Как да издадем училищен вестник? Един начален учител ни разкри своята тайна!

Училищен вестник

Колко трябва да са големи учениците, за да създадат напълно самостоятелно свой вестник? Отговорът ще ви изненада! Вестник може да направиш и когато си на 8, стига да работиш с добър екип! Ето какво ни разказа Айсел Карадайъ, начален учител в 202. ОУ “Христо Ботев”, с. Долни Пасарел, класен ръководител на 2. клас.

Визитка на проекта

Име: Вестник “Светкавичното училище”
Предмет: БЕЛ, Информационни технологии, Изобразително изкуство, Час на класа, ЦОУД
Клас: Проектът е проведен във 2. клас, но е подходящ за начален, прогимназиален и гимназиален курс
Времетраене: Регулярно през цялата учебна година
Цели: Развиване на отговорност, инициативност, умения за работа в екип, умения за генериране на решения, креативност
Необходими материали и предварителна подготовка: Предварително заснемане на различни училищни събития, на които ще бъде посветен вестника; добри компютърни умения за графично оформяне на вестника

Защо ни е да правим училищен вестник?

В началото на учебната година Г-жа Айсел Карадайъ си поставя за цел нейните ученици да развият:

 • Езиковите си умения;
 • Умения за креативно решаване на проблеми;
 • Умения да подбират информация от различни източници;
 • Умение да проявяват когнитивна гъвкавост и желание за добиване на нови знания – т.нар. нагласа за развитие.

За целта г-жа Карадайъ предлага на своите второкласници да създадат училищен вестник. Но! Трябва да го направят напълно самостоятелно!

Разбира се децата с ентусиазъм прегръщат тази идея. Ала само един учител знае колко много хаос може да предизвика подобна “свободна” дейност. Всъщност тя изисква двойно повече организация и предварителна подготовка. Но усилията определено си струват, защото проектът ще развие безценни умения у децата.

Как учениците самостоятелно да си направят вестник?

Стъпка 1: Представяне на идеята и мотивиране на учениците

Първата и най-важна стъпка е учениците да разберат каква е идеята, какъв е нейният смисъл и… разбира се, да я харесат. Г-жа Айсел Карадайъ обсъжда със своя клас:

 •  Какви вестници са виждали?
 • Какво има в един вестник?
 •  Защо ни е да правим вестник и какво искаме да постигнем с нашия вестник?

Децата стигат до заключението, че искат да  покажат на живущите в селото хубавите неща, които се случват в училище и да споделят на другите ученици някои интересни практики от техния клас.

Стъпка 2: Определяне на етапите на работа

Следващата стъпка е свързана с определяне на дейностите, които ще доведат до постигането на целта, тоест създаването на вестник. Отново предложенията идват от децата:

 • Измисляне на лого и рубрики;
 • Разработка на илюстрации за вестника (корица, рубрики);
 • Търсене на информация, подбор на хора за интервю;
 • Канене на гости за интервютата;
 • Оформление;
 • Финализиране;
 • Раздаване на ключови точки в селото.

Стъпки 3: Разпределяне на роли и отговорности

На този етап децата разпределят отговорностите помежду си: кой ще направи илюстрациите, кой ще взима интервюта, кой ще създава статиите?

“Те сами се разделиха на екипи. Единственото, което аз определях беше кога ще се случва всичко това, защото все пак трябваше да го вместя някак си във времето, в което преподавах, а то беше силно ограничено!”

Г-жа Карадайъ записва дейностите на дъската, а учениците се разпределят между тях според предпочитанията си. За нейна изненада, ако за дадена отговорност има твърде малко записали се хора, децата доброволно се преместват, за да помогнат на съучениците си.

Стъпка 3: Работа върху проекта

Периодично класът отделя време за работа по създаването на вестника. Г-жа Карадайъ вмъква списването на вестника в час на класа или в частта “Самоподготовка”, която също води по време на ЦОУД.

Децата се разделят на групи и работят самостоятелно по целите си, а класният им е единствено фасилитатор на процеса, т.е. помага им, насочва ги, но не ги ръководи.

Стъпка 4: Проследяване на напредъка по проекта

В края на груповата работа всеки екип разказва докъде е стигнал и какви задачи му предстоят. Така учителят има възможност да проследи напредъка по проекта, както и да окаже помощ там, където учениците се затрудняват.

Стъпка 5: Представяне на вестника “Светкавичното училище”

В крайна сметка вестникът е готов – интересен, разнообразен, неподправено детски! Децата го раздават на жителите на селото, а за тези, които са далеч, има и дигитален вариант.

Вие също може да разгледате Вестник “Светкавично училище” тук.

Научени уроци

Като всеки интересен опит и този носи много нови уроци за г-жа Карадайъ.В хода на работата си тя осъзнава, че родителите имат готовност също да участват и биха били безценна помощ в сложната организация на 8-годишните редактори.

Така че, ако решите да работите по подобен проект с вашия клас, не се колебайте да поканите родителите да се включат! И не забравяйте да ни споделите резултатите! А ако имате добра практика, която мотивира учениците и развива техните знания и умения – изпратете ни я и ние ще я публикуваме на нашия сайт!

Повече за Айсел Карадайъ: Начален учител, любопитна към света и вечен ученик. Ученето е приключение и ми се иска децата също да не забравят това. Айсел Крадайъ е част от програма “Нов път в преподаването” на Фондация “Заедно в час”.

 

Още полезни статии:

Симулация на гласуване/референдум
Гражданска активност

Симулация на гласуване/референдум

Когато става въпрос за вземане на решение за каквото и да е в класа, добър механизъм да бъде зачетено мнението на всеки ученик е гласуването.

Търсене на незададените въпроси по темата
Креативност

Търсене на незададените въпроси по темата

След като учениците са синтезирали информация от различни източници и имат отговори на най-важните въпроси по темата, е време да намерят нестандартната гледна точка към

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали