Как да включим родителите в училищния живот? Втора част.

Как да включим родителите в училищния живот

Една от най-добрите предпоставки за ефективно общуване между учители и родители е активното включване на родителите в училищния живот. Ето защо решихме да обобщим някои полезни стратегии в поредица от статии. В предишната статия по темата разгледахме примери за това как да включим родителите в самия процес на преподаване и ви разказахме за така наречените “събития-кукички”. Сега обръщаме бърз поглед към участието на родителите в извънкласни дейности, различни мероприятия и екскурзии.

Добрите практики в тази статия са взети от доклад на Асоциация родители1, след анализ на резултатите от фокус-групи и интервюта с близо 100 участници – родители и професионалисти в сферата на образованието (учители, психолози, педагогически съветници, директори и заместник-директори на училища).

Извънкласните дейности и родителите

Дали става дума за клуб по шах, футболен отбор, участие в благотворителна или еко-кампания, покана към местен музей да представи дадена тема пред учениците или нещо друго, дейностите, протичащи след края на учебните часове, са високо оценявани както от учениците и учителите, така и от родителите.

За съжаление, в малките градове и села учениците най-често нямат достъп до занимания по интереси извън училище. Затова и родителите им споделят, че нуждата от такъв тип дейности е висока. Дори и там, където съществуват повече възможности, местата бързо се заемат, а родителите посочват, че често има по-голямо търсене отколкото предлагане.

Общуването между ученици и учители по време на извънкласните дейности е като че ли по-спокойно и по-неформално, а това е чудесна възможност да включите и родителите. Поканете ги и не забравяйте да им подготвите различни роли. Можете да им делегирате една или повече отговорности: например помощници, изпълнители или ръководители. 

Мероприятия с участието на родители

Тук попадат всички дейности, които се осъществяват извън определеното учебно време и които позволяват или са изцяло насочени към участието на родителите. В някои отношения този тип формати са по-удачни за привличането на родителите, защото често се осъществяват извън стандартния работен ден и по този начин улесняват участието на по-голяма част от работещите майки и татковци. 

Общите инициативи и мероприятия позволяват на деца, учители и родители да творят и изследват заедно, стимулират връзката и опознаването между тях. Пример за такива мероприятия са футболен турнир с участие на ученици и бащи, залесяване с участието на родители, работилничка за правене на оригами с помощ на някой сръчен родител и пр. Ако самите родители имат интерес към някоя инициатива, проявете готовност да я реализирате и им позволете да поемат водещата роля. Възможностите са изключително много, а добра практика е да давате шанс на родителите да се включват по различни начини, спрямо техния работен ден, интереси, умения и други ангажименти:

Имам майка, която цялата година не се включва в нищо, което правим, защото ѝ е много странно работното време. Но пък, жената се занимава в началото на учебната година да речем със събирането на 2-та лева за застраховка на децата. По повод Деня на Земята, тя дойде и предложи някаква инициатива, която е свързана със запазването на определени дървесни видове. /.../“ (учител, голямо населено място)

Оказва се също така, че има интерес към провеждането на срещи с психолог или педагогически съветник, в които родителите са поставени в центъра на дейността:

Отг.: Между другото, направих една среща с психолога, който работи с нашият клас. Тя беше организирала една среща с родители, който иска да дойде, в която точно да обсъждаме проблемите и взаимоотношенията между децата, родителите и учителите.

Отг.: Имахме и ние такава среща, бяхме поне 15 човека. Беше много хубаво. За съжаление, не се повтори.” (родители, голямо населено място)

Тези срещи се посрещат с интерес и получават положителна оценка, но родителите изтъкват, че еднократното им провеждане не носи особен резултат и че трябва да се провеждат регулярно.

Тържества и базари

Извеждаме този тип мероприятия като отделна точка, защото на практика няма училище, което да не посреща големите празници с тържество! С благотворителни базари или друг вид мероприятия се отбелязват и множество други поводи и за повечето училища това се е превърнало в дългогодишна практика. От своя страна, родителите и другите значими възрастни показват голям интерес към подобни събития. Какво по-подходящо от това да превърнем активното им включване в неизменна част от тези традиции?

Несъмнено съвместното участие на учители, ученици и родители в подобни мероприятия създава атмосфера на екипност, загърбват се противоречия, развиват се важни умения и нагласи. И тук като добри практики могат да се изведат създаването на различни възможности за овластяване на учениците, включването на техните идеи, както и разнообразни възможности за ангажиране на родителите:

Те всичките ни инициативи, включват родителите. Аз например отговарям за Коледен базар. Обаче аз не мога да застана и да продавам. Или как да кажа, моята организация е до това да определя местата, да определя децата, които ще се занимават с това. Малко по-големички деца в случая бяха, шести с помощта на седми клас. Но всичко се движи от родителите… да речем правят едни страхотни кексове, банички, такива неща, които се продават. Правят различни, много красиви изделия от какво ли не. Много талантливи родители има, които всичките тези неща ги продават.“ (учител, голямо населено място)

…мога да кажа, 40-50% от моите родители се включват. Всеки с възможностите си, разбира се. Кой ще осигури транспорт, кой ще отиде до магазина, кой не знам какво ще направи, включително и лично участие.” (учител, голямо населено място)

Участие на родителите в екскурзии и разходки

Независимо дали става въпрос за извеждане от училище, от малкото населено място или от квартала в големия град, всички участници в цитираното изследване  на „Асоциация родители”, определят извеждането от средата като нещо изключително важно и ползотворно. Дори в големите градове, където на теория достъпът до възможности на учениците е по-голям, много учители посочват, че децата рядко излизат от квартала. 

В общия случай извеждането от училище може да се определи като възможност за набавяне на преживявания, които иначе не са достъпни за децата и родителите в дадена общност:

„Децата видяха истински театър. Аз мога да кажа, че не съм я водила на театър… На театър, видяха той [актьорът] как играе и после имаше негови снимки…, просто и той [ученикът] говори, и се развълнува много. Видяха го, истински артист, който нали с труда си, с учението си е постигнал нещо. Така се впечатляват.“ (родител, малко населено място)

Но да се ограничим само до това би било недостатъчно. Екскурзиите се използват от много училищни екипи като инструмент за постигането на различни цели и са мощно средство за преодоляването на някои проблеми, включително липса на мотивация или агресия у учениците. Екскурзиите могат да имат и чисто възпитателен елемент:

„Вече втора година – сега са шести клас. Правят си забележки един към друг, … защото знаете как се ходи в планината, трябва дисциплина и всичко това, в комбинация, се отрази и на ученето им в училище, и родителите са естествено на наша страна.“ (учител, голямо населено място)

Не на последно място, както вече се досещате и както се вижда и от горния пример, тези дейности са своеобразен начин за печелене на родителите. Учителите посочват, че дори когато се касае за екскурзии извън населеното място и с допълнително заплащане, повечето родители искат да осигурят това преживяване за децата си и са готови да съдействат.

Един добър пример за подкрепа, но и за засилване на връзката училище-родители и създаването на дългосрочни условия за партньорство, е следният:

„Отг.: Ще ходим на екскурзия, искам петима родители с мен. Ако дойдат петима родители, и аз тръгвам. И дойдоха, обаче много спокойна екскурзия и наистина трябва да си караме родители с нас. Помага много, много помага! Бяхме до Мелник, Роженския манастир, Рупите и Сандански. Толкова спокойна екскурзия наистина никога съм нямала. Спокойно, родителите помагат за всичко. Приятно беше, спокойно беше и сега на края на годината пак сме решили, да видим, само не сме избрали още маршрута.

В: А смятате ли, че тези родители, които сте взели тогава на екскурзия, сега имат по-добро разбиране за работата, която вършите?

Отг.: Определено! Определено видяха на какви ситуации сме подложени и че отговорността наистина е голяма.“ (учител, малко населено място)

Ако сте решили да поканите родители на екскурзия, важно е да уточните и разпределите предварително отговорностите помежду си. Понякога, когато са под грижите на повече възрастни, учениците, особено по-малките, се чувстват объркани и изпробват гранците, понеже не са сигурни кой е авторитетът. Когато усещат, че учители и родители работят заедно в екип, децата са спокойни и по-уверени.

В заключение може да обобщим, че засиленото присъствие в училищния живот и възлагането на повече отговорности на родителите не трябва да ви притеснява – това създава отношения на доверие и открита комуникация. Самите родители в повечето случаи биха се включили с готовност… Кой не обича да се чувства значим и оценен? А големите победители от това партньорство са, разбира се, децата!

 

 

____________

Източник: 1 Йосифов, Й., Михайлов, Н., Лазаров, С., Петров, Д., “Първоначално картографиране на социалната среда в училище и на взаимоотношенията между училище и родители (Доклад в резултат на изследователско задание по договор No Д01-188/26.10.2018 между Министерството на Образованието и Науката и Асоциация Родители”, София, май 2019

Още полезни статии:

Четивна грамотност

Кои елементи изграждат четивната грамотност?

Формирането на четивната грамотност е продължителен процес, който започва още от първите месеци в училище и преминава през усвояване на умението за четене на различни

Устно представяне в началото на всяко изпитване/представяне на задача/презентация - при различни проекти/презентации
Комуникативни умения

Устно представяне в началото на всяко изпитване/представяне на задача/презентация – при различни проекти/презентации

При различни проекти/презентации учениците имат за задача (може да е за определен период от време, еднократно или всеки път) да се представят кратко (себе си

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали