fbpx
За родители

Как да включим родителите в училищния живот? Част първа.

Как да включим родителите в училищния живот

Трудно е да обобщим добри практики, свързани с участието на родителите в учебния процес, защото училищата у нас са твърде различни: големи, малки, основни, средни, общи, профилирани, професионални, в големи или малки населени места, в центъра или в крайния квартал, иновативни или не… Но всички училища, в които нещата явно се получават, си приличат по това, че изграждат подкрепяща и насърчаваща социална среда, в която активно участват и родителите.

Включването на родителите в училищния живот е ясен знак за ангажираността им с образованието, както и добра предпоставка за ефективно общуване между учители и родители. Ето защо решихме да обобщим в две поредни статии някои от възможностите за участие на родителите в училищния живот, както и позитивните аспекти от това партньорство.

Добрите практики, които представяме на вниманието ви, са описани в доклад на “Асоциация родители”1, след анализ на резултатите от фокус-групи и интервюта с близо 100 участници – родители и професионалисти в сферата на образованието (учители, психолози, педагогически съветници, директори и заместник-директори на училища).

Родители в класната стая

Един от основните въпроси, който вълнува родителите, е дали детето им се справя добре в училище, а в същото време учителите се чудят как точно да обяснят или още по-добре – да покажат – на родителите трудностите, които срещат децата им. Логично разрешение на тази дилема биха били регулярните посещения на родители в класните стаи, но както добре знаем, такива не се случват в реалността.

По различни причини достъпът до училище е силно ограничен за родители и външни лица. Голяма част от учителите не се чувстват комфортно някой да ги наблюдава по време на часовете, а и не всички родители биха се възползвали от такава възможност – било заради работна заетост или поради други съображения. Дори в училищата, в които родителят на теория може с предварителна заявка да влезе и да присъства в часа, посещенията на учебни занятия от родители са единични случаи.

Непредвиденото дистанционно обучение заради пандемията от COVID-19 обаче даде възможност на немалка част от родителите реално да наблюдават как протича учебният процес. Те се запознаха от първо лице с всекидневните предизвикателства, с които се сблъскват учителите, и проследиха по-отблизо трудностите, които децата срещат при усвояване на учебния материал. Част от родителите като че ли се ангажираха по-силно с ученето на децата си. В резултат на това в много училищни общности се усети повече взаимно разбиране и се задълбочи партньорството между родители и учители.

За щастие, има и други работещи методи за постигане на тези резултати дори в присъствена форма на обучение!

Ако сте класен ръководител и преподавате в начален етап (а и не само), може да планирате в рамките на един учебен час “Ден на професиите” или “Ден на хобитата”, в който един или няколко родители говорят пред класа. Такива дейности са особено положителни с оглед включването и на двамата родители:

Иначе, с майките ние правим разни такива неща, които са свързани със сръчни ръчички. Но татковците да си представят и то по атрактивен начин професията… наскоро бяхме впечатлени всички. Рибари… Това е много готино и тези татковци с тези риби. Те бяха направили едни много специални табла. Така че за малките ученици всичко да бъде много визуализирано. Толкова готино. И трима като са се изтъпанчили там двуметрови татковци. Първоначално сигурно много страшни, обаче после… Изключително развълнувани колеги и дечица. Много развълнувани, много впечатлени. Понеже татковците почти не се появяват в училище, това пък още повече вдига цената, съответно. Или /…/ татковци с по-специфични професии /…/. Примерно, адвокати има доста, лекари има доста… Определено е дефицит. Таткото в училище, е дефицит.” (учител, голямо населено място)

Друга идея е да включите родителите в самото преподаване на ново знание. Ако някой от родителите е специалист в област, свързана с изучаван материал, може да го поканите като гост-лектор в класната стая. Децата ще придобият една различна гледна точка, ще обогатят социалния си опит, ще видят, че ученето за училище всъщност има връзка с реалния живот и може да им бъде полезно в професионален план.

Такива гостувания изглеждат като нещо сравнително лесно за организиране, но това не означава, че са безпроблемни и за осъществяване на практика. В определени случаи родителите могат да останат с негативни спомени от своето участие в образователния процес и това да повлияе на бъдещото им отношение към участие в такива дейности:

Аз четвърти клас три месеца доброволствах в занималнята да помагам на децата по немски. Не на моето. На другите, защото учителката в занималнята не знае немски. Просто на родителска среща стана въпрос, че когато и в къщи родителите не знаят немски, няма кой да помага на децата и аз казах ОК, … и три месеца издържах. Беше ужасно. В занималнята беше абсолютна джунгла. /…/ То беше едно замерване с учебници, там една млада учителка, горката въобще не се справяше с дисциплината… ние сме двете в самата занималня, те са примерно 20 деца. Нещо невъобразимо… Умирам от радост, че свърши… Наистина бяха много трудни занимания.” (родител, голямо населено място)

Важно е да бъдат осигурени подходящи условия и среда за ползотворно включване на родителя! В общия случай той няма педагогическа правоспособност, не познава груповата динамика в класа и неговите особености, може да е притеснителен или да няма опит в говорене пред по-широка аудитория.

Ако подобно на описания по-горе случай родителят се е съгласил да помага по конкретен предмет в занималнята, не допускайте да се почувства като в джунгла! Разделете класа на малки групи (3-5 деца всяка) и по възможност оставете родителя да работи с една от групите в друга класна стая (или в обособен кът на стаята), като „въртите” групите през определен интервал от време.

Ако решите да поканите родителя да преподава в час по конкретен предмет, планирайте заедно посещението му в класната стая: обсъдете какво е важно да чуят децата по темата, при нужда помогнете с идеи за проверка на разбирането, упражнения, въпроси за дискусия, визуализация, обмислете какви технически средства, материали и пособия ще са необходими за провеждането на часа.

Събития-„кукички“

За да ангажират родителите в училищния живот, добрите учители понякога подсъзнателно, а друг път съвсем целенасочено използват инструменти, присъщи за маркетинга и психологията, като т.нар. „кукички“ (hooks). Идеята е не просто родителите да дойдат в училище, но и да намерят причина да останат там, съответно да подкрепят децата си в тяхното образование. Под формата на „кукички” в редица училища се организират дейности, насочени към по-слабо заинтересованите родители и то с цел дългосрочното им ангажиране… или поне на техните деца:

Ние бяхме направили една арт терапия за деца и родители. За децата със СОП и за техните родители. За опознаване на децата и родителите. Всяка сряда имахме арт терапия. /…/ Включваме и родителите. Единствената ни цел е да можем и тези, малкото, които нямат отношения, и тях да ги привлечем… да направим неща така, че ако не те, поне децата им за в бъдеще да имат друго отношение към образованието. Това ни е важно.“ (учител, малко населено място)

Друг трик, който някои училища използват, е свързан с реалното запознаване на родителите с „плодовете на образованието”. Пример за това са дейности, в които децата демонстрират знанията си по отделните учебни дисциплини и междупредметни области. Могат да се организират фестивали на науката, конференции/обучения за родителите, водени от техните деца, открити уроци по история, чужди езици и т.н. или просто тържества за празнуване на успеха в края на учебната година:

Освен това, всяка година за разлика от градските училища, ние им правим едно голямо
заключително тържество, на което присъстват и родители, и близки. Да видят какво са научили през годината техните деца. Просто, все едно е Радиното училище от „Под игото“… да видят родителите, че децата им, които редовно посещават учебни занятия, не идват току-така – само за да отбият номера.” (професионалист, малко населено място)

Важно е да предадете посланието, че учителите и родителите всъщност споделят обща цел и затова трябва да гледат в една посока. Когато и двете страни във взаимоотношението подхождат с тази нагласа, резултатите могат да бъдат само положителни!

Към следващата част

 

_______

Източник: 1 Източник: 1 Йосифов, Й., Михайлов, Н., Лазаров, С., Петров, Д., “Първоначално картографиране на социалната среда в училище и на взаимоотношенията между училище и родители (Доклад в резултат на изследователско задание по договор No Д01-188/26.10.2018 между Министерството на Образованието и Науката и Асоциация Родители”, София, май 2019

 

Tags

1-4 клас 5-7 клас 8-12 клас PISA 2018 STEM БЕЛ Генериране на идеи География Гражданска грамотност Добри практики Ефективност на работа и управление на времето Извлича информация от непрекъснат текст История Компетентности 2020 - Враца Комуникационни умения Креативност Критическо мислене Логическа връзка Логическо мислене Математика Математическа грамотност Нагласа за развитие Обобщава тълкува информация от непрекъснат текст Организация на процеса Осмисля оценява информация от непрекъснат текст Представяне и защита Работа в екип Родители СЕУ 1 Клас СЕУ 1 Клас Модул 1 СЕУ 1 Клас Модул 2 СЕУ 1 Клас Модул 3 СЕУ 2 Клас СЕУ 3 Клас СЕУ 3 Клас Модул 3 Социално-емоционални умения Умение за личностно развитие Умения на 21 век Философски цикъл Четене на текст Четене с разбиране Четивна грамотност Чужд език научна грамотност работа с родители

От учители за учители

Абонирай се, за да получаваш безплатни статии и ресурси.