Prepodavame.bg

Включване на родителите – една идея за плавен преход в 5. клас

Как да включим родителите в учебния процес

Знаем, че ангажираността на родителите в учебния процес е важна за това как детето се справя с него. С други думи, обикновено колкото по-включени в училищния живот са родителите, толкова по-мотивирани и отговорни са учениците.

Как да привлечем родителите в училище и да направим прехода на децата в 5. клас по-малко стресиращ? Георги Петров от СУ “Христо Г. Данов”, гр. Пловдив, ни сподели една чудесна практика – тя изисква малък бюджет и е забавна за родителите, учителите и децата. Как да я приложите? Прочетете в следващите редове.

“Рицарски турнир”

След завършване на 4. клас учениците преминават не само в по-горна степен, но и попадат в една непозната за тях организационна среда. Дори и да не сменят училището за много деца това води до повишени нива на стрес.

Рицарският турнир помага на децата и техните родители да се запознаят с бъдещите си учители по един забавен и нетрадиционен начин, който поставя отлична основа за взаимоотношенията им.

Турнирът представлява интердисциплинарно състезание. В него има както познавателни, така и спортни предизвикателства.

Кой участва?

 • Учителят по БЕЛ в 5. клас;
 • Учителят по Математика в 5. клас;
 •  Учителят по Физическо възпитание и спорт в 5. клас;
 • Класните ръководители на 4. клас;
 • Два отбора деца от 4. клас и техните родители.

 Каква предварителна подготовка е нужна?

Класните ръководители, съвместно с колегите от прогимназиален етап, изготвят забавни задачи от областите на българския език, литературата, математиката и забавни спортни предизвикателства. За най-активните са предвидени награди.

Предвидени разходи

 1. Възнаграждения на участващите учители
 2. Награден фонд – книги и спортни принадлежности

6 броя книжки Х  6.90 лв = 41,40 лв.

2 броя топки Х 8 лв.  = 16 лв

Бел. Ред. Добра идея е да се включат и символични забавни награди за родителите – например “Най-скоклив татко”, “Най-бързоходна майка” и др.

Заключение

Често забравяме, че няма как да включим родителите в училищния живот, ако не ги поканим в училище. Тук глаголът “поканим” не е използван случайно. Ако принудим родителите да участват насила, е възможно да постигнем точно обратния ефект – неангажирани родители и неангажирани ученици.

Затова е важно да покажем на родителите, че са желани в училище и тяхното участие е приветствано. Колкото по-ведри занимания с родителите планираме (вместо тежки родителски срещи, в които говорим само за отсъствия и лош успех), толкова по-приятно за тях ще е в училище и толкова по-често ще се появяват на вратата на класната стая.

Сподели статията с колеги:

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година. 

Популярни статии:

Какво искат родителите от училището

Какво искат родителите от училището

Преди пандемията от COVID-19 глобалната образователна общност прекарваше сравнително малко време в размисли за ролята и участието на родителите в образованието. Но когато миналия март

Получавай най-новите ресурси по имейл

Още полезни статии:

Получи достъп до още повече ресурси и практични материали

0
Споделете в коментар своите мисли!x

Пълен достъп до цялото съдържание на Prepodavame.bg

 • Над 1000 статии по всички предмети
 • Готови уроци и приложими практики
 • 25+ онлайн обучения със сертификат
 • Над 100 работни листове, шаблони и наръчници
 • Обучения за вътрешноучилищна квалификация
 • Архив с над 150 уебинари и бюлетини