някои от тях никога не са ползвали такси и не са се качвали в асансьор. За няколко часа различни екипи от ученици и учители посещават всички гимназии в града, където получават информация за училището и забавни задачи, включващи знания и умения по учебните предмети, които трябва да са усвоили до 7 клас. Децата посещават и важни институции –  градската библиотека, където получават читателски карти, Младежкия дом, където в свободното си време могат да се включват в различни активности. Посещават и музея в града, а разходката им завършва в кафене, където могат да си поговорят с учителите и да споделят впечатленията си. 

Защо да опитате тази практика:

 • за да предразположите учениците да се чувстват спокойно и уютно в училище;
 • за да внушите вяра на учениците, че при всякакви ситуации има кой да им помогне и да знаят кого да потърсят при нужда;
 • за да направите забавен преговор на учебния материал от предходния клас чрез игра и приключение.

Практиката е селектирана в инициативата „Добрите практики на фокус“, която има за цел да открие, опише и популяризира ефективни, приобщаващи и устойчиви педагогически практики в три категории: благосъстояние на учениците, отговорност и принос на учениците, академичен напредък на учениците.

На 29-30 април ще се проведе събитие, на което ще бъдат представени отличените добри практики. Вижте повече ТУК.

Имате нужда от още работещи практики? На prepodavame.bg може да намерите още много изпробвани практики за вашата класна стая.Ако имате практика, която може да бъде полезна на други учители, ще се радваме да се свържете с нас и да ни разкажете за нея!

Още полезни статии:

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали