Учим и творим в музея

Обичта към родния край е една от най-силните принадлежности, които изпитват хората. Говорим за “корени”, сякаш сме неразривно свързани с мястото, където сме родени и израснали, а част от най-хубавите произведения на изкуството, литературата и музиката са вдъхновени именно от родното място на своите автори. Любовта към отечеството със сигурност може да се възпитава, а за да обикнеш родината, трябва първо да я опознаеш.  

Музеите са пазителите на историята, бита и традициите по места и често предлагат разнообразни ресурси на своите посетители. Прочетете в статията как г-жа Елена Цонева използва в своето преподаване ресурсите, които предлага музейният образователен център в гр. Търговище.

Г-жа Цонева преподава в начален етап в III ОУ “П. Р. Славейков” в града – средищно училище, в което се обучават деца от 10 населени места, като 90% от тях са от уязвими групи. При постъпване в училището повечето деца не се познават помежду си, а част не са посещавали детска градина и нямат изградени навици за общуване, което често прави приобщаването им към училищния живот сложно. Екипът и ръководството на училището са изправени пред предизвикателството да помогнат за адаптацията на постъпващите при тях ученици, както и да намалят максимално риска от отпадане на учениците и да приобщят децата със СОП . 

На помощ идва образователният подход учене чрез правене – нещо още по-интересно, когато се случва в различна от обичайната обстановка на класната стая. С цел да повиши интереса на децата към значимостта на миналото, творчество, бита и трудовата дейност на хората в техния роден край, госпожа Цонева решава да провежда ежемесечни часове в музейния образователен център в Търговище. Изнесените практични уроци спомагат за повишаване на концентрацията на учениците и за по-осъзнато усвояване и запомняне на материала.

ВИЗИТКА НА ПРАКТИКАТА:

Име на практиката: “Учим и творим в музея” – ежемесечни изнесени уроци в Регионален музей

Цели:

  • Създаване на условия за осъзнато усвояване на учебното съдържание с учене чрез правене;
  • Участие в ползотворни, достъпни и стимулиращи дейности;
  • Осъзнаване значимостта на миналото, творчеството, бита и трудовата дейност на хората в родния край на учениците
  • Намаляване риска от отпадане от училище за ученици със СОП и от уязвими групи.

Подходяща е за: Ученици в начален етап, но може да се адаптира

Прилага се: Веднъж месечно, през цялата учебна година

Необходими материали: различни с оглед темите на уроците и работилниците (в конкретния случай ресурсите са предоставени за всяко дете от музейния образователен център).

ОПИСАНИЕ НА ПРАКТИКАТА

В началото на учебната 2021/2022 г., класният ръководител 2 “а” клас г-жа Цонева и музейният педагог г-жа Ралица Димова разработват програмата “Уча и творя в музея”. Залагат ежемесечни посещения на децата в музейния образователен център, като планират изнесени уроци, в които винаги има и практически елемент (често работилница на конкретна тема). Уроците са по различни предмети – родинознание, изобразително изкуство, час на класа, технологии и предприемачество. 

Учим и творим в музеяИзработката на свещи е една от дейностите по проекта “Учим и творим в музея”. Тази дейност се извършва за първи път от класа на госпожа Цонева.

През месец ноември 2021 г. се честват 42 години от създаването на III ОУ “П. Р. Славейков”, което дава чудесен повод на госпожа Цонева да проведе изнесен урок в “Славейковото училище” – взаимно училище, в което първи главен учител е бил именно патронът на училището Петко Славейков. В стаята на класното училище за децата е много интересно да открият приликите и разликите между тогавашния и съвременния начин на учене. Второкласниците решават ребуси, буквословици и кръстословици, а най-голяма емоция у тях предизвиква писането с перо и мастило както са писали едно време учениците на П. Р. Славеков.

Учим и творим в музеяИзнесен урок в класната стая на Славейковото училище

Изнесеният урок през месец декември е посветен на стария български обичай да се сурвакат хора за здраве. Учениците се запознават с традицията и историята на обичая, както и с какво трябва да се украси дряновата клонка. Второкласниците изработват свои собствени сурвакници и научават различни сурвакарски наричания. И тъй като темата за доброто е неразривна с коледните празници, госпожа Цонева и нейният клас се включват в благотворителна кампания за събране на средства за болно дете като посещават различни общински институции и сурвакат служителите там.

Учим и творим в музеяИзработване на сурвакници

В рамките на учебната година учениците получават още много ценни знания и умения чрез изнесените уроци в музея. Те изработват свещи от пчелен восък (като преди това се запознават с професията на пчеларите) и научават за какво са се използвали в миналото. Правят шарени сапуни от глицерин и се запознават с позабравения български обичай плъстене на вълна, след което с голям ентусиазъм изработват уникално украшение за своите раници и дрехи. Чрез интересни дейности и игри, които оставят дълготрайни спомени, децата неусетно научават за традициите и обичаите в родината си. На Благовещение прескачат огън, а преди Великден боядисват яйца и тестват техника за писане по яйцата с восък. 

Учим и творим в музеяПлъстене на вълна

ЗАЩО ДА ОПИТАМЕ ТАЗИ ПРАКТИКА?

Споделените преживявания извън класната стая имат благоприятен ефект за сплотяването на класа и адаптацията на малките ученици. “Вярвате ли ми, в това са дните, в които абсолютно винаги присъстват всички ученици”, споделя г-жа Цонева (датите за тези уроци са известни предварително). Случвало се е дори някой да дойде, носейки сироп за кашлица, с молба от родителите класният ръководител да даде лекарството на детето.

През учене чрез преживяване в една необичайна учебна среда децата научават, разбират и усвояват по-лесно и трайно материала. По време на тези работилнички учениците са поставени в центъра на процеса, а личната удовлетвореност от получения продукт е голяма. Дейностите са предвидени така, че с повечето от тях да могат да се справят и децата със СОП. Тези изнесени уроци спомагат за приобщаването на всички ученици и намаляват риска от отпадане от училище.

Учим и творим в музея

Практиката е селектирана в инициативата “Добрите практики на фокус“, която има за цел да открие, опише и популяризира ефективни, приобщаващи и устойчиви педагогически практики в три категории: благосъстояние на учениците, отговорност и принос на учениците, академичен напредък на учениците.

Имате нужда от още работещи практики? На prepodavame.bg може да намерите още много изпробвани практики за вашата класна стая.

Още полезни статии:

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали