Как децата да се научат да опазват родния си край? Тайната на един учител по история

Случвало ли ви се е да се ядосвате, защото учениците чупят съоръжения в училищния двор, драскат паметниците и унищожават цветята и дръвчетата в градинките? Ние имаме идея как да ви помогнем! Прочетете повече в следващите редове.

В началото на учебната година Биляна Михайлова, учител по история, си пожелава учениците й да осъзнаят, че от тях зависи да опазят и популяризират родния си край.  Биляна Михайлова преподава в ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”, с. Драгичево, община Перник. Нейните ученици се чудят какво толкова интересно и за опазване може да има в едно село? И тя се захваща с амбициозната задача да им покаже и то по най-интересния начин. Край на скучните уроци по история!

Г-жа Михайлова организира специален проект с учениците, който продължава през цялата учебна година. Той цели да ги запознае с културно-историческите забележителности в региона по интерактивен начин.

Визитка на проекта

Име: “Бъдеще за миналото”

Предмет: История и цивилизация 5 -7 клас, занимания в ЦОУД

Клас: Осъществен е в 5-7 клас, може да се адаптира за начален курс

Времетраене: Регулярно през цялата учебна година по предварително изготвен план за срещи със специалисти, посещение на обекти, състезание, изготвяне на брошура

Цели: Развитие на умения за работа в екип, Проактивност, Нагласа “От мен зависи”,  Повишаване на концентрацията за работа върху една задача;

Необходими материали и предварителна подготовка: Проучване и избор на експерти, които да се включат; Проектор/ Лаптоп за онлайн беседите; Изготвяне на план-график за посещение на обекти; Планиране на материали с игри, въпроси и загадки за състезателната игра.

“Бъдеще за миналото” – проектът в 3 стъпки

Стъпка 1: Беседа с експерти

За да запознае децата с историята на с. Драгичево и региона на Перник, Биляна Михайлова кани различни експерти в класната стая. Драгичево е далеч и в него няма музей, така че гостите “посещават” учениците онлайн – един подход, който лесно може да се осъществи, колкото и отдалечено да е населеното място на вашето училище!

Гости са преподаватели от СУ “Св. Климент Охридски” доц. д-р Христо Беров (историк) и Юлий Стоянов (археолог) и доц. д-р Здравко Каменарови, който е реставратор от Национална Художествена Академия.

Децата задават въпроси на експертите и научават любопитни факти за региона. Една от най-важните части на беседата е свързана с опазването на културно-историческите обекти и предмети и личната отговорност на всеки.

Стъпка 2: Посещение на културно-исторически обекти

Поради пандемичната обстановка и дистанционното обучение, г-жа Михайлова и нейните ученици посещават по-малко места от планираните. Но все пак успяват да стигнат до  Археологическия музей в София, “Музейко” и Министерство на културата. Децата са силно впечатлени!

Как децата да се научат да опазват родния си край? Тайната на един учител по история

Как децата да се научат да опазват родния си край? Тайната на един учител по история

Стъпка 3: Историческо състезание с много движение

Знаем, че движението ни кара да се чувстваме щастливи. А когато съчетаем движението с история, ние се чувстваме щастливи с историята. Затова Биляна Михайлова организира финална състезателна игра, която включва много движение, но и немалко исторически загадки.

Децата решават ребуси, търсят загубени фрагменти от ценни исторически текстове, докато прескачат препятствия, оплитат се на възел и след това се разплитат и издирват кой измежду тях е фламинго.

Как децата да се научат да опазват родния си край? Тайната на един учител по история

Примерна задача от историческото състезание:

Игра Нареждане на пъзел

Необходими материали: Хартия, маркери или предварително подготвен текст /статия по темата на обучението, ножица. 

Условия: Играта може да се играе на открито или в зала, както и индивидуално или на отбори.

Указания: Текстът или статията се нарязва на части с различна форма и (без участниците да знаят) предварително се скриват на различни места в стаята или на открито. Участниците имат за задача да открият парчетата от пъзела за време (например: 10 мин.) и след това да ги наредят,  за да могат да получат информацията от текста. Информацията от текста ще ги заведе към следващата задача. 

Този умен ход на -гжа Михайлова помага на учениците да видят историята като нещо забавно и интересно. Със сигурност ще бъдат много по-мотивирани в следващия час!

Стъпка 4: Изготвяне на брошура “Защо да посетим Перник?”

В последната част от проекта учениците съставят историческа брошура за своя роден край. В нея описват всичко което са научили:

  • Каква е неговата история?
  • Кои са забележителностите на населеното място?
  • Как трябва да се опазват и защо?

Съвет от г-жа Михайлова

Г-жа Михайлова съветва всеки, който реши да приложи проекта, да подбере внимателно инициативите, така че да са достатъчно интересни за учениците.

Можете директно да попитате децата какво би им харесало да видят от своя роден край или какво им се иска да правят в часовете по история, така че да са по-вълнуващи за тях.

Ето и една бонус-идея: Проучете с класа кои близки културно-исторически обекти са най-честите жертви на вандализъм, прочетете повече за тяхната история и организирайте кампания по почивстването и опазването им.

Опитайте проекта “Бъдеще за миналото” и във вашата класна стая. А ако имате добра практика, която мотивира учениците и развива техните знания и умения – изпратете ни я и ние ще я публикуваме на нашия сайт!

Повече за Биляна Михайлова: “Завършила съм археология и защита на културното наследство, дълго време съм работила в сферата на опазване на културните ценности. През последните две години преподавам история и водя следобедните часове на слята група 5-7 клас. Основната ми цел през учебната година беше да покажа, че историята не е само безкрайни дати и факти, а може да бъда забавна, като в същото време децата да имат възможност реално да се запознаят какво всъщност представлява системата на опазване на културното наследство на страната ни и как те могат да допринесат за това. Смятам, че в последно време значението на предмета история се подценява, а именно общото ни минало и корени ни правят отбор и само доброто му познаване може да ни предпази да не повтаряме грешките”.

Биляна Михайлова е част от програма “Нов път в преподаването” на Фондация “Заедно в час”. Ако сте директор и искате мотивирани учители във Вашето училище, кандидатствайте тук.

Още полезни статии:

Ученическо самоуправление
Гражданска активност

Ученическо самоуправление

Цел Възрастова група Време за предварителна подготовка Време в час Учениците изпълняват правата и задълженията си. 12-18 години Около 1 астрономически час В зависимост от

6 души за 5 минути измислят 3 идеи
Креативност

6 5 3 – 6 души за 5 минути измислят 3 идеи

Тази стратегия е един от най-лесните начини за кратко време учениците да измислят идеи в екип. Класът се разделя на групи по шестима души, имат

Извлечи алгоритъм
Критично и аналитично мислене

Извлечи алгоритъм

Тази стратегия е подходяща за ученици, които предварително са работили по идентифициране на тенденции или повтарящи се елементи, тъй като за да се извлече алгоритъм,

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали